Skip to content

Zamówienia publiczne

Szanowni Państwo,
ze względu na wymóg obowiązkowej komunikacji między Zamawiającym i Wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wynikający z art. 61 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn.zm.), uruchamiamy Platformę Zakupową. Platforma ta będzie podstawowym narzędziem komunikacji w trakcie postępowań objętych ustawą Prawo zamówień publicznych oraz postępowań o wartości do 130 000,00 zł, zgodnie z obowiązującym regulaminem. Informacje na temat postępowań prowadzonych przez Miasto Radlin oraz Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Radlinie zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz o wartości do 130 000,00 zł są dostępne na stronie:

https://platformazakupowa.pl/pn/radlin

Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Radlinie prowadzi postępowania następujących jednostek oświatowych:
1. Przedszkole Publiczne Nr 1 im. Gromadki Misia Uszatka w Radlinie
2. Przedszkole Publiczne nr 2 im. Jasia i Małgosi w Radlinie
3. Przedszkole Publiczne nr 3 im. Akademia Wesołych Bajtli w Radlinie
4. Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza w Radlinie
5. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 im. KEN w Radlinie
6. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Ziemi Radlińskiej w Radlinie
7. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie
8. Miejski Żłobek Serduszko w Radlinie
Aby składać oferty, nie muszą Państwo zakładać konta na https://platformazakupowa.pl/pn/radlin. Zachęcamy jednak do założenia konta oraz zapisania się do naszego katalogu Wykonawców. Jedynym wymogiem do spełnienia z Państwa strony, by móc składać oferty, jest dostęp do Internetu oraz jednej z popularnych przeglądarek w najnowszej wersji: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Dodatkowo, w zamówieniach zgodnych z Pzp, muszą Państwo posiadać ważny kwalifikowany podpis elektroniczny.
W przypadku pytań technicznych związanych z obsługą postępowań prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta 22 101 02 02 (pn-pt od 8:00 do 17:00).
UWAGA: 1) Dokumentacja dot. zamówień umieszczonych przed dniem 10.02.2021 r. znajduje się poniżej. 2) Dokumentacja dot. wcześniejszych zamówień publicznych (tj. ogłoszonych przed dniem 17.07.2020r.) została zarchiwizowana w ramach poprzedniej wersji strony i jest dostępna pod adresem https://old2020.radlin.pl/old2020/zamowienia-publiczne/

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu