OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Ogłoszenie o wyłożeniu studium

Radlin, 07.06.2018 r. UI.6720.00001.2014 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radlina Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu…

Wiosny Ludów przed i po
0

Ponad 200 tysięcy pozyskanych na walkę z azbestem!

266 521,19 zł  – tyle pieniędzy ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 trafi do Radlina dla zadania “Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Wiosny Ludów 291 w Radlinie”. Wszystko w ramach środków na cele związane z ochroną środowiska i efektywnego wykorzystywania zasobów (Działanie/Poddziałanie: 5.2. Gospodarka odpadami/5.2.2….

biblioteka
0

Noc Biblioteki już 9 czerwca. Spotkanie z radlińskim pisarzem

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza 9 czerwca na kolejną edycję Nocy Bibliotek. W tym roku gościem wydarzenia będzie Jerzy Buczyński, radliński pisarz, autor m.in “Godulowej Sagi” czy “Pokoleń w czerni”. Noc Bibliotek9 czerwca 2018, godz. 18.00Wstęp wolny!   Szczegóły na plakacie:

SP1
0

„Myślę globalnie, uczę bilingwalnie” ERASMUS+ w SP 1 w Radlinie!

Miło nam zakomunikować, iż napisany przez nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie projekt “Myślę globalnie, uczę bilingwalnie” został pozytywnie zaopiniowany przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i zatwierdzony do realizacji! Kwota przyznana na realizację wynosi 22 139 euro.Celem projektu jest wyposażenie nauczycieli w metody pozwalające motywować, komunikatywnie i w sposób skoncentrowany na uczniu uczyć…

Uwaga
0

UWAGA! Remonty dróg w Radlinie

UWAGA! Dziś rozpoczynają się remonty cząstkowe głównych dróg w centrum Radlina. Głównie w rejonie centralnego skrzyżowania w Biertułtowach, w miejscach największych wybrzuszeń na jezdni, przede wszystkim na ul. Hallera od skrzyżowania w dół. Oprócz tego frezowane będą fragmenty jezdni przy ul. Korfantego, Rogozina, Domeyki oraz Sokolskiej. Prosimy o ostrożność!

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 1 105

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2009.