KATASTROFY DROGOWE

Postępująca motoryzacja, ciągła rozbudowa sieci dróg i różnorodność przewożonych ładunków potęgują zagrożenia, które towarzyszą katastrofom i wypadkom drogowym.

Powszechność motoryzacji nakłada na obywateli obowiązek znajomości podstawowych zasad i czynności do wykonania w razie wystąpienia katastrofy drogowej lub wypadku.

Do podstawowych zasad i czynności należą:

 • powiadomienie służb ratowniczych (Straż Pożarna, Policja, Pogotowie Ratunkowe);
 • udzielenie pomocy lżej poszkodowanym, gdy nie grozi to pożarem, wybuchem i gdy nie ma innych zagrożeń;
 • stosowanie się do poleceń służb ratunkowych;
 • niezbliżanie się do miejsca katastrofy, nieblokowanie dojazdu pojazdom specjalnym;
 • wyłączenie nawiewu i zamknięcie okien, gdy jest podejrzenie wycieku niebezpiecznej substancji;
 • ostrzeganie innych użytkowników drogi.

KATASTROFY KOLEJOWE

Katastrofy kolejowe występują stosunkowo rzadko. Jednak olbrzymia ilość przewożonych pasażerów, wielkość i różnorodność niebezpiecznych ładunków (chemiczne, toksyczne, łatwopalne i inne) zwiększają skalę i rozmiar zagrożeń, które w równej mierze dotyczą pasażerów i mieszkańców miejscowości w pobliżu szlaków kolejowych.

Do podstawowych zasad i czynności należą:

 • powiadomienie służb ratowniczych (Straż Pożarna, Policja, pogotowie Ratunkowe, PKP, SOK);
 • udzielenie pomocy lżej poszkodowanym, gdy nie grozi to pożarem, wybuchem i gdy nie ma innych zagrożeń;
 • stosowanie się do poleceń służb ratunkowych;
 • niezbliżanie się do miejsca katastrofy, nieblokowanie dojazdu pojazdom specjalnym;
 • oddalić się jak najszybciej, gdy jest podejrzenie wycieku niebezpiecznej substancji;
 • ostrzeganie innych przypadkowych świadków zdarzenia.

(źródło: www.czk.pl )