mgr Piotr Absalon

PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

32 459 02 20

sekretarz@radlin.pl

Halina Korzonek

KIEROWNIK KANCELARII TAJNEJ

32 459 02 30

Pion Ochrony zajmuje się sprawami związanymi z ochroną informacji niejawnych
w szczególności:

  • zapewnieniem ochrony informacji niejawnych,
  • ochroną systemów sieci teleinformatycznych,
  • zapewnieniem ochrony fizycznej Urzędu,
  • kontrolą ochrony informacji niejawnych,
  • szkoleniem pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
  • prowadzeniem kancelarii tajnej.