Skip to content

Zieleń miejska

Ochrona powietrza

Zapraszamy na stronę Systemu Monitoringu Jakości Powietrza prowadzoną przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach gdzie można zapoznać się z aktualnym stanem powietrza w naszym regionie.

Ochrona zwierząt

Ochrona pszczół

„Gdy zginie ostatnia pszczoła, ludzkości pozostaną cztery lata życia…”

(Albert Einstein)

Bez pszczół sobie nie poradzimy…

Nie poradzimy sobie z produkcją żywności, nie poradzimy sobie jako gatunek. Szacuje się, że ok. 70 % zawartości naszego talerza zawdzięczamy pracy pszczół. Ich szlachetnej, bezinteresownej pracy na rzecz innych gatunków. Pracy, z której korzystamy wszyscy.

Niestety, coraz częściej słyszymy, że pszczoły nas opuszczają. Masowe ginięcie tych zwierząt to nie tylko problem pszczelarzy czy producentów miodowych kosmetyków. Stosowanie pestycydów, kult przesadnie „przystrzyżonego trawnika”, brak roślin miododajnych, które sadzili nasi ojcowie i dziadkowie – to wszystko sprawia, że te pożyteczne owady znikają z naszego otoczenia. Najwyższy czas zdać sobie sprawę z tego, że wraz ze zniknięciem pszczół, zniknąć możemy również i my.

Dlatego Miasto Radlin postanowiło włączyć się w działania ekologiczne na rzecz przywrócenia owadów zapylających do przestrzeni miejskiej.
To nie tylko pszczoły miodne, ale również inne owady, które swoją pracą służą nam wszystkim. Murarka ogrodowa, trzmiel ziemny, chrząszcze, muchówki… Wszystkie one zasługują na pomoc, skoro codziennie, od tysięcy lat, pomagają nam jako gatunkowi. Chcemy stworzyć im przyjazne warunki do życia oraz zapewnić odpowiednią ilość roślinności do pracy. Chcemy również edukować i uzmysławiać, jak ważne jest to, aby mieć przy sobie jak najwięcej tych małych, pożytecznych towarzyszy.

Opracowaliśmy więc naszą “strategię działań”.

Najpierw powstał dokument pod nazwą Plan Działań Edukacyjno – Ekologicznych na rok 2016 pod nazwą „Radlin – miasto z sercem dla owadów”
który zawierał szereg działań z zakresu ochrony owadów zapylających, propagowania roślinności miododajnej oraz edukacji o roli owadów w ekosystemie oraz o pszczelarstwie jako takim.

Następnie kontynuowaliśmy naszą pszczelą politykę w poszerzonej wersji co znalazło odzwierciedlenie w 
Planie Działań Edukacyjno – Ekologicznych na lata 2018-2020 dla miasta Radlin pod nazwą „Radlin – miasto z sercem dla owadów” [LINK]

Wiosną 2016 roku na terenie miasta Radlin stanęło 15 hoteli dla owadów, czyli drewnianych konstrukcji, w których schronienie znajdą owady zapylające. Nie będą to gatunki, które żądlą, więc nie ma potrzeby się ich bać. Owady takie jak murarka ogrodowa zajmują się wyłącznie zapylaniem roślin. Nie produkują miodu, nie żyją w rojach, więc nie atakują ludzi czy zwierząt.

Przyjęto również, że podstawowym kryterium wyboru roślin do miejskich nasadzeń, będzie ich miododajność oraz pożyteczność dla ekosystemu.
W szkołach podstawowych w Radlinie odbywać będą się zajęcia z edukacji ekologicznej, właśnie w zakresie ochrony owadów zapylających.

Młodzież ze szkół podstawowych uczestniczyła w tworzeniu ogródków tematycznych, gdzie dominującymi nasadzeniami, była roślinność miododajna:

Zaplanowano również szereg wydarzeń kulturalno-społecznych, których wspólnym mianownikiem będzie promocja pszczelarstwa, ekologicznego stylu życia, oraz wiedzy o owadach zapylających.

Sieć gazowa

Na terenie miasta sieć gazowa dostępna jest w rejonie ulic: Korfantego, Hallera, Rogozina, Ściegiennego, Wieczorka, Odległa, Stalmacha, Sienkiewicza, Spacerowa (część), Hubalczyków, Hutnicza, Rybnicka, Mariacka. Aktualnie trwają prace projektowe związane z rozbudową sieci gazowej w rejonie ulic: Rymera, Kominka, Wrzosowa, Napierskiego, osiedle domków jednorodzinnych. Planowany termin uzyskania przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. pozwolenia na budowę to czerwiec 2020 r. Natomiast zakończenie prac związanych z wykonaniem sieci wstępnie planowe jest na koniec roku 2021. Szczegółowych informacji na temat możliwości przyłączenia posesji do sieci gazowej uzyskać można w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o.  w Rybniku ul. Chrobrego 39, tel. 32 398 50 00.

 Wystąpienie dotyczące sieci gazowej w Radlinie, podczas Sesji Rady Miejskiej w Radlinie (28.01.2020)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu