Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 18 czerwca 2020 o 13:23:26. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Epidemia to masowe szerzenie się określonej choroby, zwłaszcza zakaźnej w zbiorowisku ludzkim w określonym czasie na obszarze, na którym choroba o tym samym nasileniu w poprzednich latach nie występowała.

Masowe szerzenie się choroby zakaźnej wśród zwierząt nazywa się epizootią. Wystąpienie choć jednego przypadku groźnej choroby zakaźnej może sugerować początek epidemii.

Epidemia stanowi duże zagrożenie dla naszego zdrowia i życia. Bakterie chorobotwórcze mogą przedostać się do naszego organizmu poprzez:
 • Spożycie zakażonej żywności lub wody.
 • Kontakt z chorym człowiekiem.
 • Wdychanie powietrza, w który mogą być rozpylone niebezpieczne mikroby.

Jak chronić siebie i najbliższych:

 • Wątpliwości związane ze stanem sanitarnym obiektów, ujęć wody zgłoś do właściwej terenowo stacji sanitarno – epidemiologicznej.
 • W czasie powodzi nie spożywaj żywność, która uległa zamoczeniu.
 • Nie pij wody z ujęcia lub studni, która została zalana, nie spożywaj warzyw, owoców i innych plonów z terenów popowodziowych
 • Nie kąp się w zbiornikach wodnych nie dopuszczonych przez służby sanitarne do kąpieli.
 • Po awarii instalacji sanitarnych oczyść otoczenie (dezynfekcja).
 • Nie spożywaj żywności z niepewnych źródeł, przeterminowanej.
  nie pij wody z niezbadanych ujęć, źródeł.
 • Zgłoś do służb sanitarnych nietypowe (nie przeznaczone do tego celu) miejsca składowania odpadów komunalnych.

Oznaki epidemii:

 • Wystąpienie nagłych, szybko szerzących się masowych zachorowań lub zgonów.
 • Brak skuteczności leczenia w rutynowej terapii występujących powszechnie chorób.
 • Wzrost zachorowań na chorobę endemiczną, (endemia to utrzymywanie się danej choroby zakaźnej bądź nie zakaźnej na określonym terenie na tym samym poziomie).

Oznaki epidemii, która może być działaniem bioterroru – świadomej działalności człowieka:

 • Duża liczba niewyjaśnionych zachorowań, w krótkim czasie o podobnym obrazie klinicznym.
 • Nagły, nieoczekiwany wzrost zachorowalności i umieralności z powodu znanych chorób.
 • Nawet pojedynczy przypadek choroby egzotycznej u osoby, która nie opuszczała kraju.
 • Jednoczesne występowanie zachorowań na podobne choroby na obszarach nie połączonych terytorialnie.
 • Nietypowe źródło zakażenia: aerozol, woda, żywność.

Jak się zachować w przypadku zagrożenia:

 • Nie lekceważ ostrych objawów chorobowych, które wystąpiły nagle i skontaktuj się z lekarzem w celu przebadania.
 • Nie lekceważ sytuacji kiedy te same objawy chorobowe, w krótkim czasie wystąpiły u ciebie i osoby lub osób, z którymi miałeś kontakt.
 • Niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem jeśli wystąpią u ciebie nagłe nietypowe objawy chorobowe a ty nie dawno powróciłeś z egzotycznego kraju.

W przypadku wystąpienia epidemii:

 • Unikaj dużych zbiorowisk ludzkich.
 • Jeśli wystąpiły u ciebie objawy chorobowe lub kontaktowałeś się z osobą chorą załóż na twarz maskę z gazy lub bibuły co zmniejszy ryzyko zakażenia innych.
 • Przestrzegaj podstawowych zasad higieny osobistej.
  Rygorystycznie przestrzegaj zaleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez władze i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne.
 • Stosuj się do zasad kwarantanny.
 • Zgłoś przypadki zachorowań u zwierząt także w swoim gospodarstwie.
 • Przestrzegaj rygorystycznie zasad w zakresie utylizacji zwierząt.
 • Pamiętaj o świadectwie miejsca pochodzenia zwierząt.

 

(źródło: www.czk.pl)

Revision 27486 is not a revision of this post. (Viewing aktualna wersja instead.)

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

 • Wersja utworzona dnia 18 czerwca 2020 o 13:23:26 przez Jarek

Wersja utworzona

18 czerwca 2020 o 13:23:26Aktualna wersja
Treść
Bez zmian: <p><strong>Epidemia to masowe szerzenie się określonej choroby, zwłaszcza zakaźnej w zbiorowisku ludzkim w określonym czasie na obszarze, na którym choroba o tym samym nasileniu w poprzednich latach nie występowała.< /strong></p><p>Masowe szerzenie się choroby zakaźnej wśród zwierząt nazywa się epizootią. Wystąpienie choć jednego przypadku groźnej choroby zakaźnej może sugerować początek epidemii.</p>Bez zmian: <p><strong>Epidemia to masowe szerzenie się określonej choroby, zwłaszcza zakaźnej w zbiorowisku ludzkim w określonym czasie na obszarze, na którym choroba o tym samym nasileniu w poprzednich latach nie występowała.< /strong></p><p>Masowe szerzenie się choroby zakaźnej wśród zwierząt nazywa się epizootią. Wystąpienie choć jednego przypadku groźnej choroby zakaźnej może sugerować początek epidemii.</p>
Bez zmian: <h5>Epidemia stanowi duże zagrożenie dla naszego zdrowia i życia. Bakterie chorobotwórcze mogą przedostać się do naszego organizmu poprzez:</h5>Bez zmian: <h5>Epidemia stanowi duże zagrożenie dla naszego zdrowia i życia. Bakterie chorobotwórcze mogą przedostać się do naszego organizmu poprzez:</h5>
Bez zmian: <ul><li>Spożycie zakażonej żywności lub wody.</li><li>Kontakt z chorym człowiekiem.< /li><li>Wdychanie powietrza, w który mogą być rozpylone niebezpieczne mikroby.</li></ul>Bez zmian: <ul><li>Spożycie zakażonej żywności lub wody.</li><li>Kontakt z chorym człowiekiem.< /li><li>Wdychanie powietrza, w który mogą być rozpylone niebezpieczne mikroby.</li></ul>
Bez zmian: <h3>Jak chronić siebie i najbliższych:</h3>Bez zmian: <h3>Jak chronić siebie i najbliższych:</h3>
Bez zmian: <ul><li>Wątpliwości związane ze stanem sanitarnym obiektów, ujęć wody zgłoś do właściwej terenowo stacji sanitarno – epidemiologicznej.</li><li>W czasie powodzi nie spożywaj żywność, która uległa zamoczeniu.</li><li>Nie pij wody z ujęcia lub studni, która została zalana, nie spożywaj warzyw, owoców i innych plonów z terenów popowodziowych</li><li>Nie kąp się w zbiornikach wodnych nie dopuszczonych przez służby sanitarne do kąpieli.</li><li>Po awarii instalacji sanitarnych oczyść otoczenie (dezynfekcja) .</li><li>Nie spożywaj żywności z niepewnych źródeł, przeterminowanej.<br />nie pij wody z niezbadanych ujęć, źródeł.</li><li>Zgłoś do służb sanitarnych nietypowe (nie przeznaczone do tego celu) miejsca składowania odpadów komunalnych.</li></ul>Bez zmian: <ul><li>Wątpliwości związane ze stanem sanitarnym obiektów, ujęć wody zgłoś do właściwej terenowo stacji sanitarno – epidemiologicznej.</li><li>W czasie powodzi nie spożywaj żywność, która uległa zamoczeniu.</li><li>Nie pij wody z ujęcia lub studni, która została zalana, nie spożywaj warzyw, owoców i innych plonów z terenów popowodziowych</li><li>Nie kąp się w zbiornikach wodnych nie dopuszczonych przez służby sanitarne do kąpieli.</li><li>Po awarii instalacji sanitarnych oczyść otoczenie (dezynfekcja) .</li><li>Nie spożywaj żywności z niepewnych źródeł, przeterminowanej.<br />nie pij wody z niezbadanych ujęć, źródeł.</li><li>Zgłoś do służb sanitarnych nietypowe (nie przeznaczone do tego celu) miejsca składowania odpadów komunalnych.</li></ul>
Bez zmian: <h3>Oznaki epidemii:</h3>Bez zmian: <h3>Oznaki epidemii:</h3>
Bez zmian: <ul><li>Wystąpienie nagłych, szybko szerzących się masowych zachorowań lub zgonów.</li><li>Brak skuteczności leczenia w rutynowej terapii występujących powszechnie chorób.</li><li>Wzrost zachorowań na chorobę endemiczną, (endemia to utrzymywanie się danej choroby zakaźnej bądź nie zakaźnej na określonym terenie na tym samym poziomie).</li></ul>Bez zmian: <ul><li>Wystąpienie nagłych, szybko szerzących się masowych zachorowań lub zgonów.</li><li>Brak skuteczności leczenia w rutynowej terapii występujących powszechnie chorób.</li><li>Wzrost zachorowań na chorobę endemiczną, (endemia to utrzymywanie się danej choroby zakaźnej bądź nie zakaźnej na określonym terenie na tym samym poziomie).</li></ul>
Bez zmian: <h3>Oznaki epidemii, która może być działaniem bioterroru – świadomej działalności człowieka:</h3>Bez zmian: <h3>Oznaki epidemii, która może być działaniem bioterroru – świadomej działalności człowieka:</h3>
Bez zmian: <ul><li>Duża liczba niewyjaśnionych zachorowań, w krótkim czasie o podobnym obrazie klinicznym.</ li><li>Nagły, nieoczekiwany wzrost zachorowalności i umieralności z powodu znanych chorób.</li><li>Nawet pojedynczy przypadek choroby egzotycznej u osoby, która nie opuszczała kraju.</li><li>Jednoczesne występowanie zachorowań na podobne choroby na obszarach nie połączonych terytorialnie.< /li><li>Nietypowe źródło zakażenia: aerozol, woda, żywność.</li></ul>Bez zmian: <ul><li>Duża liczba niewyjaśnionych zachorowań, w krótkim czasie o podobnym obrazie klinicznym.</ li><li>Nagły, nieoczekiwany wzrost zachorowalności i umieralności z powodu znanych chorób.</li><li>Nawet pojedynczy przypadek choroby egzotycznej u osoby, która nie opuszczała kraju.</li><li>Jednoczesne występowanie zachorowań na podobne choroby na obszarach nie połączonych terytorialnie.< /li><li>Nietypowe źródło zakażenia: aerozol, woda, żywność.</li></ul>
Bez zmian: <h3>Jak się zachować w przypadku zagrożenia:</h3>Bez zmian: <h3>Jak się zachować w przypadku zagrożenia:</h3>
Bez zmian: <ul><li>Nie lekceważ ostrych objawów chorobowych, które wystąpiły nagle i skontaktuj się z lekarzem w celu przebadania.</li><li>Nie lekceważ sytuacji kiedy te same objawy chorobowe, w krótkim czasie wystąpiły u ciebie i osoby lub osób, z którymi miałeś kontakt.</li> <li>Niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem jeśli wystąpią u ciebie nagłe nietypowe objawy chorobowe a ty nie dawno powróciłeś z egzotycznego kraju.</li></ul>Bez zmian: <ul><li>Nie lekceważ ostrych objawów chorobowych, które wystąpiły nagle i skontaktuj się z lekarzem w celu przebadania.</li><li>Nie lekceważ sytuacji kiedy te same objawy chorobowe, w krótkim czasie wystąpiły u ciebie i osoby lub osób, z którymi miałeś kontakt.</li> <li>Niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem jeśli wystąpią u ciebie nagłe nietypowe objawy chorobowe a ty nie dawno powróciłeś z egzotycznego kraju.</li></ul>
Bez zmian: <h3>W przypadku wystąpienia epidemii:</h3>Bez zmian: <h3>W przypadku wystąpienia epidemii:</h3>
Skasowano: <ul><li>Unikaj dużych zbiorowisk ludzkich.</li><li>Jeśli wystąpiły u ciebie objawy chorobowe lub kontaktowałeś się z osobą chorą załóż na twarz maskę z gazy lub bibuły co zmniejszy ryzyko zakażenia innych.</li>< li>Przestrzegaj podstawowych zasad higieny osobistej.<br />Rygorystycznie przestrzegaj zaleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez władze i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne.< /li><li>Stosuj się do zasad kwarantanny.< /li><li>Zgłoś przypadki zachorowań u zwierząt także w swoim gospodarstwie.< /li><li>Przestrzegaj rygorystycznie zasad w zakresie utylizacji zwierząt.</li> <li>Pamiętaj o świadectwie miejsca pochodzenia zwierząt.</li> </ul><p> </p> <p>(źródło:<a href="http:// www.czk.pl/">  www.czk.pl< /a>)</p>Dodano: <ul><li>Unikaj dużych zbiorowisk ludzkich.</li><li>Jeśli wystąpiły u ciebie objawy chorobowe lub kontaktowałeś się z osobą chorą załóż na twarz maskę z gazy lub bibuły co zmniejszy ryzyko zakażenia innych.</li>< li>Przestrzegaj podstawowych zasad higieny osobistej.<br />Rygorystycznie przestrzegaj zaleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez władze i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne.< /li><li>Stosuj się do zasad kwarantanny.< /li><li>Zgłoś przypadki zachorowań u zwierząt także w swoim gospodarstwie.< /li><li>Przestrzegaj rygorystycznie zasad w zakresie utylizacji zwierząt.</li> <li>Pamiętaj o świadectwie miejsca pochodzenia zwierząt.</li> </ul><p> </p> <p>(źródło:<a href="http:// www.czk.pl/">  www.czk.pl</a>)</p>
jupiterx_header
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_header_overlap
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_behavior
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_layout
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_content_full_width
Skasowano: Dodano: 0
jupiterx_content_spacing
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_sidebar_primary
Skasowano: Dodano: jupiterx_custom_sidebar_1
jupiterx_sidebar_secondary
Skasowano: Dodano: jupiterx_custom_sidebar_1
jupiterx_post_featured_image
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_social_share
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_comments
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_title
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_breadcrumb
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_footer_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer_behavior
Skasowano: Dodano: global
wp_last_modified_info
Skasowano: Dodano: 18/06/ @ 13:23
wplmi_shortcode
Skasowano: Dodano: [lmt-post-modified-info]

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.