Wszystkie osoby zainteresowane ubieganiem się o przyznanie dodatku mieszkaniowego lub dodatku
energetycznego informujemy, iż na dole strony znajdują się do pobrania wnioski o przyznanie dodatków (pliki pn. Dodatek mieszkaniowy- deklaracja oraz Wniosek o dodatek energetyczny) oraz zaświadczenie o dochodach i oświadczenie (pliki pod tą
samą nazwą). Dodatkowo umieściliśmy tam pliki pn. Najczęściej zadawane pytania oraz Wzór
poprawnie wypełnionego wniosku
.


Jeżeli nie znajdą Państwo odpowiedzi na swoje pytanie prosimy o kontakt mailowy pod adresem:
slm@radlin.pl lub telefonicznie.


Poprawnie wypełnione i kompletne wnioski należy składać w Urzędzie. Jeśli jest to utrudnione ze
względów takich jak np. kwarantanna prosimy o kontakt mailowy pod adresem : slm@radlin.pl lub
telefonicznie.

W tej wyjątkowej sytuacji epidemii Urząd uzgodnił z SM „Marcel”, SM „ROW” i ZGK, że to Urząd
kontaktuje się z nimi i uzyskuje wszelkie potrzebne informacje oraz dane i dokumenty, które są potrzebne
od zarządcy by móc rozpatrzeć wniosek. Gdy sytuacja już się unormuje to Wnioskodawca (tak jak to było
do czasu wybuchu epidemii) będzie zobowiązany do dostarczenia wszelkich wymaganych dokumentów
od swojego zarządcy.


Jeśli wnioskodawca lub członek jego gospodarstwa domowego jest zarejestrowany w Powiatowym
Urzędzie Pracy (PUP) prosimy o zapoznanie się z plikiem Najczęściej zadawane pytania oraz z
Opisem do wzoru poprawnie wypełnionego wniosku (pomocna zwłaszcza będzie ostatnia strona w tym
pliku).


Do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego istnieje obowiązek dołączenia kopii umowy o
dostarczenie energii.

Do pobrania: