OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Radlin na lata 2019-2035

 

 

 

Strategia Rozwoju Elektromobilności Miasta Radlin

Strategia Rozwoju Elektromobilności Miasta Radlin

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z przystąpieniem Miasta Radlin do opracowania dokumentu pn. „Strategii Rozwoju Elektromobilności” zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej elektromobilności i elementów Smart City. Celem udostępnionej ankiety jest poznanie potrzeb, oczekiwań, problemów dotyczących przemieszczania się, z którymi spotykają się Państwo, na co dzień.

Strategia wyznaczy główne trendy rozwoju niskoemisyjnego transportu w mieście. Jej wdrożenie przyczyni się także do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji przez pojazdy poruszające się po naszym Mieście.

Badanie przeprowadzane jest w ramach przedsięwzięcia pn. „Strategia elektromobilności  dla Miasta Radlin na lata 2020-2035” sfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności.

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z ankietą dotyczącej rozwoju elektromobilności w Mieście Radlin [LINK] 

 

 

 

 

—————————————————————————————-

 

 

 

Radlin, dnia 14 stycznia 2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Radlina

 

FZ.041.1.2019

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2081), informuję o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn.: „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Radlin na lata 2019-2035”.

 

Opracowany projekt dokumentu zostanie przedłożony do konsultacji społecznych.

 

Termin i miejsce zapoznawania się z projektem dokumentu oraz forma wnoszenia uwag i wniosków do przedmiotowego dokumentu zostaną podane do publicznej wiadomości, poprzez obwieszczenie Burmistrza Radlina na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radlin pod adresem https://miasto.radlin.pl/elektromobilnosc

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radlin https://miasto.radlin.pl/elektromobilnosc oraz wywieszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta Radlin, ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin

 

 

 

 

Barbara Magiera

 

Burmistrz Radlina

 

 

Do pobrania:

 Rejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 421

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.