Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

44-310 Radlin
ul. Rymera 15
32 459 02 32
Dyrektor:

mgr Marek Koczy

Do pobrania:

Roczne sprawozdania finansowe: