Konsultacje społeczne dotyczące aktów prawnych, publikujemy na stronie https://eurzad.finn.pl/gmradlin/

Aby sprawdzić ogłoszenia o konsultacjach społecznych, należy: