Zachęcamy do zapoznania się z jednym z najważniejszych dokumentów dla naszego miasta, jaką jest Strategia Zrównoważonego Rozwoju na lata 2014-2020

Raporty monitoringowe z realizacji Strategii:

Raport monitoringowy za 2014 i 2015 rok z realizacji Strategii Zrównoważanego Rozwoju Miasta Radlin 2014-2020

Pobierz pliki:

Raport monitingowy za 2016 rok z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Radlin
2014-2020

Pobierz pliki: 

Raport monitoringowy za 2017 rok z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Radlin
2014-2020

Pobierz pliki: 

Raport monitoringowy za 2018 rok z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Radlin
2014-2020

Pobierz pliki: 

Raport monitoringowy za 2019 rok z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Radlin
2014-2020

Pobierz pliki: 

Raport monitoringowy za 2020 rok z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Radlin
2014-2020

Pobierz pliki: