OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Ogłoszenia o konsultacjach społecznych

Konsultacje społ.: wysokość opłat za gosp. odpadami, ustalenia ryczałtowej stawki oraz stawki dla R.O.D.

Burmistrz Radlina ogłasza   konsultacje społeczne projektów uchwał w sprawie:   1) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Radlin, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz określenia warunków i trybu składania…

Konsultacje: usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

  Burmistrz Radlina ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,   na podstawie art. 5 ust. l i…

Konsultacje: odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Burmistrz Radlina ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,   na podstawie art. 5 ust. l i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688…

Protokół z konsultacji: regulamin wynagradzania nauczycieli

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, których organem prowadzącym jest Miasto Radlin   1. Przedmiot konsultacji: Projekt uchwały Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, których organem prowadzącym jest Miasto…

Protokół z konsultacji: kryteria rekrutacji do przedszkoli

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Radlin   1. Przedmiot konsultacji: Projekt uchwały Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim…

Protokół z konsultacji: średnia cena jednostki paliwa w mieście Radlin na rok szkolny 2019/2020

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście Radlin na rok szkolny 2019/2020   1. Przedmiot konsultacji: Projekt uchwały Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście Radlin na rok szkolny 2019/2020   Komórka odpowiedzialna: Wydział Edukacji…

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 57

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.