W Urzędzie Miasta Radlin oraz pozostałych jednotach organizacyjnych Miasta Radlin, funkcję koordynatorów do spraw dostępności pełnią pracownicy Urzędu Miasta Radlin:

Uwaga! Deklaracje dot. dostępność strony internetowej oraz dostępności architektonicznej Urzędu Miasta Radlin opublikowano na podstronie np. Deklaracja dostępności. Deklaracje dot. pozostałych jednostek organizacyjnych Miasta Radlin zostały opublikowane na stronach tych jednostek.

Raporty o stanie zapewniania dostępności poszczególnych jednostek organizacyjnych Miasta Radlin:

Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmujący jednostki organizacyjne Miasta Radlin.