Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 18 czerwca 2020 o 13:41:38. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

mgr Andrzej Porębski

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ

 stm@radlin.pl

Straż Miejska zajmuje się sprawami utrzymania porządku i bezpieczeństwa w mieście.

Dzielnicowi:

Głożyny – inspektor mgr Edyta Kędzierawska

Obszary – młodszy inspektor Grzegorz Kłopocki

Biertułtowy – młodszy inspektor Mieczysław Machnik

Marcel – młodszy strażnik Gabriela Mydło

Komórka ds. Wykroczeń

Z-ca Komendanta – mgr Klaudiusz Szweda

Revision 27580 is not a revision of this post. (Viewing aktualna wersja instead.)

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

  • Wersja utworzona dnia 18 czerwca 2020 o 13:41:38 przez Jarek

Wersja utworzona

18 czerwca 2020 o 13:41:38Aktualna wersja
Treść
Bez zmian: <h2>mgr Andrzej Porębski</h2>Bez zmian: <h2>mgr Andrzej Porębski</h2>
Bez zmian: <p><strong>KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ</strong></p>Bez zmian: <p><strong>KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ</strong></p>
Skasowano: <img width="300" height="300" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//05/radlin-avatar- zielony-300x300.png" alt="" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//05/radlin-avatar- zielony-300x300.png 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads//05/radlin- avatar-zielony-150x150.png 150w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads//05/radlin- avatar-zielony-768x768.png 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads//05/radlin- avatar-zielony-500x500.png 500w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads//05/radlin- avatar-zielony.png 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Dodano: <img width="300" height="300" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 05/radlin-avatar- zielony-300x300.png" alt="" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 05/radlin-avatar- zielony-300x300.png 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/05/ radlin-avatar- zielony-150x150.png 150w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/05/ radlin-avatar- zielony-768x768.png 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/05/ radlin-avatar- zielony-500x500.png 500w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/05/ radlin-avatar-zielony.png 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
Bez zmian: <svg xmlns="http:/ /www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink=" http://www.w3.org/1999/xlink" id="Layer_1" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 512 512" style="enable- background:new 0 0 512 512;" xml:space="preserve">Bez zmian: <svg xmlns="http:/ /www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink=" http://www.w3.org/1999/xlink" id="Layer_1" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 512 512" style="enable- background:new 0 0 512 512;" xml:space="preserve">
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: <path d="M394.667,213.333c- 64.698,0-117.333,52.635- 117.333,117.333S329.969,448,394.667,448 c20.625,0,40.906- 5.427,58.677- 15.708c5.094- 2.948,6.844-9.469,3.885-14.573c- 2.948-5.104-9.479- 6.865-14.573-3.885 c-14.521,8.396- 31.115,12.833- 47.99,12.833c- 52.938,0-96-43.063- 96-96s43.063- 96,96-96s96,43.063,96,96v10.667 c0,11.76-9.573,21.333- 21.333,21.333c- 11.76,0-21.333- 9.573-21.333- 21.333v-42.667c0- 5.896-4.771-10.667- 10.667-10.667 c-2.869,0-5.447,1.161- 7.362,3c-9.428- 8.401-21.714- 13.667-35.305- 13.667c-29.406,0- 53.333,23.927- 53.333,53.333 S365.26,384,394.667,384c15.896,0,30.03- 7.131,39.81-18.202c7.727,10.977,20.44,18.202,34.857,18.202 C492.865,384,512,364.865,512,341.333v- 10.667C512,265.969,459.365,213.333,394.667,213.333z M394.667,362.667 c-17.646,0-32- 14.354-32-32c0- 17.646,14.354- 32,32-32s32,14.354,32,32C426.667,348.313,412.313,362.667,394.667,362.667z"></path>Bez zmian: <path d="M394.667,213.333c- 64.698,0-117.333,52.635- 117.333,117.333S329.969,448,394.667,448 c20.625,0,40.906- 5.427,58.677- 15.708c5.094- 2.948,6.844-9.469,3.885-14.573c- 2.948-5.104-9.479- 6.865-14.573-3.885 c-14.521,8.396- 31.115,12.833- 47.99,12.833c- 52.938,0-96-43.063- 96-96s43.063- 96,96-96s96,43.063,96,96v10.667 c0,11.76-9.573,21.333- 21.333,21.333c- 11.76,0-21.333- 9.573-21.333- 21.333v-42.667c0- 5.896-4.771-10.667- 10.667-10.667 c-2.869,0-5.447,1.161- 7.362,3c-9.428- 8.401-21.714- 13.667-35.305- 13.667c-29.406,0- 53.333,23.927- 53.333,53.333 S365.26,384,394.667,384c15.896,0,30.03- 7.131,39.81-18.202c7.727,10.977,20.44,18.202,34.857,18.202 C492.865,384,512,364.865,512,341.333v- 10.667C512,265.969,459.365,213.333,394.667,213.333z M394.667,362.667 c-17.646,0-32- 14.354-32-32c0- 17.646,14.354- 32,32-32s32,14.354,32,32C426.667,348.313,412.313,362.667,394.667,362.667z"></path>
Bez zmian: <path d="M17.698,88.688l175.719,142.958c0.583,0.479,1.219,0.896,1.885,1.229c2.344,1.198,4.823,1.802,7.385,1.802 c2.708,0,5.417- 0.708,9.375-3.104L387.646,88.698c2.604- 2.115,4.052-5.323,3.927-8.667s- 1.813-6.438-4.563-8.354 C379.813,66.656,371.385,64,362.667,64h- 320c-8.719,0- 17.135,2.646- 24.333,7.667c-2.75,1.906- 4.438,5-4.563,8.354 C13.646,83.365,15.094,86.573,17.698,88.688z"></path>Bez zmian: <path d="M17.698,88.688l175.719,142.958c0.583,0.479,1.219,0.896,1.885,1.229c2.344,1.198,4.823,1.802,7.385,1.802 c2.708,0,5.417- 0.708,9.375-3.104L387.646,88.698c2.604- 2.115,4.052-5.323,3.927-8.667s- 1.813-6.438-4.563-8.354 C379.813,66.656,371.385,64,362.667,64h- 320c-8.719,0- 17.135,2.646- 24.333,7.667c-2.75,1.906- 4.438,5-4.563,8.354 C13.646,83.365,15.094,86.573,17.698,88.688z"></path>
Bez zmian: <path d="M256,330.667C256,254.208,318.208,192,394.667,192c5.896,0,10.667- 4.771,10.667- 10.667V124.24 c0-4.115-2.365- 7.865-6.083-9.635c-3.719- 1.729-8.115-1.219- 11.313,1.365L224.281,249.146l-1.875,1.24 c-12.302,7.552- 27.417,7.938- 41.302-1.229L17.396,115.958c- 3.177-2.594-7.573- 3.115-11.313-1.365 C2.365,116.365,0,120.115,0,124.229V320c0,23.531,19.135,42.667,42.667,42.667h204.365c3.094,0,6.031- 1.344,8.063-3.677 c2.021-2.333,2.938- 5.438,2.5-8.5C256.51,342.906,256,336.604,256,330.667z"></path>Bez zmian: <path d="M256,330.667C256,254.208,318.208,192,394.667,192c5.896,0,10.667- 4.771,10.667- 10.667V124.24 c0-4.115-2.365- 7.865-6.083-9.635c-3.719- 1.729-8.115-1.219- 11.313,1.365L224.281,249.146l-1.875,1.24 c-12.302,7.552- 27.417,7.938- 41.302-1.229L17.396,115.958c- 3.177-2.594-7.573- 3.115-11.313-1.365 C2.365,116.365,0,120.115,0,124.229V320c0,23.531,19.135,42.667,42.667,42.667h204.365c3.094,0,6.031- 1.344,8.063-3.677 c2.021-2.333,2.938- 5.438,2.5-8.5C256.51,342.906,256,336.604,256,330.667z"></path>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: </svg>Bez zmian: </svg>
Bez zmian: <h3>Bez zmian: <h3>
Bez zmian:  stm@radlin.plBez zmian:  stm@radlin.pl
Bez zmian: </h3>Bez zmian: </h3>
Skasowano: <a href="www.straz.radlin.pl">Dodano: <a href="http:// www.straz.radlin.pl">
Bez zmian: <svg xmlns="http:/ /www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink=" http://www.w3.org/1999/xlink" id="Capa_1" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 490.667 490.667" style="enable- background:new 0 0 490.667 490.667;" xml:space="preserve">Bez zmian: <svg xmlns="http:/ /www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink=" http://www.w3.org/1999/xlink" id="Capa_1" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 490.667 490.667" style="enable- background:new 0 0 490.667 490.667;" xml:space="preserve">
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: <path d="M256,44.075V128h66.923C307.307,82.645,283.2,50.773,256,44.075z"></path>Bez zmian: <path d="M256,44.075V128h66.923C307.307,82.645,283.2,50.773,256,44.075z"></path>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: <path d="M167.744,128h66.923V44.075C207.467,50.773,183.36,82.645,167.744,128z"></path>Bez zmian: <path d="M167.744,128h66.923V44.075C207.467,50.773,183.36,82.645,167.744,128z"></path>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: <path d="M396.075,110.208c- 24.747-27.605- 56.341-47.509- 90.965-58.283c16.661,18.517,30.549,44.629,40.512,76.075h42.496 c4.203,0,8.021- 2.475,9.749-6.315C399.595,117.845,398.891,113.344,396.075,110.208z"></path>Bez zmian: <path d="M396.075,110.208c- 24.747-27.605- 56.341-47.509- 90.965-58.283c16.661,18.517,30.549,44.629,40.512,76.075h42.496 c4.203,0,8.021- 2.475,9.749-6.315C399.595,117.845,398.891,113.344,396.075,110.208z"></path>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: <path d="M94.592,110.208c- 2.816,3.136-3.52,7.637- 1.813,11.477c1.728,3.84,5.525,6.315,9.749,6.315h42.496 c9.963-31.445,23.851- 57.557,40.512- 76.075C150.933,62.699,119.317,82.603,94.592,110.208z"></path>Bez zmian: <path d="M94.592,110.208c- 2.816,3.136-3.52,7.637- 1.813,11.477c1.728,3.84,5.525,6.315,9.749,6.315h42.496 c9.963-31.445,23.851- 57.557,40.512- 76.075C150.933,62.699,119.317,82.603,94.592,110.208z"></path>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: <path d="M167.744,362.667c15.616,45.355,39.723,77.227,66.923,83.925v- 83.925H167.744z"></path>Bez zmian: <path d="M167.744,362.667c15.616,45.355,39.723,77.227,66.923,83.925v- 83.925H167.744z"></path>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: <path d="M256,362.667v83.925c27.2- 6.699,51.307- 38.571,66.923- 83.925H256z"></path>Bez zmian: <path d="M256,362.667v83.925c27.2- 6.699,51.307- 38.571,66.923- 83.925H256z"></path>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: <path d="M397.888,368.981c- 1.728-3.84-5.547- 6.315-9.749- 6.315h-42.496c- 9.963,31.445- 23.851,57.557- 40.512,76.075 c34.624-10.773,66.219- 30.677,90.965- 58.283C398.891,377.323,399.595,372.821,397.888,368.981z"></path>Bez zmian: <path d="M397.888,368.981c- 1.728-3.84-5.547- 6.315-9.749- 6.315h-42.496c- 9.963,31.445- 23.851,57.557- 40.512,76.075 c34.624-10.773,66.219- 30.677,90.965- 58.283C398.891,377.323,399.595,372.821,397.888,368.981z"></path>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: <path d="M145.024,362.667h- 42.496c-4.203,0- 8.021,2.475- 9.749,6.315c- 1.707,3.84-1.003,8.341,1.813,11.477 c24.747,27.605,56.341,47.509,90.965,58.283C168.875,420.224,154.987,394.112,145.024,362.667z"></path>Bez zmian: <path d="M145.024,362.667h- 42.496c-4.203,0- 8.021,2.475- 9.749,6.315c- 1.707,3.84-1.003,8.341,1.813,11.477 c24.747,27.605,56.341,47.509,90.965,58.283C168.875,420.224,154.987,394.112,145.024,362.667z"></path>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: <path d="M437.333,149.333h- 384C23.915,149.333,0,173.269,0,202.667V288c0,29.397,23.915,53.333,53.333,53.333h384 c29.419,0,53.333- 23.936,53.333- 53.333v-85.333C490.667,173.269,466.752,149.333,437.333,149.333z M170.347,205.248 l-21.333,85.333c- 1.152,4.608-5.205,7.893- 9.941,8.064c- 0.149,0-0.299,0-0.427,0c- 4.587,0-8.661- 2.923-10.133-7.296 l-11.179-33.621l- 11.2,33.643c- 1.493,4.48-4.885,7.509- 10.539,7.275c- 4.736-0.171- 8.789-3.477-9.941- 8.064L64.32,205.248 c-1.429-5.696,2.027- 11.499,7.765- 12.928c5.632- 1.451,11.499,2.027,12.928,7.765l12.437,49.792l9.749-29.248 c2.923-8.704,17.344- 8.704,20.245,0l9.749,29.248l12.437- 49.792c1.451- 5.739,7.147- 9.195,12.949-7.765 C168.32,193.749,171.776,199.552,170.347,205.248z M298.347,205.248l- 21.333,85.333c- 1.152,4.608- 5.205,7.893-9.941,8.064 c-0.149,0-0.299,0- 0.427,0c-4.587,0- 8.661-2.923- 10.133-7.296l- 11.179-33.621l- 11.2,33.643c- 1.493,4.48-4.971,7.509- 10.539,7.275 c-4.736-0.171- 8.789-3.477-9.941-8.064l- 21.333-85.333c- 1.429-5.696,2.027- 11.499,7.765-12.928 c5.632-1.451,11.52,2.027,12.928,7.765l12.437,49.792l9.749- 29.248c2.923- 8.704,17.344- 8.704,20.245,0l9.749,29.248l12.437-49.792 c1.408-5.739,7.125- 9.195,12.928- 7.765C296.32,193.749,299.776,199.552,298.347,205.248z M426.347,205.248l- 21.333,85.333 c-1.152,4.608- 5.205,7.893-9.941,8.064c- 0.149,0-0.299,0-0.427,0c- 4.587,0-8.661- 2.923-10.133- 7.296l-11.179- 33.621l-11.2,33.643 c-1.493,4.48- 5.077,7.509-10.539,7.275c- 4.736-0.171-8.789- 3.477-9.941- 8.064l-21.333-85.333 c-1.408-5.717,2.048- 11.499,7.765- 12.928c5.632- 1.451,11.52,2.027,12.928,7.765l12.437,49.792l9.749-29.248 c2.923-8.704,17.344- 8.704,20.245,0l9.749,29.248l12.437- 49.792c1.408- 5.739,7.104- 9.195,12.928-7.765 C424.32,193.749,427.776,199.552,426.347,205.248z"></path>Bez zmian: <path d="M437.333,149.333h- 384C23.915,149.333,0,173.269,0,202.667V288c0,29.397,23.915,53.333,53.333,53.333h384 c29.419,0,53.333- 23.936,53.333- 53.333v-85.333C490.667,173.269,466.752,149.333,437.333,149.333z M170.347,205.248 l-21.333,85.333c- 1.152,4.608-5.205,7.893- 9.941,8.064c- 0.149,0-0.299,0-0.427,0c- 4.587,0-8.661- 2.923-10.133-7.296 l-11.179-33.621l- 11.2,33.643c- 1.493,4.48-4.885,7.509- 10.539,7.275c- 4.736-0.171- 8.789-3.477-9.941- 8.064L64.32,205.248 c-1.429-5.696,2.027- 11.499,7.765- 12.928c5.632- 1.451,11.499,2.027,12.928,7.765l12.437,49.792l9.749-29.248 c2.923-8.704,17.344- 8.704,20.245,0l9.749,29.248l12.437- 49.792c1.451- 5.739,7.147- 9.195,12.949-7.765 C168.32,193.749,171.776,199.552,170.347,205.248z M298.347,205.248l- 21.333,85.333c- 1.152,4.608- 5.205,7.893-9.941,8.064 c-0.149,0-0.299,0- 0.427,0c-4.587,0- 8.661-2.923- 10.133-7.296l- 11.179-33.621l- 11.2,33.643c- 1.493,4.48-4.971,7.509- 10.539,7.275 c-4.736-0.171- 8.789-3.477-9.941-8.064l- 21.333-85.333c- 1.429-5.696,2.027- 11.499,7.765-12.928 c5.632-1.451,11.52,2.027,12.928,7.765l12.437,49.792l9.749- 29.248c2.923- 8.704,17.344- 8.704,20.245,0l9.749,29.248l12.437-49.792 c1.408-5.739,7.125- 9.195,12.928- 7.765C296.32,193.749,299.776,199.552,298.347,205.248z M426.347,205.248l- 21.333,85.333 c-1.152,4.608- 5.205,7.893-9.941,8.064c- 0.149,0-0.299,0-0.427,0c- 4.587,0-8.661- 2.923-10.133- 7.296l-11.179- 33.621l-11.2,33.643 c-1.493,4.48- 5.077,7.509-10.539,7.275c- 4.736-0.171-8.789- 3.477-9.941- 8.064l-21.333-85.333 c-1.408-5.717,2.048- 11.499,7.765- 12.928c5.632- 1.451,11.52,2.027,12.928,7.765l12.437,49.792l9.749-29.248 c2.923-8.704,17.344- 8.704,20.245,0l9.749,29.248l12.437- 49.792c1.408- 5.739,7.104- 9.195,12.928-7.765 C424.32,193.749,427.776,199.552,426.347,205.248z"></path>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: </svg> </a>Bez zmian: </svg> </a>
Bez zmian: <h3>Bez zmian: <h3>
Skasowano: <a href="www.straz.radlin.pl" >straz.radlin.pl</a>Dodano: <a href="http:// www.straz.radlin.pl" >straz.radlin.pl</a>
Bez zmian: </h3>Bez zmian: </h3>
Bez zmian: <p><strong>Straż Miejska zajmuje się sprawami utrzymania porządku i bezpieczeństwa w mieście.</strong></p>Bez zmian: <p><strong>Straż Miejska zajmuje się sprawami utrzymania porządku i bezpieczeństwa w mieście.</strong></p>
Bez zmian: <h4>Dzielnicowi:</h4>Bez zmian: <h4>Dzielnicowi:</h4>
Bez zmian: <p><strong>Głożyny </strong>- inspektor mgr Edyta Kędzierawska< /p><p><strong>Obszary </strong>- młodszy inspektor Grzegorz Kłopocki</p> <p><strong>Biertułtowy</strong> - młodszy inspektor Mieczysław Machnik</p><p> <strong>Marcel</strong> - młodszy strażnik Gabriela Mydło</p>Bez zmian: <p><strong>Głożyny </strong>- inspektor mgr Edyta Kędzierawska< /p><p><strong>Obszary </strong>- młodszy inspektor Grzegorz Kłopocki</p> <p><strong>Biertułtowy</strong> - młodszy inspektor Mieczysław Machnik</p><p> <strong>Marcel</strong> - młodszy strażnik Gabriela Mydło</p>
Bez zmian: <h4>Komórka ds. Wykroczeń </h4>Bez zmian: <h4>Komórka ds. Wykroczeń </h4>
Skasowano: <p><strong>Z-ca Komendanta </strong>- mgr Klaudiusz Szweda</p>Dodano: <p><strong>Z-ca Komendanta </strong>- mgr Klaudiusz Szweda</p>
jupiterx_header
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_header_overlap
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_behavior
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_layout
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_content_full_width
Skasowano: Dodano: 0
jupiterx_content_spacing
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_sidebar_primary
Skasowano: Dodano: jupiterx_custom_sidebar_1
jupiterx_sidebar_secondary
Skasowano: Dodano: jupiterx_custom_sidebar_1
jupiterx_post_featured_image
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_social_share
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_comments
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_title
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_breadcrumb
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_footer_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer_behavior
Skasowano: Dodano: global
wp_last_modified_info
Skasowano: Dodano: 18/06/ @ 13:41
wplmi_shortcode
Skasowano: Dodano: [lmt-post-modified-info]

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.