mgr Zbigniew Podleśny

32 459 02 02

Sekretariat Burmistrza i Rady Miasta

burmistrz@radlin.pl

Zastępca Burmistrza podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Burmistrza lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza.

Zastępca Burmistrza wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

Zastępcy Burmistrza podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne:
  • Wydział Urbanistyki i Inwestycji,
  • Wydział Gospodarki Komunalnej i Ekologii,
  • Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych
  • Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa,
  • Straż Miejska,