NADANIE DZIECKU NAZWISKA MĘŻA MATKI ŻONY OJCA:

ODTWORZENIE TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO:

OŚWIADCZENIE OD MAŁŻÓNKA ROZWIEDZIONEGO O POWROCIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ROZWODEM:

PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA O UZNANIU OJCOSTWA DZIECKA NARODZONEGO:

PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA O ZMIANIE IMIENIA DZIECKA

REJESTRACJA ZDARZENIA Z ZAKRESU STANU CYWILNEGO:

SPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO


UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO

WYDANIE ODPISU ZUPEŁNEGO, SKRÓCONEGO AKTU STANU CYWILNEGO LUB ZAŚWIADCZENIA:

WPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU DO POLSKICH KSIĄG:

WPISANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO POZA GRANICAMI RP: