mgr Andrzej Porębski

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ

 stm@radlin.pl

Straż Miejska zajmuje się sprawami utrzymania porządku i bezpieczeństwa w mieście.

Dzielnicowi:

Głożyny – inspektor mgr Edyta Kędzierawska

Obszary – młodszy inspektor Grzegorz Kłopocki

Biertułtowy – młodszy inspektor Mieczysław Machnik

Marcel – młodszy strażnik Gabriela Mydło

Komórka ds. Wykroczeń

Z-ca Komendanta – mgr Klaudiusz Szweda