OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Český

magieraVážené dámy a pánové!

“Město se srdcem – je mottem, kterým jsme se rozhodli oslovit Vás. Tento citát nejlépe vystihuje charakter města Radlina a také zaangažovanost lidí v něm žijících. Patří sem jak lidé ze samosprávy, kteří zodpovědně a s péčí připravují zázemí pro investory, tak podnikatelé, již svou budoucnost svázali s naším městem. Všechny nás spojuje přesvědčení, že je důležité věnovat svůj čas a energii pro tohle město. Radlin je sídlem velkých společností těžebního průmyslu. Uhlí je neodlučně spjato s naší historií a identitou. Už dnes přemýšlíme o tom, jak budou naše město rozvíjet příští generace, a to i tehdy, když uhlí bude vyčerpáno. Proto jsme nakloněni novým možnostem podnikání a nabízíme náš potenciál. Srdce, které vidíte na stránkách této publikace, je symbolem našeho myšlení o člověku. Schopnosti a lidská energie jsou největším bohatstvím, jež se vyplatí po dlouhá léta. To je důvod, proč čekáme na všechny, kteří chtějí kreativně působit v podnikatelské sféře našeho města.

Jsme Vám k dispozici.

Starostka Radlina Barbara Magiera

 

herb_Radlina

 

RADLIN – MODERNÍ HORNICKÉ MĚSTO VE SLEZSKU

Hlavní přednosti:
- rozsáhlý hornicko-koksochemický komplex (Kamenouhelný důl „Marcel”, Koksárna „Radlin”, Elektroteplárna „Marcel”)
- blízkost dálnice A1 a státní silnice 78, mezinárodní linka Gliwice – Bohumín (CZ)
- nejbližší sjezd na dálnici A1: 10 km
- blízkost letišť: Ostrava (CZ) – 60 km, Katowice – Pyrzowice 90 km
- široká škála investičních oblastí, včetně těžkého průmyslu
- blízkost univerzit, včetně Slezské polytechniky (Politechnika Śląska) a odborných škol nadaní
- mladí lidé – již mnoho let investujeme do vzdělávacích institucí
- Radlin je „líhní“ mladých sportovních talentů v takových disciplínách jako jsou plavání, volejbal a šerm

Historie města

Město Radlin je známé především pro svou důlní činnost v této oblasti. Těžba „černého zlata“ ve slezské zemi od konce 19. století rozvíjela zemědělskou krajinu a na mapě jižní části Horního Slezska vznikal důležitý průmyslový bod. Již 130 let figuruje důl „Marcel“ (dříve „Emma“) jako trvalá součást hospodářského života Radlina. „Marcel“ byl otevřen v zalesněných oblastech měst Obszary a Radlin. Těžba zde začala roku 1883, a to na šachtách „Grundmann“ a „Mauve“, které byly v meziválečném období přejmenovány na „Antoni“ a „Viktor“. Šachty byly mnohokrát prohlubovány a modernizovány a dodnes slouží k převozu lidí i materiálu. Na přelomu 19. a 20. století se expanzivně spravovaný podnik dynamicky rozvíjel. Správa podniku roku 1885 začala pronajímat sousední důl „Mariahilf“, v němž byla o rok dříve pozastavena těžba. V rámci následujících důlních investic byly založeny briketárna, elektrárna a koksárna. Všechna tato zařízení jsou jedním velkým průmyslovým komplexem, k němuž byl ještě roku 1909 připojen důl „Reden“. V té době poblíž dolu vzniklo moderní obydlí pro dělníky známé pod názvem Kolonie Emma. Tuto v regionálním měřítku unikátní kolonii-park projektovali nejznámější němečtí modernističtí architekti. Komplex budov, který se dá srovnat s katowických Nikiszowcem, dodnes vzbuzuje úžas a je přitahováno mnoha malíři a fotografy. Obyvatelé kolonie se aktivně podílejí na Programu místní aktivity (Program Aktywności Lokalnej). Kamenouhelný důl „Marcel“ je dodnes jedním z nejdůležitějších bodů na průmyslové mapě Horního Slezska. Koksovna „Radlin“ se zase může pochlubit nejmodernějším vybavením v Evropě. Radlin se tak stává nejen symbolem historie hornictví, nýbrž také příkladem moderně vyspělého hornického města.

Okolo uhlí…

Tři největší závody ve městě, a to Koksovna „Radlin“, Důl „Marcel a Elektroteplárna „Marcel“, již po mnoho let vymezují charakter Radlina (všechny tři jsou umístěny v centrální části města). Kromě hospodářské činnosti související s těžbou, zpracováním uhlí a získávanou energií, ve městě fungují mj. obuvnická dílna, vodárenská společnost, pískový důl a další služby. Mezi největší státní zaměstnavatele dále patří Úřad města Radlina, Spolek sportovních škol, Gymnázium nr 1 či Odbor veřejných služeb. Udržování průmyslového charakteru města vytváří jeho jisté odlišnosti od většiny jiných měst regionu, které vidí své šance v rozvoji high-tech technologií, informatice či ve službách, čímž se chtějí distancovat od vnímání jich jako center těžkého průmyslu. Radlin je ideálním místem k rozvoji doplňkových služeb vůči větším městům v regionu, v nichž jsou lokalizovány tzv. služby vyššího řádu. Zaměření na takovýto vývoj Radlina značí specifický kompromis mezi tradicí města jako centra těžkého průmyslu a pokusy výstavby moderní městské jednotky uplatňující principy vyváženého rozvoje.

Radlin, město se srdcem Co to znamená „město se srdcem“ ..?

nowelogo

Je to jistá citlivost k lidským potřebám, a to jak ve společnosti samotné obce, tak i v kontaktech s podměty zvenčí.
Město Radlin od počátku svého působení stavělo na spolupráci s nevládními organizacemi.
Mnohokrát jsme pobízeli obyvatele k zakládání vlastních organizací.
Město Radlin, jako jedno z prvních v Polsku, připravilo Strategii udržitelného rozvoje participačním způsobem, tzn. se širokou účastí místní společnosti.
Radlin je i přes jeho hornickou historii vysoce ekologickým městem. Zelené srdce města již mnoho let prokazuje stabilní místo v čele Ligy obnovitelné energie.
Radlin po mnoho let zavádí organizační a technologická řešení, která usnadňují komunikaci mezi institucemi a obyvatelstvem. Radlin byl od počátku zapojený v zemi průkopnický Systém elektronické komunikace veřejné administrace.
Úřad města Radlina mnohokrát využíval recyklace pro polygrafické a reklamní materiály. Péče o životní prostředí je pro nás velmi důležitá. Tři roky před novelizací Ústavy o ochraně zvířat město Radlin již zavádělo vlastní politiku ochrany zvířat schválenou městskou radou „Program péče o opuštěná zvířata a prevence“. Naše zkušenosti pomáhaly jiným obcím zavádět podobné programy doma.
Výběr reklamního sloganu („město se srdcem“) se konal poněkud netradičním způsobem, neboť jej pomocí speciální ankety vybírali samotní obyvatelé. Jednalo se o experimentální využití principu tzv. „crowdsourcingu“, čili využití z potenciálu nápadů rozrůzněné společnosti („moudrost davů“).
Mnoho let podporujeme obyvatele v činnosti v nevládních organizacích. Odraz této činnosti je možné spatřit v každoročně konaném Festivale nevládních organizací.
V Radlině je po mnoho let zaváděn Program místní aktivity, v jehož rámci jsou realizovány projekty sociálního začleňování mezi nejvíce ohroženým obyvatelstvem. To samozřejmě nejsou všechny naše aktivity.

Konference ve městě je možné zorganizovat konference na základě možnosti:
- Městského centra kultura
- Úřadu města Radlina

V nedaleké Vladislavi (Wodzisław Śląski) se nachází také Okresní konferenční centrum (Powiatowe Centrum Konferencyjne). Možnost organizování konferencí zajišťuje rovněž řada podniků a restaurací ve městě.

Komunikace a internet
Bezplatný přístup k internetu (hot spot)
- Náměstí radlinských olympioniků (Plac Radlińskich Olimpijczyków)
- Městské centrum kultury (Miejski Ośrodek Kultury)
- Městské centrum sportu a rekreace (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)
- Městské centrum kultury (Miejski Ośrodek Kultury) – pobočka, ul. Reymonta (čtvrť Głożyny)

ADMINISTRATIVA – užitečné adresy

 

urzad miasta

Sekretariát starosty
Telefon: 32 4590202
E-mail: sekretariat@radlin.pl

Ekonomická aktivita (zahájení podnikání)
Telefon: 32 4590269
E-mail: dgospodarcza@radlin.pl

Odbor územního plánování a investic
Telefon: 32 4590252
E-mail: inwestycje@radlin.pl

Odbor správy nemovitého majetku, zemědělství a lesnictví
E-mail: geodezja@radlin.pl  
Telefon: 32 4590254

 

O MĚSTĚ

Sportovní tradice – olympionikové

dom sportu4

Radlin je městem s bohatou olympijskou tradicí, která sahá do počátků 20. století. To vlastně radlinští sportovci způsobili, že sport se začal dynamicky rozvíjet a zájemců o něj je čím dál více. Na počest účastníků Olympijských her byla v Městském centru sportu a rekreace v Radlině zřízena „Galerie radlinských olympioniků“, v níž je prezentováno 20 sportovců. Jsou to obyvatelé Radlina nebo závodníci radlinských sportovních klubů. V návaznosti na tradici olympijských her bylo v průběhu Zvláštního zasedání městské rady v Radlině, dne 23. března roku 2007, vyneseno usnesení o vymezení místa mezi Městským sportovním centrem a rekreace, ul. Mariackou a ul. W. Korfantego, a místu byl přisouzen název „Plac Radlińskich Olimpijczyków“, který byl vybrán na základě internetové ankety.

Radlin je sportem živ
Radlin patří k nejsportovnějším městům v zemi, s přihlédnutím k počtu aktivních závodníků v poměru k počtu obyvatel. Závodníci radlinských sportovních klubů dosahují úspěchů na krajské, státní i mezinárodní úrovni.
Hlavní disciplíny provozované v Radlině, včetně sportovních klubů, se specializují na: plavání – KS Górnik Radlin – plavecký oddíl šerm – Spolek šermířů Górnik Radlin, UKS Trójka Radlin, gymnastika – KG Radlin volejbal – volejbalový klub „Górnik Radlin” fotbal – KS Górnik Radlin fotbalový oddíl bojová umění – Spolek bojových umění  – UKS Ronin

Na území Radlina existují následující veřejně dostupné sportovní objekty:

  • Městské centrum sportu a rekreace, ul. Korfantego – vlastní dva bazény, dvě sportovní haly, dvě posilovny a saunu. Díky modernizaci z externího financování se centrum stalo nízkoenergetickým sportovním objektem přizpůsobeným rovněž pro tělesně postižené osoby. Má potenciál k pořádání soutěží na vysoké úrovni.
  • Sportovní objekt Leszka Blanika (tz. „Sokolovna”), ul. Sokolska – v objektu rovněž sídlí gymnastický klub „Radlin”, který provozuje tréninkovou činnost, ale organizuje i sportovní závody.
  • Sportovní hřiště: sportovní hřiště na ul. Mariackiej – místo organizování rekreačně-sportovních akcí, ale zárověň i sídlo fotbalového týmu „Górnik Radlin”;
  • sportovní hřiště ve čtvrti Reden – místo pořádání sportovních akcí amatérských klubů,
  • sportovní areál „Orlik” – objekt otevřený v březnu 2013r;
  • Posilovny pod otevřeným nebem
  • Skate-park
  • Gradovna

Rekreace a volný čas

park lesny14

Radlin je skutečným rájem pro vyznavače aktivního odpočinku. Díky rozvinuté infrastruktuře je zde možné provozovat většinu sportovních disciplín. Ve kteroukoliv dobu je možné se vydat na pěší toulky po čtvrtích města, běhat po lesních stezkách nebo jezdit na kole po speciálně upravených a vyznačených cyklistických trasách. Městem vedou dvě cyklistické trasy: zelená (Radlin PKP – Niewiadom – jezero Rybnickie), nebo žlutá (Svatyně Usmívající se Matky Boží w Pszowie – Radlin – Svatyně Božího Těla v Jankowicích). V Radlinie je rovněž začátek v Horním Slezsku první profesionální stezky nordic walking, která vede do městské části města Rybnika – Popielów. Neopakovatelná atmosféra Radlina, z jedné strany plné lesních ploch a z druhé krásné staré zástavby dělnických čtvrtí, přímo vybízí k pěším vycházkám či jízdě na kole. Pokud už budete v Radlině, určitě musíte navštívit čtvrť postavenou v 19. století „Kolonia Emma v Radlině” (čtvrť Marcel). V Radlině není důležité roční období, protože je to město, ve kterém se nemůžete nudit. Radlinské sportovní objekty umožňují provozovat rozličné sportovní disciplíny. Pozornost si zasluhuje Lanový park ve čtvrti Obszary nebo již zmíněné posilovny pod otevřeným nebem, postavené v roce 2012. Po tak aktivně stráveném čase je možno relaxovat bazénech aquacentra Městského centra rekreace a sportu v Radlině nebo si odpočinout při barevné fontáně ve tvaru srdce na Náměstí radlinských olympioniků.
V roce 2014 – první gradovna na průmyslové části Slezska.

Teznia_solankowa_w_Radlinie-7

Gradovna v Radline

 

 

KULTURA

mok mozaika02

Městské kulturní centrum

„Manažerem” městského kulturního života je Městské kulturní centrum (MOK), jehož hlavní sídlo se nachází v samém centru města, což usnadňuje jeho dostupnost. Budova byla postavena v 70. letech minulého století. V roce 1998 byla převzata městem Radlin a přebudována. Z bývalého kulturního domu se stal objekt, který uspokojuje potřeby obyvatel města i subregionu. Dnes je to budova profesionálně připravená na pořádání různých druhů kulturních akcí. Disponuje velkým divadelním sálem pro 400 diváků, malou scénou s kavárnou pro 80 návštěvníků, výstavními prostory a kinem. Nabídka kulturních akcí v Radlině je skutečně široká. Mezi větší akce pořádané každoročně je možné zahrnout:
„Tváře Blues” – koncerty s účastí hvězd bluesové hudby, lákající milovníky tohoto žánru z celého regionu,
„Jak oni tančí” – taneční konkurs s účastí místních lídrů, inspirovaný v „Dancing with stars”,
Koncert „Valentýnky ve městě se srdcem” – valentýnský koncert z účastí známé hvězdy,
„Radlinské betlémky” – festival vánočních her, s účastí divadelních skupin z celé země,
Festival nevládních organizací – akce pořádaná pro nevládní organizace z Radlina a okolních obcí, jehož integrální součástí jsou prezentace těchto organizací, konference a výstava zasvěcená činnostem těchto organizací, akce je doprovázena uměleckými akcemi,
Venkovní akce „Vítání léta” a „Loučení se s létem” – velké open air akce, s účastí hvězd velkého formátu, odehrávají se na hlavním náměstí v centru města.

AMATÉRSKÁ DIVADELNÍ ČINNOST

Při Městském kulturním centru (MOKu) vyvíjejí činnost různé zájmové skupiny, které sdružují značnou část obyvatelstva. Činnost v těchto zájmových skupinách umožňuje udržovat kulturní tradice, zvyky. Městské kulturní centrum rozšiřuje nabídku trávení volného času. Městské kulturní centrum vede umělecké skupiny ve třech hlavních oblastech:
divadlo – Mládežnické divadlo “Radlińskie Studio Teatralne”
skupina „Pasja” (dospělí), a „Mała Pasja” a „Plamki” (děti a mládež)
tanec – taneční skupiny: TEP, VENUS, PRZYTUP,
Skupina společenského tance DEJA-VU

Sdružení

V Radlině vyvíjí aktivní činnost více než 30 nevládních organizací, které vytvářejí širokou nabídku trávení volného času a rozvoj zájmových kroužků. Radlinská obec se vyznačuje moderním pojetím činnosti v rámci III. sektoru a idejí občanské společnosti. V průběhu posledních let vznikly nové spolky a zájmové skupiny, které začaly pracovat v oblasti široce pojatého lokálního rozvoje, a ne jako doposud – typicky “hobbysticky”. V roce 2001 byl v Radlině zorganizován první ve wodzisławském okrese Festival nevládních organizací, a v roce 2003 spuštěn projekt, jehož hlavním efektem bylo založení Radlinské rady nevládních organizací a Usnesení rady města Radlin v záležitosti zásad spolupráce samosprávy města s nevládními organizacemi. Radlin se začal vyjímat na poli občanských aktivit, začal být ukazován jako příklad dobrých praktik, což nezůstalo nepovšimnuto nejen v jiných částech regionu, ale i v rámci celé země (dobrá mezisektorová spolupráce měla vliv na vytipování města Radlin do celopolského projektu „Transparentní obec”). Pomineme-li různé sportovní kluby, radlinská společenství pracují hlavně ve sféře kultury a lokálního rozvoje (mají rozdílné statutární cíle: lokální rozvoj, kultura a tradice, aktivita žen, činnost pro děti a mládež). Jedna ze zajímavých iniciativ provozovaná lokální nevládní organizací je Kancelář právních rad pro občany – jedna z nemnoha tohoto typu v regionu, nabízející bezplatné právní poradenství pro občany. Kancelář je členem Svazu právních kanceláří pro obyvatelstvo, ročně se zaobírá zhruba 900 kauzami.

 

OSVĚTA

sp3_01

Současně se na území města Radlin nachází 9 osvětových pracovišť, jejichž řídícím orgánem je město Radlin. Pracoviště pro předškolní zařízení:

Veřejná mateřská škola č. 1, ul. Rymera 170
Veřejná mateřská škola č. 2. ul. Mielęckiego 13
Veřejná mateřská škola č. 3 ul. Mariacka 1

Základní školy:
Sportovní škola č. 2 v rámci Skupiny sportovních škol ul. Rogozina 52
Základní škola č. 3, ul. Rymera 170
Základní škola č. 4, ul. Wiosny Ludów 287
2. stupně základních škol: Gymnázium č 1, ul. Makuszyńskiego 17  a Sportovní gymnázium č. 2 v rámci Skupiny sportovních škol ul. Rogozina 52

Ostatní pracoviště:
Pracoviště mimoškolní činnosti, ul. Rogozina 55
Kromě základního středního školství ve městě funguje i Skupina nadstavbového školství, vytvořená na platformě Technického lycea a Odborného lycea, která se skládá: Všeobecně vzdělávací gymnázium, Gymnázium se speciální s výukou: ekonomie-administrativa, služeb a hospodářství, informatika, sociální práce, Nadstavbové odborné studium: administrativa.
V blízké Vladislavi (Wodzisław) se nacházejí rovněž Skupina technických škol, Okresní centrum celoživotního vzdělávání. V sousedním Rybniku se pak nachází Centrum inženýrského vzdělávání Slezské polytechniky.Rejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 6 317

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.