mgr Anna Rotkegel

KIEROWNIK REFERATU

32 459 02 30

Sonia Głomb

INSPEKTOR

32 459 02 30

Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego zajmuje się sprawami z zakresu dowodów osobistych, ewidencji ludności, spraw wojskowych i zarządzania kryzysowego, a w szczególności:

 • wykonanie zadań związanych z wydawaniem dowodów osobistych (kliknij aby pobrać wniosek),
 • dokonywanie czynności związanych z zameldowaniem i wymeldowaniem obywateli polskich i cudzoziemców oraz wydawanie zaświadczeń w tym zakresie,
 • udostępnianie danych osobowych,
 • prowadzenie i bieżąca aktualizacja rejestrów wyborców,
 • współdziałanie przy organizacji wyborów i referendów,
 • sporządzanie sprawozdawczości w zakresie ewidencji ludności i rejestru wyborców,
 • prowadzenie spraw związanych ze spisem powszechnym ludności i rolnym,
 • sporządzanie wydruków list dzieci do szkół i przedszkoli,
 • prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem rejestracji przedpoborowych, poboru i pełnienie funkcji członka komisji poborowej,
 • planowanie świadczeń na rzecz obrony kraju, przyjmowanie wniosków Wojskowego Komendanta Uzupełnień i jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na potrzeby obrony państwa oraz nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych na wnioskowane podmioty gospodarcze i osoby fizyczne w formie decyzji administracyjnych,
 • prowadzenie spraw związanych z odroczeniem zasadniczej służby wojskowej,
 • prowadzenie spraw dotyczących akcji kurierskiej,
 • prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym, a w szczególności spraw dotyczących:
 • obrony cywilnej,
 • zarządzania kryzysowego,
 • obronności,

współpracy z instytucjami, podmiotami gospodarczymi, organizacjami społecznymi w dziedzinie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego”;

Dokumenty do pobrania:

Zgłoszenie pobytu czasowego [POBIERZ]
Zgłoszenie pobytu stałego [POBIERZ]
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego [POBIERZ]