Niektóre umieszczone w tym dziale pliki to archiwa ZIP lub samorozpakowujące się archiwa utworzone w postaci plików wykonywalnych EXE. Po pobraniu tych plików należy wyodrębnić ich zawartość w komputerze.

UWAGA: Dokumentacja dot. wcześniejszych zamówień publicznych (tj. ogłoszonych przed dniem 09.11.2015r.) została zarchiwizowana w ramach poprzedniej wersji strony i jest dostępna pod adresem radlin.pl/old2015/setup.php?p=p_1171 oraz w archiwalnych wersjach Biuletynu Informacji Publicznej tj. pod adresem archiwum.radlin.pl (dane za okres od 2002 roku do lipca 2011 roku) i archiwum2.radlin.pl (dane za okres od lipca 2011 roku do października 2015 roku).

PRZETARG NIEOGRANICZONY PZP.271.16.GKE.2020

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / 4 MARCA 2020

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i inne roboty bieżącego utrzymania dróg z podziałem na zadania. PZP.271.16.GKE.2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PZP.271.16.GKE.2020 SIWZ Specyfikacja techniczna specyfikacje ogólne  

Do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE PZP.271.14.UI.2020

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / 27 LUTEGO 2020

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i inne roboty bieżącego utrzymania dróg z podziałem na zadania. PZP.271.16.GKE.2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PZP.271.16.GKE.2020 SIWZ Specyfikacja techniczna specyfikacje ogólne  

Obsługa inwestorska do zadania pn.: Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Radlin – ul. Matejki , Wantuły, Narutowicza, Wiosenna – Rydułtowska”

Do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE PZP.271.13.UI.2020

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / 26 LUTEGO 2020

 Remont łazienek w budynkach A i B Urzędu Miasta Radlin w Radlinie przy ul. Rymera 15. PZP.271.13.UI.2020 ZAPROSZENIE STWIOR łazienka bud A łazienka bud B Przedmiar

Remont łazienek w budynkach A i B Urzędu Miasta Radlin w Radlinie przy ul. Rymera 15.

Do pobrania:

PZP.271.12.GKE.2020 PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / 25 LUTEGO 2020

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego przy Orkana w Radlinie wraz  z nadzorem autorskim. PZP.271.12.GKE.2020 Ogłoszenie PZP.271.12.GKE.2020 SIWZ pdf. PZP.271.12.GKE.2020 SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ   PZP.271.12.GKE.2020 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego przy Orkana w Radlinie wraz z nadzorem autorskim.

Do pobrania:

PRZETARG NIEOGRANICZONY PZP.271.9.UI.2020

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / 10 LUTEGO 2020

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Radlin z podziałem na zadania. PZP.271.9.UI.2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PZP.271.9.UI.2020 SIWZ   Wiosenna -Rydułtowska pdf – Radlin ul. Wantuły pdf – Radlin ul. Matejki 18 Narutowicza   PZP.271.9.UI.2020 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Radlin z podziałem na zadania.

Do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE PZP.271.6.UI.2020

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / 31 LUTEGO 2020

Obsługa Inwestorska do zadania pn.: Remont kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Mieleckiego do wylotu pod wiaduktem przy ul. Rybnickiej w Radlinie – etap II. (Powtórka)   PZP.271.6.UI.2020 ZAPROSZENIE   Link do robót: https://miasto.radlin.pl/przetarg-nieograniczony-pzp-271-57-ui-2019/   PZP.271.6.UI.2020 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ PROPOZYCJI CENOWEJ

Obsługa Inwestorska do zadania pn.: Remont kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Mieleckiego do wylotu pod wiaduktem przy ul. Rybnickiej w Radlinie – etap II(Powtórka)

Do pobrania: