OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Ogłoszenia o konsultacjach społecznych

Konsultacje społeczne: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli

  1. Na podstawie art. 5 ust. l i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Radlinie nr S.0007.043.2015 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie określenia sposobu…

Konsultacje społ.: zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu”

Burmistrz Radlina ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr S.0007.095.2018 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu”…

Konsultacje społ.: okreslenie stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości

Burmistrz Radlina zarządza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2019.   Na podstawie art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i…

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr BRM.0007.002.2014 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc miasta Radlin w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Burmistrz Radlina ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr BRM.0007.002.2014 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc miasta Radlin w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 na podstawie art. 5 ust. l i ust. 2 pkt 3 ustawy z…

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 172

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.