inż. Adam Drzeniek

INSPEKTOR

mgr Rafał Siedlaczek

PODINSPEKTOR

32 459 02 34

 informatyk@radlin.pl

Do zadań Stanowiska ds. Informatyki należy utrzymanie systemu informatycznego i telekomunikacyjnego urzędu a w szczególności:

  • utrzymanie sprawności sieci komputerowej,
  • utrzymanie sprawności sprzętu komputerowego,
  • zabezpieczanie danych,
  • utrzymanie sprawności innych urządzeń elektronicznych w Urzędzie,
  • pomoc pracownikom w korzystaniu ze sprzętu komputerowego i oprogramowania,
  • zarządzanie i aktualizacja strony internetowej Urzędu,
  • zarządzanie i aktualizacja strony Biuletynu Informacji Publicznej Miasta,
  • przygotowanie od strony technicznej sesji Rady Miejskiej i udział w sesji,
  • zarządzanie kontami poczty e-mail Urzędu.