Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 18 czerwca 2020 o 13:19:48. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu ankietowym dot. pomiaru satysfakcji klientów z usług świadczonych przez Urząd Miasta Radlin. Ankieta składa się z kilku pytań, i jest anonimowa. Dodatkowo możecie Państwo bezpłatne, bezpośrednio z komputera połączyć się z pracownikiem Urzędu Miasta, który pomoże wypełnić ankietę.

Pomiar satysfakcji klientów realizowany jest w ramach projektu „Sprawny Samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,Priorytetu V „Dobre rządzenie” Działania 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” Poddziałania 5.2.1. „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”

Revision 27468 is not a revision of this post. (Viewing aktualna wersja instead.)

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

  • Wersja utworzona dnia 18 czerwca 2020 o 13:19:48 przez Jarek

Wersja utworzona

18 czerwca 2020 o 13:19:48Aktualna wersja
Treść
Bez zmian: <p><strong>Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu ankietowym dot. pomiaru satysfakcji klientów z usług świadczonych przez Urząd Miasta Radlin. Ankieta składa się z kilku pytań, i jest anonimowa. Dodatkowo możecie Państwo bezpłatne, bezpośrednio z komputera połączyć się z pracownikiem Urzędu Miasta, który pomoże wypełnić ankietę.</strong></p>Bez zmian: <p><strong>Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu ankietowym dot. pomiaru satysfakcji klientów z usług świadczonych przez Urząd Miasta Radlin. Ankieta składa się z kilku pytań, i jest anonimowa. Dodatkowo możecie Państwo bezpłatne, bezpośrednio z komputera połączyć się z pracownikiem Urzędu Miasta, który pomoże wypełnić ankietę.</strong></p>
Bez zmian: <a href="http:// badaniesatysfakcji.radlin.pl/ badaniesatysfakcji/ userpanel/start/63">Bez zmian: <a href="http:// badaniesatysfakcji.radlin.pl/ badaniesatysfakcji/ userpanel/start/63">
Skasowano: <img width="200" height="200" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//03/badanie_ satysfakcji_ ikona_1.jpg" alt="" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//03/badanie_ satysfakcji_ikona_1.jpg 200w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/ /03/badanie_ satysfakcji_ikona_ 1-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px" /> </a>Dodano: <img width="200" height="200" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/badanie_satysfakcji_ ikona_1.jpg" alt="" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/badanie_satysfakcji_ikona_1.jpg 200w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ badanie_satysfakcji_ikona_ 1-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px" /> </a>
Bez zmian: <a href="http:// radlin.pl/voip.htm">Bez zmian: <a href="http:// radlin.pl/voip.htm">
Skasowano: <img width="200" height="199" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//03/badanie_ satysfakcji_ ikona_2-1.jpg" alt="" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//03/badanie_ satysfakcji_ ikona_2-1.jpg 200w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/ /03/badanie_ satysfakcji_ikona_ 2-1-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px" /> </a>Dodano: <img width="200" height="199" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/badanie_satysfakcji_ ikona_2-1.jpg" alt="" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/badanie_satysfakcji_ ikona_2-1.jpg 200w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ badanie_satysfakcji_ikona_ 2-1-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px" /> </a>
Skasowano: <p>Pomiar satysfakcji klientów realizowany jest w ramach projektu „Sprawny Samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,Priorytetu V „Dobre rządzenie” Działania 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” Poddziałania 5.2.1. „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”< /p>Dodano: <p>Pomiar satysfakcji klientów realizowany jest w ramach projektu „Sprawny Samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,Priorytetu V „Dobre rządzenie” Działania 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” Poddziałania 5.2.1. „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”</p>
jupiterx_header
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_header_overlap
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_behavior
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_layout
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_content_full_width
Skasowano: Dodano: 0
jupiterx_content_spacing
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_sidebar_primary
Skasowano: Dodano: jupiterx_custom_sidebar_1
jupiterx_sidebar_secondary
Skasowano: Dodano: jupiterx_custom_sidebar_1
jupiterx_post_featured_image
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_social_share
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_comments
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_title
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_breadcrumb
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_footer_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer_behavior
Skasowano: Dodano: global
wp_last_modified_info
Skasowano: Dodano: 18/06/ @ 13:19
wplmi_shortcode
Skasowano: Dodano: [lmt-post-modified-info]

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.