Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 17 lipca 2020 o 18:17:59. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Logo “Radlin – miasto z sercem” – Zasady wykorzystania:

Obecna forma logotypu miejskiego Miasta Radlin przedstawia się w sposób następujący:

“Miasto z sercem” to oczywiście odwołanie do symboliki zawartej w herbie naszego miasta. Ale nie tylko.
To również podkreślenie potencjału ludzkiego w tym mieście, aktywności rozmaitych stowarzyszeń oraz wielu działań samorządu, które można byłoby określić mianem społecznej odpowiedzialności.

 • Miasto Radlin, jako jedne z pierwszych w Polsce przygotowywało Strategię Zrównoważonego Rozwoju w sposób partycypacyjny, czyli z szerokim udziałem reprezentantów lokalnej społeczności. Szerokie konsultacje przeprowadziliśmy również przy okazji aktualizacji tego dokumentu.
 • Radlin od lat  wdraża rozwiązania organizacyjne i technologiczne, które ułatwiają komunikację pomiędzy instytucją a obywatelem. Radlin od początku zaangażowany był w pionierski w kraju System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej.
 • Sam wybór hasła promocyjnego („miasto z sercem”) odbywał się w dość nietypowy sposób, bowiem wybierali je… sami mieszkańcy poprzez specjalną sondę. Było to dość eksperymentalne wykorzystanie zasady tzw. „crowd promotion” (ang. – promocji tłumu, promocji z udziałem z tłumu) czyli korzystania z potencjału pomysłów zróżnicowanej społeczności naszego miasta. Opłaciło się zaufać naszym mieszkańcom – hasło “miasto z sercem” idealnie oddaje charakter Radlina i ludzi tu mieszkających.
 • Radlin, mimo górniczej historii, jest miastem mocno zaangażowanym w ekologię. Zielone serce miasta udowadnia od lat stabilne miejsce w czołówce Ligi Energii Odnawialnej. Włączyliśmy się również w kampanię na rzecz energetyki obywatelskiej “Więcej Niż Energia”
 • Od lat walczymy ze smogiem i prowadzimy działania na rzecz poprawy jakości ekologicznej powietrza, głównie poprzez zachęcanie (również za pomocą współfinansowania) do wymian źródeł ciepła na ekologiczne. Kontrolujemy domowe piece, sprawdzamy w jaki sposób ogrzewane są domostwa w Radlinie, oraz edukujemy ekologicznie od najmłodszych lat.
  Włączyliśmy się także w akcję “Gmina z dobrą energią”
 • Urząd Miasta Radlin wielokrotnie wykorzystywał materiały poligraficzne i promocyjne pochodzące z recyklingu. Dbałość o środowisko naturalne jest dla nas bardzo istotne.
 • Na trzy lata przed nowelizacją Ustawy o Ochronie Zwierząt, Miasto Radlin wdrażało już własną politykę ochrony zwierząt poprzez uchwalony przez Radę Miejską “Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt”. Do dziś realizujemy te zadania a nasze doświadczenie pomogło innym samorządom wdrażać podobne rozwiązania u siebie.
 • Wdrożyliśmy pionierską na skalę Polski strategię działań w zakresie ochrony owadów zapylających w naszym mieście. Zarządzenie Burmistrza Radlina, które obiegowo nazywa się strategią “bee city” (ang. – pszczelego miasta) zawiera wytyczne w zakresie ochrony zwierząt, edukacji ekologicznej oraz… stosowania miododajnych nasadzeń w mieście.
 • W 2016 roku zdecydowaliśmy nie udostępniać gruntów miejskich dla cyrków, które w swych programach wykorzystują tresurę zwierząt. Zapraszamy wszystkie cyrki, które prezentują sztukę akrobacji czy tricków, jednak bez niepotrzebnego cierpienia zwierząt.
 • Rok 2016 żegnaliśmy bez pokazu fajerwerków za to z pokazem laserowym z uwagi na dobro zwierząt, dla których wybuchy pirotechniczne mogą skończyć się tragicznie.
 • W 2014 roku, jako pierwsze miasto na przemysłowej części Górnego Śląska otworzyliśmy… tężnię. To miejsce w którym osoby z problemami dróg oddechowych mogą zażywać zdrowotnych inhalacji solankowych i poczuć się jak nad morzem!
 • Od lat promowana jest tu aktywność obywatelska a pozytywne praktyki działań w organizacjach pozarządowych, znajdują swoje odzwierciedlenie w corocznym Festiwalu Organizacji Pozarządowych.
 • W Radlinie od wielu lat wdrażany jest Program Aktywności Lokalnej , w ramach którego realizowane są projekty aktywizacji społecznej wśród najbardziej zagrożonych wykluczeniem.
 • Jako jedna z pierwszych gmin w Polsce Radlin testował innowacyjny model kontraktowania usług społecznych, polegający na przekazywaniu części zadań na rzecz organizacji pozarządowych. W ten sposób w mieście powstała Izba Regionalna Miasta Radlin, prowadzona z sukcesami przez stowarzyszenie Radlińskie Towarzystwo Kulturalne.

…to oczywiście nie wszystkie nasze działania. Na każdym kroku staramy się udowodnić to, że jesteśmy “miastem z sercem”, oraz co przez to rozumiemy.  Poniżej publikujemy logo “Radlin – miasto z sercem” do pobrania w różnych formatach.

Prosimy również o zapoznanie się z poniższymi zasadami wykorzystywania naszego logotypu. Pamiętajmy, że zarówno logo, jak i hasło “miasto z sercem” reprezentują ważne dla nas wszystkich, dla społeczności radlinian, wartości. i postawy.

Konstrukcja logotypu:

Logo RADLIN składa się z 3 elementów: sygnetu, logotypu i sloganu.

Wersja podstawowa promocyjnego logo Miasta Radlin składa się z logotypu oraz sygnetu.

Logo zajmuje pole poziome.

Jednostką miary logo jest litera L z logotypu.
Logo ma wymiar 3,2 x 3,3

 • SYGNET
  Sygnet jest autorskim znakiem graficznym nawiązującym do sloganu.
 • LOGOTYP
  Logotyp jest nazwą miasta. Został autorsko wystylizowany. Nie posiada swojego odpowiednika w istniejącym foncie.
 • SLOGAN
  Miasto Radlin posiada oficjalny slogan podkreślający jego charakter:
  “MIASTO Z SERCEM”

Pole ochronne:

Aby zapewnić odpowiednią widoczność logo w dokumencie, ważne jest, by zachować minimalną wolną przestrzeń wokół znaku.
Przyjmuje się, że minimalne pole ochronne wokół logo RADLIN jest równe szerokości litery L z logotypu RADLIN.

Dopuszczalna forma logo:

Podstawowa wersja logo przedstawiona jest obok jako wersja nr 1.

Dopuszczalne jest używanie logo w wersjach nr 2 i 3. Wtedy slogan znajduje się obok logo.
Wielkość sloganu nie może być większa niż wielkość logotypu, czyli napisu RADLIN.

Logo może występować w wersjach: pozytywowej i negatywowej.
W wersji pozytywowej logo zawsze występuje na białym lub żółtym tle.
Zaś w wersji negatywowej logo zawsze występuje w kolorze białym na tle w kolorystyce podstawowej.

Kolorystyka:

W druku stosowane są trzy podstawowe systemy kolorów:

 • Pantone: 368 C
 • CMYK: C70 M0 Y100 K0
 • RAL: 6018

W praktyce preferuje się głównie kolorystykę Pantone. W druku czasopism używa się głównie kolorów CMYK. Media elektroniczne (TV, internet) stosują system RGB. Dla potrzeb wystawienniczych używa się systemu RAL.

Dopuszczalne wersje kolorystyczne:

Warianty NIEDOPUSZCZALNE :

Minimalna wielkość logo:

Miasto Radlin w swych materiałach informacyjnych i promocyjnych stosuje logotyp przedstawiający wizerunek serca wyłaniającego się zza napisu “Radlin – miasto z sercem”.

Logo zostało zaprojektowane w 2009 roku przez znanego designera, związanego również z naszym miastem, Krzysztofa Pietrka (Fourtka Design). W 2015 roku dokonaliśmy lekkiej zmiany kroju logotypu i ujednolicenia kolorystycznego.

UWAGA! Jeśli reprezentują Państwo stowarzyszenie, fundację, klub sportowy, lub inną organzację pozarządową, która realizuje zadanie współfinansowane ze środków budżetowych Miasta Radlin, są Państwo zobowiązani do właściwego wyeksponowania na plakatach informacji o wsparciu ze strony Miasta Radlin wraz z logotypem miejskim. 

Każdorazowo chęć użycia logotypu miejskiego musi być skonsultowana z Wydziałem Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Urzędu Miasta Radlin:

Revision 28229 is not a revision of this post. (Viewing aktualna wersja instead.)

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Wersja utworzona

17 lipca 2020 o 18:17:59Aktualna wersja
Treść
Skasowano: <h3>Logo “Radlin – miasto z sercem” – Zasady wykorzystania:</h3> Dodano: <h3>Logo “Radlin – miasto z sercem” – Zasady wykorzystania:</h3>
Skasowano: <p><strong>Obecna forma logotypu miejskiego Miasta Radlin przedstawia się w sposób następujący: </strong></p> Dodano: <strong>Obecna forma logotypu miejskiego Miasta Radlin przedstawia się w sposób następujący:</strong>
Skasowano: <img width="1024" height="633" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/nowelogo- 1024x633.jpg" alt="" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/nowelogo- 1024x633.jpg 1024w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ nowelogo-300x186.jpg 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ nowelogo-768x475.jpg 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ nowelogo-1536x950.jpg 1536w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ nowelogo.jpg 1746w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Dodano: <img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/nowelogo- 1024x633.jpg" alt="" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/nowelogo- 1024x633.jpg 1024w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ nowelogo-300x186.jpg 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ nowelogo-768x475.jpg 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ nowelogo-1536x950.jpg 1536w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ nowelogo.jpg 1746w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" width="1024" height="633">
Skasowano: <p>“Miasto z sercem” to oczywiście odwołanie do symboliki zawartej w herbie naszego miasta. Ale nie tylko.<br />To również podkreślenie potencjału ludzkiego w tym mieście, aktywności rozmaitych stowarzyszeń oraz wielu działań samorządu, które można byłoby określić mianem społecznej odpowiedzialności.< /p><ul><li>Miasto Radlin, jako jedne z pierwszych w Polsce przygotowywało Strategię Zrównoważonego Rozwoju w sposób partycypacyjny, czyli z szerokim udziałem reprezentantów lokalnej społeczności. Szerokie konsultacje przeprowadziliśmy również przy okazji aktualizacji tego dokumentu.</li><li>Radlin od lat  wdraża rozwiązania organizacyjne i technologiczne, które ułatwiają komunikację pomiędzy instytucją a obywatelem. Radlin od początku zaangażowany był w pionierski w kraju <a href="https:/ /www.sekap.pl/ home.seam">System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej</a> .</li><li>Sam wybór hasła promocyjnego („miasto z sercem”) odbywał się w dość nietypowy sposób, bowiem wybierali je… sami mieszkańcy poprzez specjalną sondę. Było to dość eksperymentalne wykorzystanie zasady tzw. „crowd promotion” (ang. – promocji tłumu, promocji z udziałem z tłumu) czyli korzystania z potencjału pomysłów zróżnicowanej społeczności naszego miasta. Opłaciło się zaufać naszym mieszkańcom – hasło “miasto z sercem” idealnie oddaje charakter Radlina i ludzi tu mieszkających.< /li><li>Radlin, mimo górniczej historii, jest miastem mocno zaangażowanym w ekologię. Zielone serce miasta udowadnia od lat stabilne miejsce w czołówce Ligi Energii Odnawialnej. Włączyliśmy się również w kampanię na rzecz <a href="http:// wiecejnizenergia.pl/ ">energetyki obywatelskiej “Więcej Niż Energia”</a></li><li>Od lat walczymy ze smogiem i prowadzimy działania na rzecz poprawy jakości ekologicznej powietrza, głównie poprzez zachęcanie (również za pomocą współfinansowania) do wymian źródeł ciepła na ekologiczne. Kontrolujemy domowe piece, sprawdzamy w jaki sposób ogrzewane są domostwa w Radlinie, oraz edukujemy ekologicznie od najmłodszych lat.<br />Włączyliśmy się także w akcję <a href="https:/ /gminazenergia.pl/">“Gmina z dobrą energią”</ a></li><li>Urząd Miasta Radlin wielokrotnie wykorzystywał materiały poligraficzne i promocyjne pochodzące z recyklingu. Dbałość o środowisko naturalne jest dla nas bardzo istotne.</li><li>Na trzy lata przed nowelizacją Ustawy o Ochronie Zwierząt, Miasto Radlin wdrażało już własną politykę ochrony zwierząt poprzez uchwalony przez Radę Miejską “Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt”. Do dziś realizujemy te zadania a nasze doświadczenie pomogło innym samorządom wdrażać podobne rozwiązania u siebie.</li>< li>Wdrożyliśmy pionierską na skalę Polski strategię działań w zakresie ochrony owadów zapylających w naszym mieście. Zarządzenie Burmistrza Radlina, które obiegowo nazywa się <a href="http:// zielony.radlin.pl/bee-city- radlin/">strategią “bee city” </a>(ang. – pszczelego miasta) zawiera wytyczne w zakresie ochrony zwierząt, edukacji ekologicznej oraz… stosowania miododajnych nasadzeń w mieście.</li><li>W 2016 roku zdecydowaliśmy nie udostępniać gruntów miejskich dla cyrków, które w swych programach wykorzystują tresurę zwierząt. Zapraszamy wszystkie cyrki, które prezentują sztukę akrobacji czy tricków, jednak bez niepotrzebnego cierpienia zwierząt.</li><li>Rok 2016 żegnaliśmy bez pokazu fajerwerków za to z pokazem laserowym z uwagi na dobro zwierząt, dla których wybuchy pirotechniczne mogą skończyć się tragicznie.</li><li>W 2014 roku, jako pierwsze miasto na przemysłowej części Górnego Śląska otworzyliśmy…<a href="http:// teznia.radlin.pl/ "> tężnię</a>. To miejsce w którym osoby z problemami dróg oddechowych mogą zażywać zdrowotnych inhalacji solankowych i poczuć się jak nad morzem!</li><li>Od lat promowana jest tu aktywność obywatelska a pozytywne praktyki działań w organizacjach pozarządowych, znajdują swoje odzwierciedlenie w corocznym Festiwalu Organizacji Pozarządowych.</li><li>W Radlinie od wielu lat wdrażany jest Program Aktywności Lokalnej , w ramach którego realizowane są projekty aktywizacji społecznej wśród najbardziej zagrożonych wykluczeniem.< /li><li>Jako jedna z pierwszych gmin w Polsce Radlin testował innowacyjny <a href="http:// www.zlecaniezadan.pl/">model kontraktowania usług społecznych</a>, polegający na przekazywaniu części zadań na rzecz organizacji pozarządowych. W ten sposób w mieście powstała Izba Regionalna Miasta Radlin, prowadzona z sukcesami przez stowarzyszenie Radlińskie Towarzystwo Kulturalne.</ li></ul><p>…to oczywiście nie wszystkie nasze działania. Na każdym kroku staramy się udowodnić to, że jesteśmy “miastem z sercem”, oraz co przez to rozumiemy.  Poniżej publikujemy logo “Radlin – miasto z sercem” do pobrania w różnych formatach.</p> <p><strong>Prosimy również o zapoznanie się z poniższymi zasadami wykorzystywania naszego logotypu. Pamiętajmy, że zarówno logo, jak i hasło “miasto z sercem” reprezentują ważne dla nas wszystkich, dla społeczności radlinian, wartości. i postawy.</strong></p> 
 Dodano: “Miasto z sercem” to oczywiście odwołanie do symboliki zawartej w herbie naszego miasta. Ale nie tylko.
 Dodano: To również podkreślenie potencjału ludzkiego w tym mieście, aktywności rozmaitych stowarzyszeń oraz wielu działań samorządu, które można byłoby określić mianem społecznej odpowiedzialności.
 Dodano: <ul>
 Dodano: <li>Miasto Radlin, jako jedne z pierwszych w Polsce przygotowywało Strategię Zrównoważonego Rozwoju w sposób partycypacyjny, czyli z szerokim udziałem reprezentantów lokalnej społeczności. Szerokie konsultacje przeprowadziliśmy również przy okazji aktualizacji tego dokumentu.</li>
 Dodano: <li>Radlin od lat&nbsp; wdraża rozwiązania organizacyjne i technologiczne, które ułatwiają komunikację pomiędzy instytucją a obywatelem. Radlin od początku zaangażowany był w pionierski w kraju&nbsp;<a href="https:/ /www.sekap.pl/ home.seam">System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej</a>.</li>
 Dodano: <li>Sam wybór hasła promocyjnego („miasto z sercem”) odbywał się w dość nietypowy sposób, bowiem wybierali je… sami mieszkańcy poprzez specjalną sondę. Było to dość eksperymentalne wykorzystanie zasady tzw. „crowd promotion” (ang. – promocji tłumu, promocji z udziałem z tłumu) czyli korzystania z potencjału pomysłów zróżnicowanej społeczności naszego miasta. Opłaciło się zaufać naszym mieszkańcom – hasło “miasto z sercem” idealnie oddaje charakter Radlina i ludzi tu mieszkających.</li>
 Dodano: <li>Radlin, mimo górniczej historii, jest miastem mocno zaangażowanym w ekologię. Zielone serce miasta udowadnia od lat stabilne miejsce&nbsp;w czołówce Ligi Energii Odnawialnej. Włączyliśmy się również w kampanię na rzecz&nbsp;<a href="http:// wiecejnizenergia.pl/ ">energetyki obywatelskiej “Więcej Niż Energia”</a></li>
 Dodano: <li>Od lat walczymy ze smogiem i prowadzimy działania na rzecz poprawy jakości ekologicznej powietrza, głównie poprzez zachęcanie (również za pomocą współfinansowania) do wymian źródeł ciepła na ekologiczne. Kontrolujemy domowe piece, sprawdzamy w jaki sposób ogrzewane są domostwa w Radlinie, oraz edukujemy ekologicznie od najmłodszych lat.
 Dodano: Włączyliśmy się także w akcję&nbsp;<a href="https:/ /gminazenergia.pl/">“Gmina z dobrą energią”</a></li>
 Dodano: <li>Urząd Miasta Radlin wielokrotnie wykorzystywał materiały poligraficzne i promocyjne pochodzące z recyklingu. Dbałość o środowisko naturalne jest dla nas bardzo istotne.</li>
 Dodano: <li>Na trzy lata przed nowelizacją Ustawy o Ochronie Zwierząt, Miasto Radlin wdrażało już własną politykę ochrony zwierząt poprzez uchwalony przez Radę Miejską “Program&nbsp;opieki nad zwierzętami bezdomnymi&nbsp;i zapobiegania bezdomności zwierząt”. Do dziś realizujemy te zadania a nasze doświadczenie pomogło innym samorządom wdrażać podobne rozwiązania u siebie.</li>
 Dodano: <li>Wdrożyliśmy pionierską na skalę Polski strategię działań w zakresie ochrony owadów zapylających w naszym mieście. Zarządzenie Burmistrza Radlina, które obiegowo nazywa się&nbsp;<a href="http:// zielony.radlin.pl/bee-city- radlin/">strategią “bee city”&nbsp;</a>(ang. – pszczelego miasta) zawiera wytyczne w zakresie ochrony zwierząt, edukacji ekologicznej oraz… stosowania miododajnych nasadzeń w mieście.</li>
 Dodano: <li>W 2016 roku zdecydowaliśmy nie udostępniać gruntów miejskich dla cyrków, które w swych programach wykorzystują tresurę zwierząt. Zapraszamy wszystkie cyrki, które prezentują sztukę akrobacji czy tricków, jednak bez niepotrzebnego cierpienia zwierząt.</li>
 Dodano: <li>Rok 2016 żegnaliśmy bez pokazu fajerwerków za to z pokazem laserowym z uwagi na dobro zwierząt, dla których wybuchy pirotechniczne mogą skończyć się tragicznie.</li>
 Dodano: <li>W 2014 roku, jako pierwsze miasto na przemysłowej części Górnego Śląska otworzyliśmy…<a href="http:// teznia.radlin.pl/">&nbsp; tężnię</a>. To miejsce w którym osoby z problemami dróg oddechowych mogą zażywać zdrowotnych inhalacji solankowych i poczuć się jak nad morzem!</li>
 Dodano: <li>Od lat promowana jest tu aktywność obywatelska a pozytywne praktyki działań w organizacjach pozarządowych, znajdują swoje odzwierciedlenie w corocznym Festiwalu Organizacji Pozarządowych.</li>
 Dodano: <li>W Radlinie od wielu lat wdrażany jest Program Aktywności Lokalnej , w ramach którego realizowane są projekty aktywizacji społecznej wśród najbardziej zagrożonych wykluczeniem.</li>
 Dodano: <li>Jako jedna z pierwszych gmin w Polsce Radlin testował innowacyjny&nbsp;<a href="http:// www.zlecaniezadan.pl/">model kontraktowania usług społecznych</a>, polegający na przekazywaniu części zadań na rzecz organizacji pozarządowych. W ten sposób w mieście powstała Izba Regionalna Miasta Radlin, prowadzona z sukcesami przez stowarzyszenie Radlińskie Towarzystwo Kulturalne.</li>
 Dodano: </ul>
 Dodano: …to oczywiście nie wszystkie nasze działania. Na każdym kroku staramy się udowodnić to, że jesteśmy “miastem z sercem”, oraz co przez to rozumiemy.&nbsp; Poniżej publikujemy logo “Radlin – miasto z sercem” do pobrania w różnych formatach.
 Dodano: <strong>Prosimy również o zapoznanie się z poniższymi zasadami wykorzystywania naszego logotypu. Pamiętajmy, że zarówno logo, jak i&nbsp;hasło “miasto z sercem” reprezentują ważne dla nas wszystkich, dla społeczności radlinian, wartości. i postawy.</strong>
Skasowano: <h3>Konstrukcja logotypu:</h3> Dodano: <h3>Konstrukcja logotypu:</h3>
Skasowano: <img width="1024" height="633" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/nowelogo2- 1024x633.jpg" alt="" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/nowelogo2- 1024x633.jpg 1024w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ nowelogo2-300x186.jpg 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ nowelogo2-768x475.jpg 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ nowelogo2-1536x950.jpg 1536w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ nowelogo2.jpg 1746w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Dodano: <img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/nowelogo2- 1024x633.jpg" alt="" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/nowelogo2- 1024x633.jpg 1024w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ nowelogo2-300x186.jpg 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ nowelogo2-768x475.jpg 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ nowelogo2-1536x950.jpg 1536w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ nowelogo2.jpg 1746w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" width="1024" height="633">
Skasowano: <p><strong>Logo RADLIN składa się z 3 elementów: sygnetu, logotypu i sloganu.</strong> </p><p>Wersja podstawowa promocyjnego logo Miasta Radlin składa się z logotypu oraz sygnetu.</p><p>Logo zajmuje pole poziome.</p>< p>Jednostką miary logo jest litera L z logotypu.<br />Logo ma wymiar 3,2 x 3,3</p><ul><li> <strong>SYGNET</strong><br />Sygnet jest autorskim znakiem graficznym nawiązującym do sloganu.</li> <li><strong>LOGOTYP</strong><br />Logotyp jest nazwą miasta. Został autorsko wystylizowany. Nie posiada swojego odpowiednika w istniejącym foncie.</li>< li><strong>SLOGAN</strong><br />Miasto Radlin posiada oficjalny slogan podkreślający jego charakter:<br />“MIASTO Z SERCEM”</li></ul> 
 Dodano: <strong>Logo RADLIN składa się z 3 elementów: sygnetu, logotypu i sloganu.</strong>
 Dodano: Wersja podstawowa promocyjnego logo Miasta Radlin składa się z logotypu oraz sygnetu.
 Dodano: Logo zajmuje pole poziome.
 Dodano: Jednostką miary logo jest litera L z logotypu.
 Dodano: Logo ma wymiar 3,2 x 3,3
 Dodano: <ul>
 Dodano: <li><strong>SYGNET</strong>
 Dodano: Sygnet jest autorskim znakiem graficznym nawiązującym do sloganu.</li>
 Dodano: <li><strong>LOGOTYP</strong>
 Dodano: Logotyp jest nazwą miasta. Został autorsko wystylizowany. Nie posiada swojego odpowiednika w istniejącym foncie.</li>
 Dodano: <li><strong>SLOGAN</strong>
 Dodano: Miasto Radlin posiada oficjalny slogan podkreślający jego charakter:
 Dodano: “MIASTO Z SERCEM”</li>
 Dodano: </ul>
Skasowano: <h3>Pole ochronne:</h3> Dodano: <h3>Pole ochronne:</h3>
Skasowano: <p>Aby zapewnić odpowiednią widoczność logo w dokumencie, ważne jest, by zachować minimalną wolną przestrzeń wokół znaku.<br />Przyjmuje się, że minimalne pole ochronne wokół logo RADLIN jest równe szerokości litery L z logotypu RADLIN.</p> 
 Dodano: Aby zapewnić odpowiednią widoczność logo w dokumencie, ważne jest, by zachować minimalną wolną przestrzeń wokół znaku.
 Dodano: Przyjmuje się, że minimalne pole ochronne wokół logo RADLIN jest równe szerokości litery L z logotypu RADLIN.
Skasowano: <img width="1024" height="633" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/nowelogo3- 1024x633.jpg" alt="" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/nowelogo3- 1024x633.jpg 1024w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ nowelogo3-300x186.jpg 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ nowelogo3-768x475.jpg 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ nowelogo3-1536x950.jpg 1536w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ nowelogo3.jpg 1746w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Dodano: <img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/nowelogo3- 1024x633.jpg" alt="" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/nowelogo3- 1024x633.jpg 1024w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ nowelogo3-300x186.jpg 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ nowelogo3-768x475.jpg 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ nowelogo3-1536x950.jpg 1536w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ nowelogo3.jpg 1746w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" width="1024" height="633">
Skasowano: <h3>Dopuszczalna forma logo:</h3> Dodano: <h3>Dopuszczalna forma logo:</h3>
Skasowano: <img width="1024" height="633" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/nowelogo5- 1024x633.jpg" alt="" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/nowelogo5- 1024x633.jpg 1024w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ nowelogo5-300x186.jpg 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ nowelogo5-768x475.jpg 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ nowelogo5-1536x950.jpg 1536w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ nowelogo5.jpg 1746w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Dodano: <img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/nowelogo5- 1024x633.jpg" alt="" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/nowelogo5- 1024x633.jpg 1024w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ nowelogo5-300x186.jpg 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ nowelogo5-768x475.jpg 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ nowelogo5-1536x950.jpg 1536w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ nowelogo5.jpg 1746w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" width="1024" height="633">
Skasowano: <p>Podstawowa wersja logo przedstawiona jest obok jako wersja nr 1.</p><p>Dopuszczalne jest używanie logo w wersjach nr 2 i 3. Wtedy slogan znajduje się obok logo.<br />Wielkość sloganu nie może być większa niż wielkość logotypu, czyli napisu RADLIN.</p><p>Logo może występować w wersjach: pozytywowej i negatywowej.<br />W wersji pozytywowej logo zawsze występuje na białym lub żółtym tle.<br />Zaś w wersji negatywowej logo zawsze występuje w kolorze białym na tle w kolorystyce podstawowej.</p> 
 Dodano: Podstawowa wersja logo przedstawiona jest obok jako wersja nr 1.
 Dodano: Dopuszczalne jest używanie logo w wersjach nr 2 i 3. Wtedy slogan znajduje się obok logo.
 Dodano: Wielkość sloganu nie może być większa niż wielkość logotypu, czyli napisu RADLIN.
 Dodano: Logo może występować w wersjach: pozytywowej i negatywowej.
 Dodano: W wersji pozytywowej logo zawsze występuje na białym lub żółtym tle.
 Dodano: Zaś w wersji negatywowej logo zawsze występuje w kolorze białym na tle w kolorystyce podstawowej.
Skasowano: <img width="1024" height="633" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/nowelogo6- 1024x633.jpg" alt="" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/nowelogo6- 1024x633.jpg 1024w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ nowelogo6-300x186.jpg 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ nowelogo6-768x475.jpg 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ nowelogo6-1536x950.jpg 1536w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ nowelogo6.jpg 1746w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Dodano: <img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/nowelogo6- 1024x633.jpg" alt="" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/nowelogo6- 1024x633.jpg 1024w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ nowelogo6-300x186.jpg 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ nowelogo6-768x475.jpg 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ nowelogo6-1536x950.jpg 1536w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ nowelogo6.jpg 1746w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" width="1024" height="633">
Skasowano: <h3>Kolorystyka:</h3> Dodano: <h3>Kolorystyka:</h3>
Skasowano: <p><strong>W druku stosowane są trzy podstawowe systemy kolorów:</strong> </p><ul><li>< strong>Pantone</strong>: 368 C</li><li><strong> CMYK</strong>: C70 M0 Y100 K0</li><li><strong> RAL</strong>: 6018</li></ul><p>W praktyce preferuje się głównie kolorystykę Pantone. W druku czasopism używa się głównie kolorów CMYK. Media elektroniczne (TV, internet) stosują system RGB. Dla potrzeb wystawienniczych używa się systemu RAL.</p> 
 Dodano: <strong>W druku stosowane są trzy podstawowe systemy kolorów:</strong>
 Dodano: <ul>
 Dodano: <li><strong>Pantone</strong>: 368 C</li>
 Dodano: <li><strong>CMYK</strong>: C70 M0 Y100 K0</li>
 Dodano: <li><strong>RAL</strong>: 6018</li>
 Dodano: </ul>
 Dodano: W praktyce preferuje się głównie kolorystykę Pantone. W druku czasopism używa się głównie kolorów CMYK. Media elektroniczne (TV, internet) stosują system RGB. Dla potrzeb wystawienniczych używa się systemu RAL.
Skasowano: <h3> Dopuszczalne wersje kolorystyczne:</h3> Dodano: <h3> Dopuszczalne wersje kolorystyczne:</h3>
Skasowano: <img width="1024" height="633" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/nowelogo8- 1024x633.jpg" alt="" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/nowelogo8- 1024x633.jpg 1024w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ nowelogo8-300x186.jpg 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ nowelogo8-768x475.jpg 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ nowelogo8-1536x950.jpg 1536w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ nowelogo8.jpg 1746w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Dodano: <img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/nowelogo8- 1024x633.jpg" alt="" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/nowelogo8- 1024x633.jpg 1024w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ nowelogo8-300x186.jpg 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ nowelogo8-768x475.jpg 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ nowelogo8-1536x950.jpg 1536w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ nowelogo8.jpg 1746w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" width="1024" height="633">
Skasowano: <h3>Warianty NIEDOPUSZCZALNE :</h3> Dodano: <h3>Warianty NIEDOPUSZCZALNE :</h3>
Skasowano: <img width="1024" height="633" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/nowelogo9- 1024x633.jpg" alt="" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/nowelogo9- 1024x633.jpg 1024w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ nowelogo9-300x186.jpg 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ nowelogo9-768x475.jpg 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ nowelogo9-1536x950.jpg 1536w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ nowelogo9.jpg 1746w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Dodano: <img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/nowelogo9- 1024x633.jpg" alt="" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/nowelogo9- 1024x633.jpg 1024w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ nowelogo9-300x186.jpg 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ nowelogo9-768x475.jpg 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ nowelogo9-1536x950.jpg 1536w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ nowelogo9.jpg 1746w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" width="1024" height="633">
Skasowano: <h3>Minimalna wielkość logo:</h3> Dodano: <h3>Minimalna wielkość logo:</h3>
Skasowano: <p><strong>Miasto Radlin w swych materiałach informacyjnych i promocyjnych stosuje logotyp przedstawiający wizerunek serca wyłaniającego się zza napisu “Radlin – miasto z sercem”.</strong> </p><p><strong>Logo zostało zaprojektowane w 2009 roku przez znanego designera, związanego również z naszym miastem, Krzysztofa Pietrka (Fourtka Design). W 2015 roku dokonaliśmy lekkiej zmiany kroju logotypu i ujednolicenia kolorystycznego.< /strong></p> 
 Dodano: <strong>Miasto Radlin w swych materiałach&nbsp; informacyjnych i promocyjnych stosuje logotyp przedstawiający wizerunek serca wyłaniającego się zza napisu “Radlin – miasto z sercem”.</strong>
 Dodano: <strong>Logo zostało zaprojektowane w 2009 roku przez znanego designera, związanego również z naszym miastem, Krzysztofa Pietrka (Fourtka Design). W 2015 roku dokonaliśmy lekkiej zmiany kroju logotypu i ujednolicenia kolorystycznego.</strong>
Skasowano: <img width="1746" height="1080" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/nowelogo12.jpg" alt="" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/nowelogo12.jpg 1746w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ nowelogo12-300x186.jpg 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ nowelogo12-1024x633.jpg 1024w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ nowelogo12-768x475.jpg 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ nowelogo12-1536x950.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1746px) 100vw, 1746px" />Dodano: <img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/nowelogo12.jpg" alt="" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/nowelogo12.jpg 1746w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ nowelogo12-300x186.jpg 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ nowelogo12-1024x633.jpg 1024w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ nowelogo12-768x475.jpg 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ nowelogo12-1536x950.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1746px) 100vw, 1746px" width="1746" height="1080">
Skasowano: <strong>Do pobrania:</strong>Dodano: <strong>Do pobrania:</strong>
Bez zmian: <ul>Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Logo-Radlina1-1.zip">Logo Radlina (formaty PDF, SVG, AI)</a></li>Bez zmian: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Logo-Radlina1-1.zip">Logo Radlina (formaty PDF, SVG, AI)</a></li>
Bez zmian: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/logo-Radlin- monochromatyczne-1.pdf">logo Radlin – monochromatyczne (PDF)</a></li>Bez zmian: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/logo-Radlin- monochromatyczne-1.pdf">logo Radlin – monochromatyczne (PDF)</a></li>
Bez zmian: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Nowe-logo_ prezentacja-1.pdf">Księga znaku (prezentacja)</a></li>Bez zmian: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Nowe-logo_ prezentacja-1.pdf">Księga znaku (prezentacja)</a></li>
 Dodano: </ul>
Skasowano: </ul><p><strong>UWAGA! </strong>Jeśli reprezentują Państwo stowarzyszenie, fundację, klub sportowy, lub inną organzację pozarządową, która realizuje zadanie współfinansowane ze środków budżetowych Miasta Radlin, są Państwo zobowiązani do właściwego wyeksponowania na plakatach informacji o wsparciu ze strony Miasta Radlin wraz z logotypem miejskim. </ p><p><strong> Każdorazowo chęć użycia logotypu miejskiego musi być skonsultowana z Wydziałem Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Urzędu Miasta Radlin:</strong> </p><ul><li>Tel: <strong>32 4590246</strong> </li><li>email: <strong><a href="mailto: referatrozwoju@radlin.pl%20" >referatrozwoju@radlin.pl < /a></strong>< /li></ul>Dodano: <strong>UWAGA! </strong>Jeśli reprezentują Państwo stowarzyszenie, fundację, klub sportowy, lub inną organzację pozarządową, która realizuje zadanie współfinansowane ze środków budżetowych Miasta Radlin, są Państwo zobowiązani do właściwego wyeksponowania na plakatach informacji o wsparciu ze strony Miasta Radlin wraz z logotypem miejskim.&nbsp;
 Dodano: <strong>Każdorazowo chęć użycia logotypu miejskiego musi być skonsultowana z Wydziałem Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Urzędu Miasta Radlin:</strong>
 Dodano: <ul>
 Dodano: <li>Tel: <strong>32 4590246</strong></li>
 Dodano: <li>email: <strong><a href="mailto: referatrozwoju@radlin.pl%20" >referatrozwoju@radlin.pl&nbsp; </a></strong></li>
 Dodano: </ul>
jupiterx_header
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_header_overlap
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_behavior
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_layout
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_content_full_width
Skasowano: Dodano: 0
jupiterx_content_spacing
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_sidebar_primary
Skasowano: Dodano: jupiterx_custom_sidebar_1
jupiterx_sidebar_secondary
Skasowano: Dodano: jupiterx_custom_sidebar_1
jupiterx_post_featured_image
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_social_share
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_comments
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_title
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_breadcrumb
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_footer_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer_behavior
Skasowano: Dodano: global
wp_last_modified_info
Skasowano: Dodano: 18/06/ @ 13:25
wplmi_shortcode
Skasowano: Dodano: [lmt-post-modified-info]

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.