Petycje w 2021:

2.  Petycja w sprawie przeprowadzenia bezpośredniego referendum ludowego w celu dokonania przez obywateli akceptacji jako Aktów Woli Narodu: Nowego Kodeksu Wyborczego, oraz Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego dla Polski

Pobierz:
Petycja w sprawie nowego kodeksu wyborczego

Sposób załatwienia:

S.0007.030.2021

3.  Petycja o poparcie Rządu Tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

Pobierz:
Petycja o poparcie Rządu Tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

Sposób załatwienia sprawy
(w toku)
Petycje w 2020:

1.  Petycja zawierająca uchwałę w sprawie działań wykluczających społecznie mieszkańców Miasta Radlin w związku ze szczepieniami przeciwko SARS-COV-2 

Pobierz:

Treść petycji (pobierz)

Sposób załatwienia sprawy:

Odp na petycję – uchwała S.0007.015.2021

2. Petycja mieszkańców w sprawie planów wybudowania budynku socjalnego na ul. Sokolskiej

Pobierz:

Treść petycji (pobierz)

Sposób załatwienia sprawy:

Uchwała (pobierz)

3. Petycja w sprawie planów wybudowania budynku socjalnego na ul. Mikołajczyka

Pobierz:

petycja w sprawie lokali socjalnych na ul. Mikołajczyka

Sposób załatwienia sprawy:

Uchwała (pobierz) 

 Petycje w 2019:

1. Petycja o próbę dokonania analizy – możliwości wdrożenia w Jednostce procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów – dot. płatności bezgotówkowych – wg. powyżej zawartego szerokiego opisu.

Data złożenia: 15.10.2019 r.

Nazwa podmiotu wnoszącego: Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

Pobierz:

Sposób załatwienia: rozpatrzona

2. Petycja o zainicjowanie i przeprowadzenie bez zbędnej zwłoki akcji edukacyjnej w zakresie właściwego użytkowania kotłów na paliwa stałe

Data złożenia: 15 .11.2019 r.

Nazwa podmiotu wnoszącego: Tomasz Miłowski

Pobierz:

Sposób załatwienia: rozpatrzona

Petycje w 2018:

1. Petycja mieszkańców w sprawie wstrzymania budowy wybiegu dla psów na ul. Irysowej Pobierz: Sposób załatwienia sprawy: 2. Petycja mieszkańców w sprawie ścieżki między ul. Hubalczyków i Rybnicką Pobierz: Sposób załatwienia sprawy:

Petycje w 2017:

Petycja mieszkańców w sprawie pozostawienie dotychczasowej nazwy ulicy Józefa Wieczorka w Radlinie

Pobierz:

Sposób załatwienia sprawy:

Petycje w 2016:

Zmiana regulaminu przyznawania Nagród i Wyróżnień Burmistrza Radlina za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej

Pobierz:

Petycje w 2015:

Burmistrz Radlina informuje, że w roku 2015 do Urzędu Miasta Radlin nie wpłynęła żadna petycja.

Pobierz: