OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN
mapa miasta

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 

Podstawowe informacje na temat przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

1. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczy wyłącznie gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi: jednorodzinnymi i wielorodzinnym.

2. Przekształcenie następuje z dniem 1 stycznia 2019r. z mocy prawa.

3. Dotychczasowa opłata za użytkowanie wieczyste w niezmienionej wysokości stanie się opłatą przekształceniową.

4. Opłata przekształceniowa płatna będzie przez 20 lat.

5. Opłata przekształceniowa będzie płatna do 31 marca każdego roku. Można ją też zapłacić jednorazowo. Jednorazowa opłata stanowi sumę dwudziestu opłat przekształceniowych.

6. Ustawa wymaga aby właściwy organ gminy wydał zaświadczenie potwierdzające fakt uzyskania własności. Zaświadczenia wydawane będą bez obowiązku składania jakichkolwiek wniosków. Gmina na ich wydanie ma 12 miesięcy tj. do końca 2019 r.

7. Osoby, które nie chcą czekać na zaświadczenie mogą złożyć w urzędzie wniosek o jego wydanie.

8. Gmina ma obowiązek zrealizować taki wniosek w ustawowym terminie 4 miesięcy od daty jego złożenia. Te zaświadczenia obciążone są opłatą skarbową w wysokości 50 zł.

9. Użytkownicy wieczyści aby przekształcić swoje prawo, do momentu otrzymania zaświadczenia nie muszą robić nic.

10. Prawo ich własności, co do gruntu zostanie ujawnione w księdze wieczystej na wniosek gminy. W księdze ujawnione zostanie również roszczenie o zapłatę opłaty przekształceniowej.

11. W przypadku zbycia nieruchomości, obowiązek regulowania opłat przekształceniowych przechodzi na nabywcę.

12. Po otrzymaniu zaświadczenia należy uiścić pierwszą opłatę przekształceniową, w terminie najpóźniej do 29 lutego 2020 r.

 

Szczegółowe informacje na ten temat : Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa

 Rejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 6 040

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.