Gminny punkt konsultacyjny programu
„Czyste Powietrze” w Radlinie

ul. Rymera 15, 44-310 Radlin
(budynek „C” Urzędu Miasta)
tel. 32 4590258
e-mail: czystepowietrze@radlin.pl 

Biuro czynne:

poniedziałki i czwartki: 9.00 – 14.00
wtorki: 9.00 – 16.30

 

 

RADLIN w programie „Czyste Powietrze”:

 • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 1091
 • Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 1020
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 836
 • Kwota wypłaconych dotacji: 10 202 346,50 zł

  Stan na dzień 31.03.2024 roku 

Baza wiedzy:

 • www.wfosigw.katowice.pl
  Portal Beneficjenta
  Instrukcja krok po kroku – jak wnioskować
 • www.czystepowietrze.gov.pl
  Zakładka „Partnerzy” – „Dla gmin”
  Zakładka „Pomoc” – m.in. Kalkulator dotacji, Kalkulator do obliczania grubości izolacji termicznej budynków, Pytania i odpowiedzi oraz Akademia Czystego Powietrza

 

 

Główne warunki programu:

 • budynki oddane do użytkowania
 • budynki mieszkalne, jednorodzinne (definicja: prawo budowlane)
 • lokal mieszkalny wydzielony w budynku jednorodzinnym (maksymalnie 2 lokale
  z wyodrębnioną księgą wieczystą)
 • wnioskodawcą – właściciel bądź współwłaściciel budynku lub lokalu mieszkalnego
 • budynki nowowybudowane
 • budynki wielorodzinne, letniskowe, pomieszczenia gospodarcze
 • lokal mieszkalny w budynku
  wielorodzinnym
 • nieuregulowany stan prawny budynku

Formy dofinansowania  w programie Czyste Powietrze

DOTACJA:

 

 • Rozpoczęcie – nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku
 • Zakończenie – w ramach programu finansowane są również przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji, pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji
 • Okres realizacji – do 30/36 (poziom najwyższy) miesięcy od daty złożenia wniosku
 • Rozpatrzenie wniosku – do 30 dni od daty wpływu do właściwego WFOŚiGW
 • Uzupełnienie wniosku – do 10 dni roboczych od otrzymania wezwania
 • Finansowanie – dotacja + środki własne
 • Złożenie wnioskudo właściwego WFOŚIGW  lub do gminnego punktu konsultacyjnego. Lista gmin na stronach internetowych poszczególnych WFOŚiGW oraz na czystepowietrze.gov.pl
 • Wypłata dotacji – dla podstawowego i podwyższonego poziomu dofinansowania dotacja zostanie wypłacona w całości lub w maksymalnie trzech częściach na podstawie złożonego przez Beneficjenta wniosku o płatność wraz z dokumentami wskazanymi w umowie o dofinansowanie; dla najwyższego poziomu dofinansowania dotacja zostanie wypłacona w całości lub w maksymalnie pięciu częściach na podstawie złożonego przez Beneficjenta wniosku o płatność wraz z dokumentami wskazanymi w umowie o dofinansowanie

DOTACJA NA CZĘŚCIOWĄ SPŁATĘ KAPITAŁU KREDYTU:

 
 • Rozpoczęcie – nie wcześniej niż data złożenia wniosku w banku
 • Zakończenie – w ramach Programu nie są finansowane przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego w banku, który przystąpił do Programu
 • Okres realizacji – do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku
 • Rozpatrzenie wniosku – do 14 dni liczonych od dnia następującego po dacie wpływu wniosku
  do właściwego WFOŚiGW
 • Uzupełnienie wniosku – brak możliwości uzupełnienia
 • Finansowanie – dotacja + kredyt udzielany przez bank + środki własne (ewentualnie). INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA

 • Złożenie wniosku – w banku. Bank przekazuje wniosek do WFOŚiGW. Lista banków na stronach internetowych poszczególnych WFOŚiGW oraz na czystepowietrze.gov.pl

 • Wypłata dotacji – Dotacja zostanie wypłacona przez WFOŚiGW, na podstawie złożonego przez Beneficjenta TYLKO JEDNEGO kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku o płatność wraz z dokumentami wskazanymi w umowie o dofinansowanie, potwierdzającymi zrealizowanie całości przedsięwzięcia

DOTACJA NA CZĘŚCIOWĄ SPŁATĘ KREDYTU:

W przypadku wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego składanego w banku, który przystąpił do Programu, dofinansowanie jest udzielane dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jeżeli dla tego budynku lub nieruchomości gruntowej, na której posadowiono budynek została założona księga wieczysta,
– Do WFOŚiGW trafiają wnioski tylko w formie elektronicznej,
– Nie ma możliwości uzupełnienia lub korekty wniosku o dotację po przesłaniu go do WFOŚiGW,
– Wniosek o dotację podlega odrzuceniu, jeżeli Wnioskodawca nie spełnia któregokolwiek z kryteriów. O odrzuceniu wniosku wraz z uzasadnieniem Wnioskodawca informowany jest na adres e-mail,
– Od odrzucenia wniosku nie przysługuje odwołanie,
– Bank otrzymuje informację o decyzji o udzieleniu dofinansowania najpóźniej następnego dnia roboczego po upływie 14 dni od daty wpływu wniosku do WFOŚiGW,
– Wnioskodawca otrzymuje oświadczenie o akceptacji wniosku o dotację w terminie do 16 dni kalendarzowych liczonych od dnia następującego po dacie wpływu wniosku o dotację,
– Oświadczenie zawarcia umowy dotacji przesyłane będzie na adres e-mail wskazany we wniosku i będzie podpisane podpisem kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Lista banków, które uruchomiły kredyt Czyste Powietrze:

 

 1. Alior Bank
 2. Bank Ochrony Środowiska
 3. BNP Paribas Bank Polska
 4. Credit Agricole Bank Polska
 5. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
  oraz Banki Spółdzielcze z Grupy BPS:
  – Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej
  – Bank Spółdzielczy Ostrowi Mazowieckiej
  – Bank Spółdzielczy w Szczytnie
  – Morąsko-Zalewski Bank Spółdzielczy
  – Bank Spółdzielczy w Limanowej
  – Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju
  – Bank Spółdzielczy w Namysłowie
  – Bank Spółdzielczy w Otwocku
  – Bank Spółdzielczy w Sokołowie Małopolskim
  – Nadsański Bank Spółdzielczy
  – Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju
  – Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu
  – Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej
  – Bank Spółdzielczy w Rykach
  – Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie
  – Bank Spółdzielczy w Pieńsku
  – Bank Spółdzielczy w Słomnikach
  – Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu
  – Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu
  – Bank Spółdzielczy w Łańcucie
  – Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim
  – Bank Spółdzielczy w Skierniewicach
  – Bank Spółdzielczy w Poddębicach
  – Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem
 6. SGB-Bank S.A.   wraz z Bankami Spółdzielczymi SGB
  – Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy
  – Bank Spółdzielczy w Strzelnie
  – Bank Spółdzielczy w Wieleniu
  – Bank Spółdzielczy w Radziejowie
  – Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim
  – Bank Spółdzielczy w Przysusze
  – Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu
  – Bank Spółdzielczy w Lipnie
  – Bank Spółdzielczy w Gnieźnie
  – Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim
  – Bank Spółdzielczy w Raciążu
  – Bank Spółdzielczy w Człuchowie
  – Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
 7. Santander Consumer Bank S.A.  

Lista banków dostępna na stronach internetowych poszczególnych WFOŚiGW
oraz na czystepowietrze.gov.pl