Urząd Stanu Cywilnego w Radlinie

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Burmistrz Radlina Barbara Magiera

32 45 90 224

 • Zastępca Kierownika USC
  mgr Beata Dziwisz
  tel. 32 450 224
  mail: usc@radlin.pl
 • Zastępca Kierownika USC
  mgr Piotr Absalon – Sekretarz Miasta
 • Zastępca Kierownika USC
  mgr Aleksandra Cnota – naczelnik Wydziału Organizacyjnego
 • mgr Aleksandra Konieczny – specjalista
Do pobrania:

NADANIE DZIECKU NAZWISKA MĘŻA MATKI ŻONY OJCA:

ODTWORZENIE TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO:

OŚWIADCZENIE OD MAŁŻÓNKA ROZWIEDZIONEGO O POWROCIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ROZWODEM:

PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA O UZNANIU OJCOSTWA DZIECKA NARODZONEGO:

PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA O ZMIANIE IMIENIA DZIECKA

REJESTRACJA ZDARZENIA Z ZAKRESU STANU CYWILNEGO:

SPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO


UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO

WYDANIE ODPISU ZUPEŁNEGO, SKRÓCONEGO AKTU STANU CYWILNEGO LUB ZAŚWIADCZENIA:

WPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU DO POLSKICH KSIĄG:

WPISANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO POZA GRANICAMI RP: