Epidemia to masowe szerzenie się określonej choroby, zwłaszcza zakaźnej w zbiorowisku ludzkim w określonym czasie na obszarze, na którym choroba o tym samym nasileniu w poprzednich latach nie występowała.

Masowe szerzenie się choroby zakaźnej wśród zwierząt nazywa się epizootią. Wystąpienie choć jednego przypadku groźnej choroby zakaźnej może sugerować początek epidemii.

Epidemia stanowi duże zagrożenie dla naszego zdrowia i życia. Bakterie chorobotwórcze mogą przedostać się do naszego organizmu poprzez:
 • Spożycie zakażonej żywności lub wody.
 • Kontakt z chorym człowiekiem.
 • Wdychanie powietrza, w który mogą być rozpylone niebezpieczne mikroby.

Jak chronić siebie i najbliższych:

 • Wątpliwości związane ze stanem sanitarnym obiektów, ujęć wody zgłoś do właściwej terenowo stacji sanitarno – epidemiologicznej.
 • W czasie powodzi nie spożywaj żywność, która uległa zamoczeniu.
 • Nie pij wody z ujęcia lub studni, która została zalana, nie spożywaj warzyw, owoców i innych plonów z terenów popowodziowych
 • Nie kąp się w zbiornikach wodnych nie dopuszczonych przez służby sanitarne do kąpieli.
 • Po awarii instalacji sanitarnych oczyść otoczenie (dezynfekcja).
 • Nie spożywaj żywności z niepewnych źródeł, przeterminowanej.
  nie pij wody z niezbadanych ujęć, źródeł.
 • Zgłoś do służb sanitarnych nietypowe (nie przeznaczone do tego celu) miejsca składowania odpadów komunalnych.

Oznaki epidemii:

 • Wystąpienie nagłych, szybko szerzących się masowych zachorowań lub zgonów.
 • Brak skuteczności leczenia w rutynowej terapii występujących powszechnie chorób.
 • Wzrost zachorowań na chorobę endemiczną, (endemia to utrzymywanie się danej choroby zakaźnej bądź nie zakaźnej na określonym terenie na tym samym poziomie).

Oznaki epidemii, która może być działaniem bioterroru – świadomej działalności człowieka:

 • Duża liczba niewyjaśnionych zachorowań, w krótkim czasie o podobnym obrazie klinicznym.
 • Nagły, nieoczekiwany wzrost zachorowalności i umieralności z powodu znanych chorób.
 • Nawet pojedynczy przypadek choroby egzotycznej u osoby, która nie opuszczała kraju.
 • Jednoczesne występowanie zachorowań na podobne choroby na obszarach nie połączonych terytorialnie.
 • Nietypowe źródło zakażenia: aerozol, woda, żywność.

Jak się zachować w przypadku zagrożenia:

 • Nie lekceważ ostrych objawów chorobowych, które wystąpiły nagle i skontaktuj się z lekarzem w celu przebadania.
 • Nie lekceważ sytuacji kiedy te same objawy chorobowe, w krótkim czasie wystąpiły u ciebie i osoby lub osób, z którymi miałeś kontakt.
 • Niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem jeśli wystąpią u ciebie nagłe nietypowe objawy chorobowe a ty nie dawno powróciłeś z egzotycznego kraju.

W przypadku wystąpienia epidemii:

 • Unikaj dużych zbiorowisk ludzkich.
 • Jeśli wystąpiły u ciebie objawy chorobowe lub kontaktowałeś się z osobą chorą załóż na twarz maskę z gazy lub bibuły co zmniejszy ryzyko zakażenia innych.
 • Przestrzegaj podstawowych zasad higieny osobistej.
  Rygorystycznie przestrzegaj zaleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez władze i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne.
 • Stosuj się do zasad kwarantanny.
 • Zgłoś przypadki zachorowań u zwierząt także w swoim gospodarstwie.
 • Przestrzegaj rygorystycznie zasad w zakresie utylizacji zwierząt.
 • Pamiętaj o świadectwie miejsca pochodzenia zwierząt.

 

(źródło: www.czk.pl)