Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 18 czerwca 2020 o 13:37:33. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

mgr Piotr Absalon

32 459 02 02

Sekretariat Burmistrza i Rady Miasta

 sekretarz@radlin.pl

Sekretarzowi podlegają następujące komórki organizacyjne:
 • Biuro Rady Miejskiej,
 • Referat Administracyjno-Kadrowy,
 • Stanowisko ds. Informatyki.
Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:
 • opracowywanie  projektów  zmian Regulaminu,
 • nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,
 • przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy w Urzędzie,
 • nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady,
 • koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, spisami i referendami,
 • koordynacja kontroli wewnętrznej w Urzędzie,
 • organizowanie prac związanych z dokonywaniem okresowych przeglądów kadrowych i ocen kwalifikacyjnych pracowników,
 • koordynacja prac związanych z opracowywaniem projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza,
 • nadzór nad sporządzaniem sprawozdań z pracy Burmistrza do przedstawienia na sesji Rady,
 • współpraca z  Przewodniczącym Rady Miejskiej przy przygotowywaniu sesji Rady i nadzór nad właściwym  przygotowaniem materiałów dla radnych,
 • prowadzenie spraw związanych z współpracą z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami politycznymi i społecznymi,
 • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców,
 • potwierdzanie własnoręczności podpisu i zgodności kopii dokumentu z oryginałem,
 • udział w sesjach Rady,
 • nadzór nad przygotowaniem odpowiedzi na wnioski komisji Rady,
 • nadzór nad przygotowaniem odpowiedzi na wnioski i skargi obywateli,
 • nadzór nad przygotowaniem odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 • nadzór nad zabezpieczeniem danych osobowych w Urzędzie,
 • prowadzenie spraw BHP w Urzędzie,
 • wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza,
 • nadzór nad udostępnianiem informacji publicznej w Urzędz

Revision 27549 is not a revision of this post. (Viewing aktualna wersja instead.)

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

 • Wersja utworzona dnia 18 czerwca 2020 o 13:37:33 przez Jarek

Wersja utworzona

18 czerwca 2020 o 13:37:33Aktualna wersja
Treść
Bez zmian: <h2>mgr Piotr Absalon</h2>Bez zmian: <h2>mgr Piotr Absalon</h2>
Skasowano: <img width="236" height="300" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//03/PiotrAbsalon- 236x300-1.png" alt="" />Dodano: <img width="236" height="300" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/PiotrAbsalon- 236x300-1.png" alt="" />
Bez zmian: <h3>Bez zmian: <h3>
Bez zmian: 32 459 02 02Bez zmian: 32 459 02 02
Bez zmian: </h3>Bez zmian: </h3>
Bez zmian: <p>Sekretariat Burmistrza i Rady Miasta</p>Bez zmian: <p>Sekretariat Burmistrza i Rady Miasta</p>
Bez zmian: <svg xmlns="http:/ /www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink=" http://www.w3.org/1999/xlink" id="Layer_1" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 512 512" style="enable- background:new 0 0 512 512;" xml:space="preserve">Bez zmian: <svg xmlns="http:/ /www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink=" http://www.w3.org/1999/xlink" id="Layer_1" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 512 512" style="enable- background:new 0 0 512 512;" xml:space="preserve">
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: <path d="M394.667,213.333c- 64.698,0-117.333,52.635- 117.333,117.333S329.969,448,394.667,448 c20.625,0,40.906- 5.427,58.677- 15.708c5.094- 2.948,6.844-9.469,3.885-14.573c- 2.948-5.104-9.479- 6.865-14.573-3.885 c-14.521,8.396- 31.115,12.833- 47.99,12.833c- 52.938,0-96-43.063- 96-96s43.063- 96,96-96s96,43.063,96,96v10.667 c0,11.76-9.573,21.333- 21.333,21.333c- 11.76,0-21.333- 9.573-21.333- 21.333v-42.667c0- 5.896-4.771-10.667- 10.667-10.667 c-2.869,0-5.447,1.161- 7.362,3c-9.428- 8.401-21.714- 13.667-35.305- 13.667c-29.406,0- 53.333,23.927- 53.333,53.333 S365.26,384,394.667,384c15.896,0,30.03- 7.131,39.81-18.202c7.727,10.977,20.44,18.202,34.857,18.202 C492.865,384,512,364.865,512,341.333v- 10.667C512,265.969,459.365,213.333,394.667,213.333z M394.667,362.667 c-17.646,0-32- 14.354-32-32c0- 17.646,14.354- 32,32-32s32,14.354,32,32C426.667,348.313,412.313,362.667,394.667,362.667z"></path>Bez zmian: <path d="M394.667,213.333c- 64.698,0-117.333,52.635- 117.333,117.333S329.969,448,394.667,448 c20.625,0,40.906- 5.427,58.677- 15.708c5.094- 2.948,6.844-9.469,3.885-14.573c- 2.948-5.104-9.479- 6.865-14.573-3.885 c-14.521,8.396- 31.115,12.833- 47.99,12.833c- 52.938,0-96-43.063- 96-96s43.063- 96,96-96s96,43.063,96,96v10.667 c0,11.76-9.573,21.333- 21.333,21.333c- 11.76,0-21.333- 9.573-21.333- 21.333v-42.667c0- 5.896-4.771-10.667- 10.667-10.667 c-2.869,0-5.447,1.161- 7.362,3c-9.428- 8.401-21.714- 13.667-35.305- 13.667c-29.406,0- 53.333,23.927- 53.333,53.333 S365.26,384,394.667,384c15.896,0,30.03- 7.131,39.81-18.202c7.727,10.977,20.44,18.202,34.857,18.202 C492.865,384,512,364.865,512,341.333v- 10.667C512,265.969,459.365,213.333,394.667,213.333z M394.667,362.667 c-17.646,0-32- 14.354-32-32c0- 17.646,14.354- 32,32-32s32,14.354,32,32C426.667,348.313,412.313,362.667,394.667,362.667z"></path>
Bez zmian: <path d="M17.698,88.688l175.719,142.958c0.583,0.479,1.219,0.896,1.885,1.229c2.344,1.198,4.823,1.802,7.385,1.802 c2.708,0,5.417- 0.708,9.375-3.104L387.646,88.698c2.604- 2.115,4.052-5.323,3.927-8.667s- 1.813-6.438-4.563-8.354 C379.813,66.656,371.385,64,362.667,64h- 320c-8.719,0- 17.135,2.646- 24.333,7.667c-2.75,1.906- 4.438,5-4.563,8.354 C13.646,83.365,15.094,86.573,17.698,88.688z"></path>Bez zmian: <path d="M17.698,88.688l175.719,142.958c0.583,0.479,1.219,0.896,1.885,1.229c2.344,1.198,4.823,1.802,7.385,1.802 c2.708,0,5.417- 0.708,9.375-3.104L387.646,88.698c2.604- 2.115,4.052-5.323,3.927-8.667s- 1.813-6.438-4.563-8.354 C379.813,66.656,371.385,64,362.667,64h- 320c-8.719,0- 17.135,2.646- 24.333,7.667c-2.75,1.906- 4.438,5-4.563,8.354 C13.646,83.365,15.094,86.573,17.698,88.688z"></path>
Bez zmian: <path d="M256,330.667C256,254.208,318.208,192,394.667,192c5.896,0,10.667- 4.771,10.667- 10.667V124.24 c0-4.115-2.365- 7.865-6.083-9.635c-3.719- 1.729-8.115-1.219- 11.313,1.365L224.281,249.146l-1.875,1.24 c-12.302,7.552- 27.417,7.938- 41.302-1.229L17.396,115.958c- 3.177-2.594-7.573- 3.115-11.313-1.365 C2.365,116.365,0,120.115,0,124.229V320c0,23.531,19.135,42.667,42.667,42.667h204.365c3.094,0,6.031- 1.344,8.063-3.677 c2.021-2.333,2.938- 5.438,2.5-8.5C256.51,342.906,256,336.604,256,330.667z"></path>Bez zmian: <path d="M256,330.667C256,254.208,318.208,192,394.667,192c5.896,0,10.667- 4.771,10.667- 10.667V124.24 c0-4.115-2.365- 7.865-6.083-9.635c-3.719- 1.729-8.115-1.219- 11.313,1.365L224.281,249.146l-1.875,1.24 c-12.302,7.552- 27.417,7.938- 41.302-1.229L17.396,115.958c- 3.177-2.594-7.573- 3.115-11.313-1.365 C2.365,116.365,0,120.115,0,124.229V320c0,23.531,19.135,42.667,42.667,42.667h204.365c3.094,0,6.031- 1.344,8.063-3.677 c2.021-2.333,2.938- 5.438,2.5-8.5C256.51,342.906,256,336.604,256,330.667z"></path>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: </svg>Bez zmian: </svg>
Bez zmian: <h3>Bez zmian: <h3>
Bez zmian:  sekretarz@radlin.plBez zmian:  sekretarz@radlin.pl
Bez zmian: </h3>Bez zmian: </h3>
Skasowano: <h5><strong>Sekretarzowi podlegają następujące komórki organizacyjne: </strong></h5> <ul><li>Biuro Rady Miejskiej,</li><li>Referat Administracyjno- Kadrowy,</li> <li>Stanowisko ds. Informatyki.< /li></ul><h5><strong>Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności: </strong></h5> <ul><li>opracowywanie  projektów  zmian Regulaminu,</ li><li>nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,</li><li> przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy w Urzędzie,</li><li>nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady,</li><li>koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, spisami i referendami,< /li><li>koordynacja kontroli wewnętrznej w Urzędzie,</li> <li>organizowanie prac związanych z dokonywaniem okresowych przeglądów kadrowych i ocen kwalifikacyjnych pracowników,< /li><li>koordynacja prac związanych z opracowywaniem projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza,</ li><li>nadzór nad sporządzaniem sprawozdań z pracy Burmistrza do przedstawienia na sesji Rady,</li><li> współpraca z  Przewodniczącym Rady Miejskiej przy przygotowywaniu sesji Rady i nadzór nad właściwym  przygotowaniem materiałów dla radnych,</li> <li>prowadzenie spraw związanych z współpracą z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami politycznymi i społecznymi,< /li><li>przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców,< /li><li>potwierdzanie własnoręczności podpisu i zgodności kopii dokumentu z oryginałem,< /li><li>udział w sesjach Rady,</li><li>nadzór nad przygotowaniem odpowiedzi na wnioski komisji Rady,</li><li>nadzór nad przygotowaniem odpowiedzi na wnioski i skargi obywateli,</li><li>nadzór nad przygotowaniem odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,</li><li>nadzór nad zabezpieczeniem danych osobowych w Urzędzie,</li> <li>prowadzenie spraw BHP w Urzędzie,</li> <li>wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza,</ li><li>nadzór nad udostępnianiem informacji publicznej w Urzędz</li>< /ul>Dodano: <h5><strong>Sekretarzowi podlegają następujące komórki organizacyjne: </strong></h5> <ul><li>Biuro Rady Miejskiej,</li><li>Referat Administracyjno- Kadrowy,</li> <li>Stanowisko ds. Informatyki.< /li></ul><h5><strong>Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności: </strong></h5> <ul><li>opracowywanie  projektów  zmian Regulaminu,</ li><li>nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,</li><li> przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy w Urzędzie,</li><li>nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady,</li><li>koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, spisami i referendami,< /li><li>koordynacja kontroli wewnętrznej w Urzędzie,</li> <li>organizowanie prac związanych z dokonywaniem okresowych przeglądów kadrowych i ocen kwalifikacyjnych pracowników,< /li><li>koordynacja prac związanych z opracowywaniem projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza,</ li><li>nadzór nad sporządzaniem sprawozdań z pracy Burmistrza do przedstawienia na sesji Rady,</li><li> współpraca z  Przewodniczącym Rady Miejskiej przy przygotowywaniu sesji Rady i nadzór nad właściwym  przygotowaniem materiałów dla radnych,</li> <li>prowadzenie spraw związanych z współpracą z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami politycznymi i społecznymi,< /li><li>przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców,< /li><li>potwierdzanie własnoręczności podpisu i zgodności kopii dokumentu z oryginałem,< /li><li>udział w sesjach Rady,</li><li>nadzór nad przygotowaniem odpowiedzi na wnioski komisji Rady,</li><li>nadzór nad przygotowaniem odpowiedzi na wnioski i skargi obywateli,</li><li>nadzór nad przygotowaniem odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,</li><li>nadzór nad zabezpieczeniem danych osobowych w Urzędzie,</li> <li>prowadzenie spraw BHP w Urzędzie,</li> <li>wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza,</ li><li>nadzór nad udostępnianiem informacji publicznej w Urzędz</li></ul>
jupiterx_header
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_header_overlap
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_behavior
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_layout
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_content_full_width
Skasowano: Dodano: 0
jupiterx_content_spacing
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_sidebar_primary
Skasowano: Dodano: jupiterx_custom_sidebar_1
jupiterx_sidebar_secondary
Skasowano: Dodano: jupiterx_custom_sidebar_1
jupiterx_post_featured_image
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_social_share
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_comments
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_title
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_breadcrumb
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_footer_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer_behavior
Skasowano: Dodano: global
wp_last_modified_info
Skasowano: Dodano: 18/06/ @ 13:37
wplmi_shortcode
Skasowano: Dodano: [lmt-post-modified-info]

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.