Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 20 lipca 2020 o 09:18:51. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Niektóre umieszczone w tym dziale pliki to archiwa ZIP lub samorozpakowujące się archiwa utworzone w postaci plików wykonywalnych EXE. Po pobraniu tych plików należy wyodrębnić ich zawartość w komputerze.

UWAGA: Dokumentacja dot. wcześniejszych zamówień publicznych (tj. ogłoszonych przed dniem 09.11.2015r.) została zarchiwizowana w ramach poprzedniej wersji strony i jest dostępna pod adresem radlin.pl/old2015/setup.php?p=p_1171 oraz w archiwalnych wersjach Biuletynu Informacji Publicznej tj. pod adresem archiwum.radlin.pl (dane za okres od 2002 roku do lipca 2011 roku) i archiwum2.radlin.pl (dane za okres od lipca 2011 roku do października 2015 roku).

PRZETARG NIEOGRANICZONY PZP.271.16.GKE.2020

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / 4 MARCA 2020

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i inne roboty bieżącego utrzymania dróg z podziałem na zadania. PZP.271.16.GKE.2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PZP.271.16.GKE.2020 SIWZ Specyfikacja techniczna specyfikacje ogólne  

Do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE PZP.271.14.UI.2020

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / 27 LUTEGO 2020

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i inne roboty bieżącego utrzymania dróg z podziałem na zadania. PZP.271.16.GKE.2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PZP.271.16.GKE.2020 SIWZ Specyfikacja techniczna specyfikacje ogólne  

Obsługa inwestorska do zadania pn.: Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Radlin – ul. Matejki , Wantuły, Narutowicza, Wiosenna – Rydułtowska”

Do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE PZP.271.13.UI.2020

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / 26 LUTEGO 2020

 Remont łazienek w budynkach A i B Urzędu Miasta Radlin w Radlinie przy ul. Rymera 15. PZP.271.13.UI.2020 ZAPROSZENIE STWIOR łazienka bud A łazienka bud B Przedmiar

Remont łazienek w budynkach A i B Urzędu Miasta Radlin w Radlinie przy ul. Rymera 15.

Do pobrania:

PZP.271.12.GKE.2020 PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / 25 LUTEGO 2020

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego przy Orkana w Radlinie wraz  z nadzorem autorskim. PZP.271.12.GKE.2020 Ogłoszenie PZP.271.12.GKE.2020 SIWZ pdf. PZP.271.12.GKE.2020 SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ   PZP.271.12.GKE.2020 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego przy Orkana w Radlinie wraz z nadzorem autorskim.

Do pobrania:

PRZETARG NIEOGRANICZONY PZP.271.9.UI.2020

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / 10 LUTEGO 2020

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Radlin z podziałem na zadania. PZP.271.9.UI.2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PZP.271.9.UI.2020 SIWZ   Wiosenna -Rydułtowska pdf – Radlin ul. Wantuły pdf – Radlin ul. Matejki 18 Narutowicza   PZP.271.9.UI.2020 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Radlin z podziałem na zadania.

Do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE PZP.271.6.UI.2020

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / 31 LUTEGO 2020

Obsługa Inwestorska do zadania pn.: Remont kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Mieleckiego do wylotu pod wiaduktem przy ul. Rybnickiej w Radlinie – etap II. (Powtórka)   PZP.271.6.UI.2020 ZAPROSZENIE   Link do robót: https://miasto.radlin.pl/przetarg-nieograniczony-pzp-271-57-ui-2019/   PZP.271.6.UI.2020 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ PROPOZYCJI CENOWEJ

Obsługa Inwestorska do zadania pn.: Remont kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Mieleckiego do wylotu pod wiaduktem przy ul. Rybnickiej w Radlinie – etap II(Powtórka)

Do pobrania:

Wersja utworzona

20 lipca 2020 o 09:18:51Aktualna wersja
Treść
Bez zmian: <p>Niektóre umieszczone w tym dziale pliki to archiwa ZIP lub samorozpakowujące się archiwa utworzone w postaci plików wykonywalnych EXE. Po pobraniu tych plików należy wyodrębnić ich zawartość w komputerze.</ p><p><strong>UWAGA: </strong>Dokumentacja dot. wcześniejszych zamówień publicznych (tj. ogłoszonych przed dniem 09.11.2015r.) została zarchiwizowana w ramach poprzedniej wersji strony i jest dostępna pod adresem <a href="http:// radlin.pl/old2015/ setup.php?p= p_1171">radlin.pl/old2015/ setup.php?p=p_1171</a> oraz w archiwalnych wersjach Biuletynu Informacji Publicznej tj. pod adresem <a href="http:// archiwum.radlin.pl/ ">archiwum.radlin.pl</a> (dane za okres od 2002 roku do lipca 2011 roku) i <a href="http:// archiwum2.radlin.pl/ ">archiwum2.radlin.pl</a> (dane za okres od lipca 2011 roku do października 2015 roku).</p>Bez zmian: <p>Niektóre umieszczone w tym dziale pliki to archiwa ZIP lub samorozpakowujące się archiwa utworzone w postaci plików wykonywalnych EXE. Po pobraniu tych plików należy wyodrębnić ich zawartość w komputerze.</ p><p><strong>UWAGA: </strong>Dokumentacja dot. wcześniejszych zamówień publicznych (tj. ogłoszonych przed dniem 09.11.2015r.) została zarchiwizowana w ramach poprzedniej wersji strony i jest dostępna pod adresem <a href="http:// radlin.pl/old2015/ setup.php?p= p_1171">radlin.pl/old2015/ setup.php?p=p_1171</a> oraz w archiwalnych wersjach Biuletynu Informacji Publicznej tj. pod adresem <a href="http:// archiwum.radlin.pl/ ">archiwum.radlin.pl</a> (dane za okres od 2002 roku do lipca 2011 roku) i <a href="http:// archiwum2.radlin.pl/ ">archiwum2.radlin.pl</a> (dane za okres od lipca 2011 roku do października 2015 roku).</p>
Bez zmian: <h4>PRZETARG NIEOGRANICZONY PZP.271.16.GKE.2020</h4>Bez zmian: <h4>PRZETARG NIEOGRANICZONY PZP.271.16.GKE.2020</h4>
Bez zmian: <p>ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / <strong>4 MARCA 2020</strong> </p><p>Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i inne roboty bieżącego utrzymania dróg z podziałem na zadania. PZP.271.16.GKE.2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PZP.271.16.GKE.2020 SIWZ Specyfikacja techniczna specyfikacje ogólne  </p><p><strong>Do pobrania:<br /></strong></ p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/PZP.271.16.GKE_ .2020-OGŁOSZENIE- O-ZAMÓWIENIU.pdf" >PZP.271.16.GKE.2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU</ a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/PZP.271.16.GKE_ .2020-SIWZ.odt" >PZP.271.16.GKE.2020 SIWZ</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Specyfikacja- techniczna1.odt" >Specyfikacja techniczna</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/specyfikacje- ogólne.odt"> specyfikacje ogólne</a></li></ul>Bez zmian: <p>ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / <strong>4 MARCA 2020</strong> </p><p>Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i inne roboty bieżącego utrzymania dróg z podziałem na zadania. PZP.271.16.GKE.2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PZP.271.16.GKE.2020 SIWZ Specyfikacja techniczna specyfikacje ogólne  </p><p><strong>Do pobrania:<br /></strong></ p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/PZP.271.16.GKE_ .2020-OGŁOSZENIE- O-ZAMÓWIENIU.pdf" >PZP.271.16.GKE.2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU</ a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/PZP.271.16.GKE_ .2020-SIWZ.odt" >PZP.271.16.GKE.2020 SIWZ</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Specyfikacja- techniczna1.odt" >Specyfikacja techniczna</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/specyfikacje- ogólne.odt"> specyfikacje ogólne</a></li></ul>
Bez zmian: <h4>ZAPYTANIE OFERTOWE PZP.271.14.UI.2020</h4>Bez zmian: <h4>ZAPYTANIE OFERTOWE PZP.271.14.UI.2020</h4>
Bez zmian: <p>ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / <strong>27 LUTEGO 2020</strong> </p><p>Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i inne roboty bieżącego utrzymania dróg z podziałem na zadania. PZP.271.16.GKE.2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PZP.271.16.GKE.2020 SIWZ Specyfikacja techniczna specyfikacje ogólne  </p><p><i>< b>O</b></i><i><b>bsługa inwestorska do zadania pn.: </b></i> <i>„</i><i> <b>Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Radlin – ul. Matejki , Wantuły, Narutowicza, Wiosenna – Rydułtowska”< /b></i></p><p>Do pobrania:</p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/PZP.271.14.UI_ .2020-Zaproszenie.pdf" >PZP.271.14.UI.2020 Zaproszenie</ a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/PZP.271.14.UI_ .2020-Informacja- o-wyborze.pdf" >PZP.271.14.UI.2020 Informacja o wyborze</a></li></ul>Bez zmian: <p>ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / <strong>27 LUTEGO 2020</strong> </p><p>Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i inne roboty bieżącego utrzymania dróg z podziałem na zadania. PZP.271.16.GKE.2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PZP.271.16.GKE.2020 SIWZ Specyfikacja techniczna specyfikacje ogólne  </p><p><i>< b>O</b></i><i><b>bsługa inwestorska do zadania pn.: </b></i> <i>„</i><i> <b>Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Radlin – ul. Matejki , Wantuły, Narutowicza, Wiosenna – Rydułtowska”< /b></i></p><p>Do pobrania:</p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/PZP.271.14.UI_ .2020-Zaproszenie.pdf" >PZP.271.14.UI.2020 Zaproszenie</ a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/PZP.271.14.UI_ .2020-Informacja- o-wyborze.pdf" >PZP.271.14.UI.2020 Informacja o wyborze</a></li></ul>
Bez zmian: <h4>ZAPYTANIE OFERTOWE PZP.271.13.UI.2020</h4>Bez zmian: <h4>ZAPYTANIE OFERTOWE PZP.271.13.UI.2020</h4>
Bez zmian: <p>ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / <strong>26 LUTEGO 2020</strong> </p><p> Remont łazienek w budynkach A i B Urzędu Miasta Radlin w Radlinie przy ul. Rymera 15. PZP.271.13.UI.2020 ZAPROSZENIE STWIOR łazienka bud A łazienka bud B Przedmiar</p> <p><b>Remont łazienek w budynkach </b><b>A i B </b><b>Urzędu Miasta Radlin w Radlinie przy ul. Rymera 15.</b></p><p>Do pobrania:</p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/PZP.271.13.UI_ .2020-ZAPROSZENIE2-1.odt" >PZP.271.13.UI.2020 ZAPROSZENIE</ a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/STWIOR.odt" >STWIOR</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/łazienka- bud-A.pdf">łazienka bud A</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/łazienka- bud-B.pdf">łazienka bud B</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Przedmiar.pdf" >Przedmiar</a></li></ul>Bez zmian: <p>ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / <strong>26 LUTEGO 2020</strong> </p><p> Remont łazienek w budynkach A i B Urzędu Miasta Radlin w Radlinie przy ul. Rymera 15. PZP.271.13.UI.2020 ZAPROSZENIE STWIOR łazienka bud A łazienka bud B Przedmiar</p> <p><b>Remont łazienek w budynkach </b><b>A i B </b><b>Urzędu Miasta Radlin w Radlinie przy ul. Rymera 15.</b></p><p>Do pobrania:</p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/PZP.271.13.UI_ .2020-ZAPROSZENIE2-1.odt" >PZP.271.13.UI.2020 ZAPROSZENIE</ a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/STWIOR.odt" >STWIOR</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/łazienka- bud-A.pdf">łazienka bud A</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/łazienka- bud-B.pdf">łazienka bud B</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Przedmiar.pdf" >Przedmiar</a></li></ul>
Bez zmian: <h4>PZP.271.12.GKE.2020 PRZETARG NIEOGRANICZONY</h4>Bez zmian: <h4>PZP.271.12.GKE.2020 PRZETARG NIEOGRANICZONY</h4>
Skasowano: <p>ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / <strong>25 LUTEGO 2020</strong> </p><p>Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego przy Orkana w Radlinie wraz  z nadzorem autorskim. PZP.271.12.GKE.2020 Ogłoszenie PZP.271.12.GKE.2020 SIWZ pdf. PZP.271.12.GKE.2020 SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ   PZP.271.12.GKE.2020 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT</p><p>< strong>Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego przy Orkana w Radlinie wraz z nadzorem autorskim.</strong></p><p>Do pobrania:</p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//03/PZP.271.12.GKE_ .2020-Ogłoszenie.pdf" >PZP.271.12.GKE.2020 Ogłoszenie</ a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//03/PZP.271.12.GKE_ .2020-SIWZ-pdf..pdf" >PZP.271.12.GKE.2020 SIWZ pdf</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//03/PZP.271.12.GKE_ .2020-SIWZ.odt" >PZP.271.12.GKE.2020 SIWZ</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//03/Załącznik-nr- 1-do-SIWZ.odg" >Załącznik nr 1 do SIWZ</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//03/PZP.271.12.GKE_ .2020-INFORMACJA-Z-OTWARCIA- OFERT.pdf">PZP.271.12.GKE.2020 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT</a></li></ul>Dodano: <p>ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / <strong>25 LUTEGO 2020</strong> </p><p>Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego przy Orkana w Radlinie wraz  z nadzorem autorskim. PZP.271.12.GKE.2020 Ogłoszenie PZP.271.12.GKE.2020 SIWZ pdf. PZP.271.12.GKE.2020 SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ   PZP.271.12.GKE.2020 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT</p><p>< strong>Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego przy Orkana w Radlinie wraz z nadzorem autorskim.</strong></p><p>Do pobrania:</p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/PZP.271.12.GKE_ .2020-Ogłoszenie.pdf" >PZP.271.12.GKE.2020 Ogłoszenie</ a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/PZP.271.12.GKE_ .2020-SIWZ-pdf..pdf" >PZP.271.12.GKE.2020 SIWZ pdf</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/PZP.271.12.GKE_ .2020-SIWZ.odt" >PZP.271.12.GKE.2020 SIWZ</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Załącznik- nr-1-do-SIWZ.odg" >Załącznik nr 1 do SIWZ</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/PZP.271.12.GKE_ .2020-INFORMACJA-Z-OTWARCIA- OFERT.pdf">PZP.271.12.GKE.2020 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT</a></li></ul>
Bez zmian: <h4>PRZETARG NIEOGRANICZONY PZP.271.9.UI.2020</h4>Bez zmian: <h4>PRZETARG NIEOGRANICZONY PZP.271.9.UI.2020</h4>
Bez zmian: <p>ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / <strong>10 LUTEGO 2020</strong> </p><p>Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Radlin z podziałem na zadania. PZP.271.9.UI.2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PZP.271.9.UI.2020 SIWZ   Wiosenna -Rydułtowska pdf – Radlin ul. Wantuły pdf – Radlin ul. Matejki 18 Narutowicza   PZP.271.9.UI.2020 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  </p><p><b>Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Radlin z podziałem na zadania.</b></p><p>Do pobrania:</p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//03/PZP.271.9.UI_ .2020-OGŁOSZENIE- O-ZAMÓWIENIU.pdf" >PZP.271.9.UI.2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU</ a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//03/PZP.271.9.UI_ .2020-SIWZ.odt" >PZP.271.9.UI.2020 SIWZ</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//03/Wiosenna- Rydułtowska.zip">Wiosenna -Rydułtowska< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//03/pdf-Radlin-ul.- Wantuły.zip">pdf – Radlin ul. Wantuły</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//03/pdf-Radlin-ul.- Matejki-181.zip">pdf – Radlin ul. Matejki 18</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//03/Narutowicza1.zip" >Narutowicza< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//03/PZP.271.9.UI_ .2020-INFORMACJA-Z-OTWARCIA- OFERT.pdf">PZP.271.9.UI.2020 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT</a></li></ul>Bez zmian: <p>ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / <strong>10 LUTEGO 2020</strong> </p><p>Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Radlin z podziałem na zadania. PZP.271.9.UI.2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PZP.271.9.UI.2020 SIWZ   Wiosenna -Rydułtowska pdf – Radlin ul. Wantuły pdf – Radlin ul. Matejki 18 Narutowicza   PZP.271.9.UI.2020 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  </p><p><b>Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Radlin z podziałem na zadania.</b></p><p>Do pobrania:</p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//03/PZP.271.9.UI_ .2020-OGŁOSZENIE- O-ZAMÓWIENIU.pdf" >PZP.271.9.UI.2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU</ a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//03/PZP.271.9.UI_ .2020-SIWZ.odt" >PZP.271.9.UI.2020 SIWZ</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//03/Wiosenna- Rydułtowska.zip">Wiosenna -Rydułtowska< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//03/pdf-Radlin-ul.- Wantuły.zip">pdf – Radlin ul. Wantuły</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//03/pdf-Radlin-ul.- Matejki-181.zip">pdf – Radlin ul. Matejki 18</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//03/Narutowicza1.zip" >Narutowicza< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//03/PZP.271.9.UI_ .2020-INFORMACJA-Z-OTWARCIA- OFERT.pdf">PZP.271.9.UI.2020 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT</a></li></ul>
Bez zmian: <h4>ZAPYTANIE OFERTOWE PZP.271.6.UI.2020</h4>Bez zmian: <h4>ZAPYTANIE OFERTOWE PZP.271.6.UI.2020</h4>
Skasowano: <p>ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / <strong>31 LUTEGO 2020</strong> </p><p>Obsługa Inwestorska do zadania pn.: Remont kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Mieleckiego do wylotu pod wiaduktem przy ul. Rybnickiej w Radlinie – etap II. (Powtórka)   PZP.271.6.UI.2020 ZAPROSZENIE   Link do robót: https://miasto.radlin.pl/ przetarg-nieograniczony-pzp- 271-57-ui-2019/   PZP.271.6.UI.2020 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ PROPOZYCJI CENOWEJ</p><p> <i><b>O</b><b>bsługa </ b><b>I</b><b> nwestorska</b><b> do zadania pn.: </b><b>Remont kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Mieleckiego do wylotu pod wiaduktem przy ul. Rybnickiej w Radlinie – etap II</b><b>. < /b><b>(Powtórka) </b></i></p><p>Do pobrania:</p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//03/PZP.271.6.UI_ .2020-ZAPROSZENIE.pdf" >PZP.271.6.UI.2020 ZAPROSZENIE</ a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//03/PZP.271.6.UI_ .2020-INFORMACJA-O-WYBORZE- NAJKORZYSTNIEJSZEJ-PROPOZYCJI- CENOWEJ.pdf"> PZP.271.6.UI.2020 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ PROPOZYCJI CENOWEJ</a></li></ul>Dodano: <p>ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / <strong>31 LUTEGO 2020</strong> </p><p>Obsługa Inwestorska do zadania pn.: Remont kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Mieleckiego do wylotu pod wiaduktem przy ul. Rybnickiej w Radlinie – etap II. (Powtórka)   PZP.271.6.UI.2020 ZAPROSZENIE   Link do robót: https://miasto.radlin.pl/ przetarg-nieograniczony-pzp- 271-57-ui-2019/   PZP.271.6.UI.2020 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ PROPOZYCJI CENOWEJ</p><p> <i><b>O</b><b>bsługa </ b><b>I</b><b> nwestorska</b><b> do zadania pn.: </b><b>Remont kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Mieleckiego do wylotu pod wiaduktem przy ul. Rybnickiej w Radlinie – etap II</b><b>. < /b><b>(Powtórka) </b></i></p><p>Do pobrania:</p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//03/PZP.271.6.UI_ .2020-ZAPROSZENIE.pdf" >PZP.271.6.UI.2020 ZAPROSZENIE</ a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/PZP.271.6.UI_ .2020-INFORMACJA-O-WYBORZE- NAJKORZYSTNIEJSZEJ-PROPOZYCJI- CENOWEJ.pdf"> PZP.271.6.UI.2020 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ PROPOZYCJI CENOWEJ</a></li></ul>
jupiterx_header
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_header_overlap
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_behavior
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_layout
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_content_full_width
Skasowano: Dodano: 0
jupiterx_content_spacing
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_sidebar_primary
Skasowano: Dodano: jupiterx_custom_sidebar_1
jupiterx_sidebar_secondary
Skasowano: Dodano: jupiterx_custom_sidebar_1
jupiterx_post_featured_image
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_social_share
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_comments
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_title
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_breadcrumb
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_footer_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer_behavior
Skasowano: Dodano: global
wp_last_modified_info
Skasowano: Dodano: 18/06/ @ 13:43
wplmi_shortcode
Skasowano: Dodano: [lmt-post-modified-info]

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.