OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa

E-mail: geodezja@radlin.pl

mgr inż. Piotr Patała
KIEROWNIK REFERATU

Budynek C, I piętro
Telefon: 32 4590254

Jolanta Szymiczek
INSPEKTOR

Budynek C, I piętro
Telefon: 32 4590253
E-mail: jszymiczek@radlin.pl

mgr Sylwia Woźnica
INSPEKTOR

Budynek C, I piętro
Telefon: 32 4590253
E-mail: swoznica@radlin.pl

Do zadań Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa należy prowadzenie spraw związanych z gospodarką nieruchomościami w szczególności:

 • prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
 • komunalizacja gruntów Skarbu Państwa,
 • sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste  gruntów stanowiących własność Miasta,
 • organizowanie przetargów na sprzedaż nieruchomości komunalnych,
 • zawieranie umów na dzierżawę i użyczenie gruntów komunalnych,
 • tworzenie zasobu gruntów komunalnych,
 • ustanawianie trwałego zarządu na rzecz komunalnych jednostek organizacyjnych,
 • nabywanie nieruchomości na realizację celów publicznych i zadań własnych  Miasta,
 • nabywanie od Skarbu Państwa gruntów i obiektów na własność, w użytkowanie wieczyste, w użytkowanie lub w użyczenie,
 • regulacja stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi,
 • uwłaszczanie osób prawnych,
 • pierwokup,
 • podziały nieruchomości,
 • przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • wnioskowanie o wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Miasta,
 • aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Miasta,
 • współpraca z Sądem Rejonowym – Wydział Ksiąg Wieczystych i Wydział Cywilny,
 • współpraca z kancelariami notarialnymi, jednostkami wykonawstwa geodezyjnego, rzeczoznawcami majątkowymi,
 • oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi,
 • nadawanie nazw placom i ulicom,
 • prowadzenie ewidencji nazewnictwa i numeracji nieruchomości,
 • współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego i Urzędem Statystycznym,
 • współpraca z Woj. Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Kołem Gospodyń Wiejskich i Kółkiem Rolniczym,
 • prowadzenie spraw związanych z rolnictwem i leśnictwem.

 Rejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 4 485

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.