“Biuletyn Radlin” jest pismem wydawanym od 1997 roku przez Urząd Miasta Radlin, poświęconym sprawom miasta. Pismo jest bezpłatnie kolportowane na terenie Radlina.

Wydania online dostępne na stronie: https://issuu.com/miastoradlin

Kontakt z redakcją; biuletyn@radlin.pl , tel. (32) 4590241 (Marek Gajda)

W “Biuletynie” nie publikujemy reklam, ani ogłoszeń prywatnych. Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania oraz skracania.