mgr Lidia Chrzan

32 459 02 15

Do zadań Radcy Prawnego należy wykonywanie obsługi prawnej Urzędu. W szczególności:

  • udzielanie opinii, porad oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
  • opiniowanie projektów uchwał Rady, projektów zarządzeń Burmistrza, decyzji administracyjnych, projektów umów,
  • udział w sprawach sądowych,
  • wydawanie opinii prawnej (w formie pisemnej na wniosek),
  • udzielanie porad prawnych w sprawach urzędowych,
  • udział w sesjach Rady.