Liczba mieszkańców:

17 861

Powierzchnia ogółem:

12,53 km (1253 ha)

Struktura gruntów:

 • użytki rolne (rok 2005): 605 ha
 • lasy i tereny leśne(rok 2005): 126 ha
 • pozostałe grunty(rok 2005): 522 ha

Struktura własności gruntów:

 • własność prywatna (rok 2005): 742
 • własność państwowa (rok 2005): 320
 • własność komunalna (rok 2005): 191

Długość dróg na terenie Radlina:

 • drogi gminne – publiczne: 16653 m
 • drogi powiatowe: 15900 m
 • drogi krajowe (Gliwice Chałupki): 2750 

Liczba urodzin:

 • rok 1994: 198
 • rok 1995: 186
 • rok 1996: 191
 • rok 1997: 217
 • rok 1998: 169
 • rok 1999: 179
 • rok 2000: 206
 • rok 2001: 161
 • rok 2002: 161
 • rok 2003: 168
 • rok 2004: 183
 • rok 2005: 181
 • rok 2006: 194
 • rok 2007: 204
 • rok 2008: 200
 • rok 2009: 222
 • rok 2010: 214
 • rok 2011: 202
 • rok 2012: 195
 • rok 2013: 176
 • rok 2014: 164
 • rok 2015: 189
 • rok 2016: 173
 • rok 2017: 193
 • rok 2018: 167