mgr Andrzej Hajm

32 459 02 35

iod@radlin.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Do zadań należy realizacja obowiązków Inspektora Ochrony Danych określonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przeprowadzanie kontroli wewnętrznych zgodnie z pełnomocnictwem Burmistrza na zasadach określonych w regulaminie przeprowadzania kontroli w miejskich jednostkach organizacyjnych, oraz kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta Radlin.