W Urzędzie Miasta Radlin oraz pozostałych jednotach organizacyjnych Miasta Radlin, funkcję koordynatorów do spraw dostępności pełnią pracownicy Urzędu Miasta Radlin:

Uwaga! Deklaracje dot. dostępność strony internetowej oraz dostępności architektonicznej Urzędu Miasta Radlin opublikowano na podstronie np. Deklaracja dostępności. Deklaracje dot. pozostałych jednostek organizacyjnych Miasta Radlin zostały opublikowane na stronach tych jednostek.