Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 18 czerwca 2020 o 13:19:41. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

W razie konieczności usunięcia awarii urządzeń w pasie drogowym prowadzący roboty niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie właściwy miejscowo Rejon GDDKiA podlegający Oddziałowi w Gdańsku.

Pomiędzy zarządcą drogi a prowadzącym roboty zawierane jest porozumienie określające termin, powierzchnię zajętego pasa drogowego oraz opłatę za zajęcie pasa drogowego. W porozumieniu Strony ustalają również warunki zajęcia pasa drogowego.

Zajmujący pas drogowy jest bowiem zobowiązany zapewnić bezpieczne warunki ruchu i przywrócić pas do poprzedniego stanu użyteczności w określonym terminie. W przypadku wejścia w pas drogowy bez zawiadomienia zarządcy drogi, przekroczenia ustalonego w porozumieniu terminu i powierzchni zajęcia pasa drogowego zarządca drogi wymierza karę pieniężną.

Podstawa prawna art. 40 ust.14, 14a, 14b i 15 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z póź. zm.).

(źródło: www.czk.pl)

Revision 27467 is not a revision of this post. (Viewing aktualna wersja instead.)

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

  • Wersja utworzona dnia 18 czerwca 2020 o 13:19:41 przez Jarek

Wersja utworzona

18 czerwca 2020 o 13:19:41Aktualna wersja
Treść
Skasowano: <p align="justify"><strong>W razie konieczności usunięcia awarii urządzeń w pasie drogowym prowadzący roboty niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie właściwy miejscowo Rejon GDDKiA podlegający Oddziałowi w Gdańsku.</strong> </p><p align="justify">Pomiędzy zarządcą drogi a prowadzącym roboty zawierane jest porozumienie określające termin, powierzchnię zajętego pasa drogowego oraz opłatę za zajęcie pasa drogowego. W porozumieniu Strony ustalają również warunki zajęcia pasa drogowego.</p><p align="justify">Zajmujący pas drogowy jest bowiem zobowiązany zapewnić bezpieczne warunki ruchu i przywrócić pas do poprzedniego stanu użyteczności w określonym terminie. W przypadku wejścia w pas drogowy bez zawiadomienia zarządcy drogi, przekroczenia ustalonego w porozumieniu terminu i powierzchni zajęcia pasa drogowego zarządca drogi wymierza karę pieniężną.</p><p align="justify">Podstawa prawna art. 40 ust.14, 14a, 14b i 15 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z póź. zm.).</p><p>( źródło: <a href="http:// www.czk.pl/"> www.czk.pl</ a>)</p> Dodano: <p align="justify"><strong>W razie konieczności usunięcia awarii urządzeń w pasie drogowym prowadzący roboty niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie właściwy miejscowo Rejon GDDKiA podlegający Oddziałowi w Gdańsku.</strong> </p><p align="justify">Pomiędzy zarządcą drogi a prowadzącym roboty zawierane jest porozumienie określające termin, powierzchnię zajętego pasa drogowego oraz opłatę za zajęcie pasa drogowego. W porozumieniu Strony ustalają również warunki zajęcia pasa drogowego.</p><p align="justify">Zajmujący pas drogowy jest bowiem zobowiązany zapewnić bezpieczne warunki ruchu i przywrócić pas do poprzedniego stanu użyteczności w określonym terminie. W przypadku wejścia w pas drogowy bez zawiadomienia zarządcy drogi, przekroczenia ustalonego w porozumieniu terminu i powierzchni zajęcia pasa drogowego zarządca drogi wymierza karę pieniężną.</p><p align="justify">Podstawa prawna art. 40 ust.14, 14a, 14b i 15 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z póź. zm.).</p><p>( źródło: <a href="http:// www.czk.pl/"> www.czk.pl</a>)</p>
jupiterx_header
Skasowano:  Dodano: 1
jupiterx_header_overlap
Skasowano:  Dodano: global
jupiterx_header_type
Skasowano:  Dodano: global
jupiterx_header_behavior
Skasowano:  Dodano: global
jupiterx_layout
Skasowano:  Dodano: global
jupiterx_content_full_width
Skasowano:  Dodano: 0
jupiterx_content_spacing
Skasowano:  Dodano: 1
jupiterx_sidebar_primary
Skasowano:  Dodano: jupiterx_custom_sidebar_1
jupiterx_sidebar_secondary
Skasowano:  Dodano: jupiterx_custom_sidebar_1
jupiterx_post_featured_image
Skasowano:  Dodano: global
jupiterx_post_social_share
Skasowano:  Dodano: global
jupiterx_post_comments
Skasowano:  Dodano: global
jupiterx_title_bar_title
Skasowano:  Dodano: global
jupiterx_title_bar_breadcrumb
Skasowano:  Dodano: global
jupiterx_footer
Skasowano:  Dodano: 1
jupiterx_footer_type
Skasowano:  Dodano: global
jupiterx_footer_behavior
Skasowano:  Dodano: global
wp_last_modified_info
Skasowano:  Dodano: 18/06/ @ 13:19
wplmi_shortcode
Skasowano:  Dodano: [lmt-post-modified-info]

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.