OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Ogłoszenia o konsultacjach społecznych

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr BRM.0007.002.2014 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc miasta Radlin w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Burmistrz Radlina ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr BRM.0007.002.2014 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc miasta Radlin w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 na podstawie art. 5 ust. l i ust. 2 pkt 3 ustawy z…

Protokół z konsultacji: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

PROTOKÓŁ z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Radlinie   Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Przedmiot, formę oraz termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji społecznych określono Zarządzeniem Burmistrza Radlina nr S.0050.0208.2018 z dnia 14.11.2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących…

Protokół konsultacji: określenie wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2019

PROTOKÓŁ z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Radlinie   Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2019.   Przedmiot, formę oraz termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji społecznych określono Zarządzeniem Burmistrza Radlina nr S.0050.0209.2018 z dnia 14.11.2018 roku…

Protokół z przebiegu konsultacji: określenie wzorów formularzy deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny.

PROTOKÓŁ z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Radlinie     Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny. Przedmiot, formę oraz termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji społecznych określono Zarządzeniem Burmistrza Radlina nr S.0050.0210.2018 z dnia…

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 157

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2009.