Historie města

Město Radlin je známé především pro svou důlní činnost v této oblasti. Těžba „černého zlata“ ve slezské zemi od konce 19. století rozvíjela zemědělskou krajinu a na mapě jižní části Horního Slezska vznikal důležitý průmyslový bod. Již 130 let figuruje důl „Marcel“ (dříve „Emma“) jako trvalá součást hospodářského života Radlina.

„Marcel“ byl otevřen v zalesněných oblastech měst Obszary a Radlin. Těžba zde začala roku 1883, a to na šachtách „Grundmann“ a „Mauve“, které byly v meziválečném období přejmenovány na „Antoni“ a „Viktor“. Šachty byly mnohokrát prohlubovány a modernizovány a dodnes slouží k převozu lidí i materiálu.

Na přelomu 19. a 20. století se expanzivně spravovaný podnik dynamicky rozvíjel. Správa podniku roku 1885 začala pronajímat sousední důl „Mariahilf“, v němž byla o rok dříve pozastavena těžba. V rámci následujících důlních investic byly založeny briketárna, elektrárna a koksárna. Všechna tato zařízení jsou jedním velkým průmyslovým komplexem, k němuž byl ještě roku 1909 připojen důl „Reden“.

V té době poblíž dolu vzniklo moderní obydlí pro dělníky známé pod názvem Kolonie Emma. Tuto v regionálním měřítku unikátní kolonii-park projektovali nejznámější němečtí modernističtí architekti. Komplex budov, který se dá srovnat s katowických Nikiszowcem, dodnes vzbuzuje úžas a je přitahováno mnoha malíři a fotografy. Obyvatelé kolonie se aktivně podílejí na Programu místní aktivity (Program Aktywności Lokalnej).

Kamenouhelný důl „Marcel“ je dodnes jedním z nejdůležitějších bodů na průmyslové mapě Horního Slezska. Koksovna „Radlin“ se zase může pochlubit nejmodernějším vybavením v Evropě. Radlin se tak stává nejen symbolem historie hornictví, nýbrž také příkladem moderně vyspělého hornického města.

Radlin, město se srdcem ..?

Je to jistá citlivost k lidským potřebám, a to jak ve společnosti samotné obce, tak i v kontaktech s podměty zvenčí. Město Radlin od počátku svého působení stavělo na spolupráci s nevládními organizacemi. Mnohokrát jsme pobízeli obyvatele k zakládání vlastních organizací. Město Radlin, jako jedno z prvních v Polsku, připravilo Strategii udržitelného rozvoje participačním způsobem, tzn. se širokou účastí místní společnosti.

Radlin je i přes jeho hornickou historii vysoce ekologickým městem. Zelené srdce města již mnoho let prokazuje stabilní místo v čele Ligy obnovitelné energie.
Radlin po mnoho let zavádí organizační a technologická řešení, která usnadňují komunikaci mezi institucemi a obyvatelstvem. Radlin byl od počátku zapojený v zemi průkopnický Systém elektronické komunikace veřejné administrace.

Úřad města Radlina mnohokrát využíval recyklace pro polygrafické a reklamní materiály. Péče o životní prostředí je pro nás velmi důležitá. Tři roky před novelizací Ústavy o ochraně zvířat město Radlin již zavádělo vlastní politiku ochrany zvířat schválenou městskou radou „Program péče o opuštěná zvířata a prevence“. Naše zkušenosti pomáhaly jiným obcím zavádět podobné programy doma.

Výběr reklamního sloganu („město se srdcem“) se konal poněkud netradičním způsobem, neboť jej pomocí speciální ankety vybírali samotní obyvatelé. Jednalo se o experimentální využití principu tzv. „crowdsourcingu“, čili využití z potenciálu nápadů rozrůzněné společnosti („moudrost davů“).
Mnoho let podporujeme obyvatele v činnosti v nevládních organizacích. Odraz této činnosti je možné spatřit v každoročně konaném Festivale nevládních organizací. V Radlině je po mnoho let zaváděn Program místní aktivity, v jehož rámci jsou realizovány projekty sociálního začleňování mezi nejvíce ohroženým obyvatelstvem. To samozřejmě nejsou všechny naše aktivity.

Konference ve městě

Konference ve městě je možné zorganizovat konference na základě možnosti:

 • Městského centra kultura
 • Úřadu města Radlina
 • V nedaleké Vladislavi (Wodzisław Śląski) se nachází také Okresní konferenční centrum (Powiatowe Centrum Konferencyjne).
 • Možnost organizování konferencí zajišťuje rovněž řada podniků a restaurací ve městě.

Komunikace a internet

Bezplatný přístup k internetu (hot spot):

 • Náměstí radlinských olympioniků (Plac Radlińskich Olimpijczyków)
 • Městské centrum kultury (Miejski Ośrodek Kultury)
 • Městské centrum sportu (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)
 • Městské centrum kultury (Miejski Ośrodek Kultury) – pobočka, ul. Reymonta (čtvrť Głożyny)

Sekretariát starosty

Telefon: 32 459 02 02
E-mail: sekretariat@radlin.pl

Odbor správy nemovitého majetku, zemědělství a lesnictví

Telefon: 32 459 02 54
E-mail: geodezja@radlin.pl

Odbor územního plánování a investic

Telefon: 32 459 02 52
E-mail: inwestycje@radlin.pl

Ekonomická aktivita

Telefon: 32 459 02 69
E-mail: dgospodarcza@radlin.pl

Sportovní tradice – olympionikové

Radlin patří k nejsportovnějším městům v zemi, s přihlédnutím k počtu aktivních závodníků v poměru k počtu obyvatel. Závodníci radlinských sportovních klubů dosahují úspěchů na krajské, státní i mezinárodní úrovni.

Hlavní disciplíny provozované v Radlině, včetně sportovních klubů, se specializují na:

 • Plavání – KS Górnik Radlin
 • Plavecký oddíl šerm – Spolek šermířů Górnik Radlin, UKS Trójka Radlin,
 • Volejbal – volejbalový klub „Górnik Radlin”
 • Fotbal – KS Górnik Radlin fotbalový
 • Oddíl bojová umění – Spolek bojových umění – UKS Ronin

Sportovní objekty:

Na území Radlina existují následující veřejně dostupné sportovní objekty:

 • Sportovní objekt Leszka Blanika (tz. „Sokolovna”), ul. Sokolska – v objektu rovněž sídlí gymnastický klub „Radlin”, který provozuje tréninkovou činnost, ale organizuje i sportovní závody.
 • Městské centrum sportu a rekreace, ul. Korfantego – vlastní dva bazény, dvě sportovní haly, dvě posilovny a saunu. Díky modernizaci z externího financování se centrum stalo nízkoenergetickým sportovním objektem přizpůsobeným rovněž pro tělesně postižené osoby. Má potenciál k pořádání soutěží na vysoké úrovni.

Sportovní hřiště:

 • sportovní hřiště na ul. Mariackiej – místo organizování rekreačně-sportovních akcí, ale zárověň i sídlo fotbalového týmu „Górnik Radlin”; sportovní hřiště ve čtvrti Reden – místo pořádání sportovních akcí amatérských klubů,
 • sportovní areál „Orlik” – objekt otevřený v březnu 2013r;
 • Posilovny pod otevřeným nebem, Skate-park

Radlinova sportovní zařízení jsou spravována Městským sportovním a rekreačním střediskem (MOSiR). MOSiR nabízí širokou škálu služeb nejen pro sportovní kluby a sdružení, ale také pro jednotlivé uživatele. Jeho nabídka zahrnuje: aqua aerobik, step aerobik, aerobní fitness, pilates, cvičení pro 40 let, taneční fitness, nordic walking, lekce plavání a mnoho dalšího. V roce 2014 Radlin otevřel první promoční věž v průmyslové části Slezska.

Sportovní tradice – olympionikové

Radlin je městem s bohatou olympijskou tradicí, která sahá do počátků 20. století. To vlastně radlinští sportovci způsobili, že sport se začal dynamicky rozvíjet a zájemců o něj je čím dál více. Na počest účastníků Olympijských her byla v Městském centru sportu a rekreace v Radlině zřízena „Galerie radlinských olympioniků“, v níž je prezentováno 20 sportovců. Jsou to obyvatelé Radlina nebo závodníci radlinských sportovních klubů. V návaznosti na tradici olympijských her bylo v průběhu Zvláštního zasedání městské rady v Radlině, dne 23. března roku 2007, vyneseno usnesení o vymezení místa mezi Městským sportovním centrem a rekreace, ul. Mariackou a ul. W. Korfantego, a místu byl přisouzen název „Plac Radlińskich Olimpijczyków“, který byl vybrán na základě internetové ankety.

T„Manažerem” městského kulturního života je Městské kulturní centrum (MOK), jehož hlavní sídlo se nachází v samém centru města, což usnadňuje jeho dostupnost. Budova byla postavena v 70. letech minulého století. V roce 1998 byla převzata městem Radlin a přebudována. Z bývalého kulturního domu se stal objekt, který uspokojuje potřeby obyvatel města i subregionu. Dnes je to budova profesionálně připravená na pořádání různých druhů kulturních akcí. Disponuje velkým divadelním sálem pro 400 diváků, malou scénou s kavárnou pro 80 návštěvníků, výstavními prostory a kinem.

Nabídka kulturních akcí v Radlině je skutečně široká. Mezi větší akce pořádané každoročně je možné zahrnout:

 • „Tváře Blues” – koncerty s účastí hvězd bluesové hudby, lákající milovníky tohoto žánru z celého regionu,
 • „Jak oni tančí” – taneční konkurs s účastí místních lídrů, inspirovaný v „Dancing with stars”,
 • Koncert „Valentýnky ve městě se srdcem” – valentýnský koncert z účastí známé hvězdy,
 • „Radlinské betlémky” – festival vánočních her, s účastí divadelních skupin z celé země,
 • Festival nevládních organizací – akce pořádaná pro nevládní organizace z Radlina a okolních obcí, jehož integrální součástí jsou prezentace těchto organizací, konference a výstava zasvěcená činnostem těchto organizací, akce je doprovázena uměleckými akcemi,
 • Venkovní akce „Vítání léta” a „Loučení se s létem” – velké open air akce, s účastí hvězd velkého formátu, odehrávají se na hlavním náměstí v centru města.

AMATÉRSKÁ DIVADELNÍ ČINNOST

Při Městském kulturním centru (MOKu) vyvíjejí činnost různé zájmové skupiny, které sdružují značnou část obyvatelstva. Činnost v těchto zájmových skupinách umožňuje udržovat kulturní tradice, zvyky. Městské kulturní centrum rozšiřuje nabídku trávení volného času.

Městské kulturní centrum vede umělecké skupiny ve třech hlavních oblastech:

 • Divadlo – Mládežnické divadlo “Radlińskie Studio Teatralne”
 • Skupina „Pasja” (dospělí), a „Mała Pasja” a „Plamki” (děti a mládež)
 • Tanec – taneční skupiny: TEP, VENUS, PRZYTUP, Skupina společenského tance DEJA-VU

V Radlině vyvíjí aktivní činnost více než 30 nevládních organizací, které vytvářejí širokou nabídku trávení volného času a rozvoj zájmových kroužků.

Radlinská obec se vyznačuje moderním pojetím činnosti v rámci III. sektoru a idejí občanské společnosti. V průběhu posledních let vznikly nové spolky a zájmové skupiny, které začaly pracovat v oblasti široce pojatého lokálního rozvoje, a ne jako doposud – typicky “hobbysticky”.

V roce 2001 byl v Radlině zorganizován první ve wodzisławském okrese Festival nevládních organizací, a v roce 2003 spuštěn projekt, jehož hlavním efektem bylo založení Radlinské rady nevládních organizací a Usnesení rady města Radlin v záležitosti zásad spolupráce samosprávy města s nevládními organizacemi. Radlin se začal vyjímat na poli občanských aktivit, začal být ukazován jako příklad dobrých praktik, což nezůstalo nepovšimnuto nejen v jiných částech regionu, ale i v rámci celé země (dobrá mezisektorová spolupráce měla vliv na vytipování města Radlin do celopolského projektu „Transparentní obec”).

Pomineme-li různé sportovní kluby, radlinská společenství pracují hlavně ve sféře kultury a lokálního rozvoje (mají rozdílné statutární cíle: lokální rozvoj, kultura a tradice, aktivita žen, činnost pro děti a mládež). Jedna ze zajímavých iniciativ provozovaná lokální nevládní organizací je Kancelář právních rad pro občany – jedna z nemnoha tohoto typu v regionu, nabízející bezplatné právní poradenství pro občany. Kancelář je členem Svazu právních kanceláří pro obyvatelstvo, ročně se zaobírá zhruba 900 kauzami.

Současně se na území města Radlin nachází 9 osvětových pracovišť, jejichž řídícím orgánem je město Radlin. 

Předškolní zařízení:

 • Veřejná mateřská škola č. 1, ul. Rymera 170
 • Veřejná mateřská škola č. 2. ul. Mielęckiego 13
 • Veřejná mateřská škola č. 3 ul. Mariacka 1

Základní školy:

 • Sportovní škola č. 2 v rámci Skupiny sportovních škol ul. Rogozina 52
 • Základní škola č. 3, ul. Rymera 170
 • Základní škola č. 4, ul. Wiosny Ludów 287

2. stupně základních škol

 • Gymnázium č 1, ul. Makuszyńskiego 17
 • Sportovní gymnázium č. 2 v rámci Skupiny sportovních škol ul. Rogozina 52

Ostatní pracoviště:

 • Pracoviště mimoškolní činnosti, ul. Rogozina 55