Numery telefonów pod które można zgłaszać kwestie związane z zimowym utrzymaniem dróg:

  • Dla utrzymania odpowiedniego stanu dróg gminnych i powiatowych dyżur pełniony jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Radlinie: 32 4590 263
  • Dla utrzymania odpowiedniego stanu Drogi Krajowej nr 78 (ul. Rybnicka): Punkt dyspozytorski w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach, Rejon w Gliwicach
    (tel. 32 234 06 91), Baza Materiałowa Racibórz przy ul. 1 Maja 3 (tel. 32 415 24 46).

Na właścicielach konkretnej nieruchomości ciąży obowiązek odśnieżania i zabezpieczania chodników przylegających do tych nieruchomości. Podobnie jest z obowiązkiem usuwania śniegu i lodu z dachów czy elementów zadaszenia.

Numer alarmowy Straży Miejskiej w Radlinie: 501227408