Jak ustrzec się zagrożenia gazowego?

  • Raz w roku sprawdzić stan instalacji gazowej, piecyka, pieca gazowego. Sprawdzić drożność wentylacji w mieszkaniu.
  • Raz w roku przeprowadzić czyszczenie kominów, przewodów wentylacyjnych. WSZELKIE NAPRAWY I PRZEGLĄDY POWIERZAĆ OSOBOM POSIADAJĄCYM ODPOWIEDNIE KWALIFIKACJE I UPRAWNIENIA
  • Raz na 10 lat wymienić piecyk, piec gazowy na nowe urządzenie gazowe.
  • Zaopatrzyć się w domowy wykrywacz gazu lub tlenku węgla (czadu).

Co robić gdy ulatnia się gaz?

  • nie włączać i wyłączać światła ani żadnych urządzeń elektrycznych, nie używać otwartego ognia, nie palić tytoniu, nie korzystać z telefonu
  • zamknąć zawór przed urządzeniem gazowym lub przed gazomierzem; jeżeli gaz pobierany jest z butli – zakręcić zawór butli lub wynieść butlę z pomieszczenia na otwartą przestrzeń, gdy zawór jest uszkodzony
  • wietrzyć pomieszczenie otwierając okna, drzwi
  • powiadomić pogotowie gazowe lub straż pożarną i policję

(źródło: www.czk.pl )