Najczęściej katastrofy budowlane powodowane są:

 • wybuchami gazu w instalacjach budynku lub nagromadzeniem gazu w niektórych pomieszczeniach,
 • obsunięciem stropów lub nadwyrężeniem ważnych elementów konstrukcyjnych budynków.

Co robić na wypadek katastrofy budowlanej:

Przed każdym opuszczeniem domu (mieszkania) upewnij się, że instalacja gazowa jest wyłączona.

W przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej twojego budynku i trwania zagrożenia jego skutkami:

 • wyłącz instalację elektryczną (w miarę możliwości)
 • wyłącz instalację gazową
 • opuść dom – zabierz ze sobą dokument tożsamości i inne ważne dokumenty oraz, o ile jest to możliwe, żywność na trzy dni, koce, odzież, pieniądze

Opuszczając dom zabierz wszystkich domowników.

 • Przy wychodzeniu z domu (mieszkania) zachowaj szczególną ostrożność. Uważaj na stropy, klatki schodowe.

O ile nie możesz opuścić budynku (mieszkania) drzwiami wyjściowymi – przez klatkę schodową, z powodu zagrożenia lub innych przeszkód:

 • słuchaj komunikatów i poleceń służb ratowniczych i postępuj według ich wskazań
 • spróbuj uciec przez okno lub przez drzwi, okna sąsiadów
 • o ile nie masz możliwości opuszczenia domu (mieszkania), wywieś w oknie białe prześcieradło, obrus itp. jako znak dla ratowników, że potrzebujesz pomocy
 • Jeżeli katastrofie budowlanej towarzyszy pożar – zachowuj się i działaj jak w czasie pożaru.

Po opuszczeniu budynku:

 • powiadom kierującego akcją ratowniczą o osobach z rodziny i sąsiadach, którzy jeszcze zostali w pomieszczeniach budynku, jak i o osobach, które aktualnie i na pewno przebywają poza domem (w pracy, w szkole itp.)
 • o ile doznałeś obrażeń (jesteś ranny) zgłoś się do punktu pomocy medycznej
 • zgłoś swoje potrzeby o punktu pomocy społecznej lub władz terenowych
 • Nie przeszkadzaj w pracy ratownikom.
 • Nie wracaj na miejsce katastrofy, ani nie wchodź do uszkodzonego wypadkiem budynku (mieszkania) bez zezwolenia służb budowlanych, które określą czy takie wejście jest bezpieczne.
 • O ile miałeś budynek (mieszkanie) ubezpieczone, powiadom firmę ubezpieczeniową.
 • Dalej postępuj zgodnie z zaleceniami władz gminy (miasta, miasta i gminy).
 • Gdy byłeś świadkiem katastrofy budowlanej niezwłocznie powiadom: Straż Pożarną, Policję, Pogotowie Ratunkowe.

(źródło: www.czk.pl )

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim
44-304 Wodzisław Śl.  oś. 1 Maja 16 D

tel.: 32 4561907 lub 4561908 wew. 2, kom. 603984991
e-mail: pinbwaw@gmail.com

Inspektorat czynny jest:

 • poniedziałek: 7,00-18,00
 • wtorek, środa,
 • czwartek i piątek: 7.00 – 15.00

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śl.
przyjmuje skargi we wtorki od godz. 8:00 do 12:00