PSZOK w Radlinie

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Radlinie znajduje się na terenie miasta Radlin przy ul. J. Rymera (boczny odcinek), niedaleko budynku Urzędu Miasta Radlin.

Z dniem 1 stycznia 2022 roku Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny w dniach:

 • wtorek od 8.00 do 14.00
 • środa od 12.00 do 18.00
 • piątek od 8.00 do 14.00
 • sobota od 9.00 do 17.00

za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpady komunalne dostarczane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są w ramach stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dostarczane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych muszą być posegregowane. Mieszkańcy dostarczają je we własnym zakresie i na własny koszt, zobowiązani są do samodzielnego rozładunku odpadów. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie przyjmuje:

 • papy
 • zespołów okiennych
 • opon z samochodów ciężarowych i koparek
 • części samochodowych
 • odpadów z remontów, powstających w trakcie robót wykonywanych przez podmiot świadczący usługi remontowe, który jest odpowiedzialny za zagospodarowanie tych odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa
 • odpadów niebezpiecznych, pozbawionych etykiet
 • odpadów płynnych w nieszczelnych pojemnikach
 • odpadów zmieszanych
 • żużli i popiołów z palenisk domowych

Osoby trzecie, jak również podmioty gospodarcze mogą przyjąć zlecenie odpadów do PSZOK w imieniu mieszkańca , jednakże transportujący zobowiązany jest przedłożyć przedstawicielowi miasta obsługującemu PSZOK upoważnienie do transportu odpadów, wystawione przez właściciela odpadów. Korzystanie z usług Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Do pobrania: