Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 20 lutego 2023 o 13:00:19. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

Wersja utworzona

20 lutego 2023 o 13:00:19Aktualna wersja
Treść
Bez zmian: <h2>Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych</h2>Bez zmian: <h2>Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych</h2>
Bez zmian: <h5>Bez zmian: <h5>
Bez zmian: 44-310 Radlin <br> ul. Rymera 15Bez zmian: 44-310 Radlin <br> ul. Rymera 15
Bez zmian: </h5>Bez zmian: </h5>
Bez zmian: <h5>Bez zmian: <h5>
Bez zmian: 32 459 02 32Bez zmian: 32 459 02 32
Bez zmian: </h5>Bez zmian: </h5>
Bez zmian: <svg xmlns="http:/ /www.w3.org/2000/svg" height="512pt" viewBox="-25 0 512 512" width="512pt"><path d="m101.84375 312.390625v-97.808594c0-7.058593 1.011719-13.941406 2.90625-20.511719h- 65.953125c-10.695313 0-20.394531 4.351563-27.417969 11.375-7.023437 7.023438-11.378906 16.726563-11.378906 27.417969v77.828125c0 9.472656 3.457031 18.195313 9.183594 24.980469 2.976562 3.53125 6.578125 6.523437 10.632812 8.8125v113.121094c0 8.269531 6.703125 14.972656 14.96875 14.972656h91.960938v- 104.574219c-15.722656-14.195312- 24.902344-34.417968-24.902344- 55.613281zm0 0"></path><path d="m80.847656 176.363281c32.339844 0 58.648438-26.308593 58.648438-58.648437s- 26.308594-58.648438-58.648438- 58.648438-58.648437 26.308594-58.648437 58.648438 26.308593 58.648437 58.648437 58.648437zm0 0"></path><path d="m282.441406 169.667969h-105.746094c-12.375 0-23.605468 5.042969-31.738281 13.171875-8.132812 8.132812-13.171875 19.363281-13.171875 31.742187v97.808594c0 10.96875 4 21.070313 10.621094 28.917969 3.925781 4.652344 8.785156 8.5 14.28125 11.25v144.46875c0 8.269531 6.703125 14.972656 14.972656 14.972656h115.820313c8.269531 0 14.972656-6.703125 14.972656-14.972656v- 144.46875c5.496094-2.75 10.355469-6.597656 14.277344-11.25 6.625-7.847656 10.625-17.945313 10.625-28.917969v- 97.808594c0-12.378906-5.039063- 23.609375-13.171875-31.738281- 8.132813-8.132812-19.363282- 13.175781-31.742188- 13.175781zm0 0"></path><path d="m229.546875 139.726562c38.523437 0 69.863281-31.339843 69.863281-69.863281 0-38.523437-31.339844- 69.863281-69.863281- 69.863281s-69.863281 31.339844-69.863281 69.863281c0 38.523438 31.339844 69.863281 69.863281 69.863281zm0 0"></path><path d="m449.769531 205.445312c-7.023437- 7.023437-16.722656-11.375- 27.417969-11.375h- 67.960937c1.890625 6.570313 2.90625 13.453126 2.90625 20.511719v97.808594c0 21.191406-9.179687 41.417969-24.902344 55.613281v104.464844c.589844.070312 1.195313.109375 1.808594.109375h92.15625c8.269531 0 14.972656-6.703125 14.972656-14.972656v- 113.121094c4.050781-2.285156 7.652344-5.28125 10.632813-8.8125 5.726562-6.785156 9.183594-15.507813 9.183594-24.980469v- 77.828125c0-10.691406-4.355469- 20.394531-11.378907- 27.417969zm0 0"></path><path d="m380.261719 176.363281c32.339843 0 58.648437-26.308593 58.648437-58.648437s- 26.308594-58.648438-58.648437- 58.648438c-32.335938 0-58.648438 26.308594-58.648438 58.648438s26.3125 58.648437 58.648438 58.648437zm0 0"></path></svg>Bez zmian: <svg xmlns="http:/ /www.w3.org/2000/svg" height="512pt" viewBox="-25 0 512 512" width="512pt"><path d="m101.84375 312.390625v-97.808594c0-7.058593 1.011719-13.941406 2.90625-20.511719h- 65.953125c-10.695313 0-20.394531 4.351563-27.417969 11.375-7.023437 7.023438-11.378906 16.726563-11.378906 27.417969v77.828125c0 9.472656 3.457031 18.195313 9.183594 24.980469 2.976562 3.53125 6.578125 6.523437 10.632812 8.8125v113.121094c0 8.269531 6.703125 14.972656 14.96875 14.972656h91.960938v- 104.574219c-15.722656-14.195312- 24.902344-34.417968-24.902344- 55.613281zm0 0"></path><path d="m80.847656 176.363281c32.339844 0 58.648438-26.308593 58.648438-58.648437s- 26.308594-58.648438-58.648438- 58.648438-58.648437 26.308594-58.648437 58.648438 26.308593 58.648437 58.648437 58.648437zm0 0"></path><path d="m282.441406 169.667969h-105.746094c-12.375 0-23.605468 5.042969-31.738281 13.171875-8.132812 8.132812-13.171875 19.363281-13.171875 31.742187v97.808594c0 10.96875 4 21.070313 10.621094 28.917969 3.925781 4.652344 8.785156 8.5 14.28125 11.25v144.46875c0 8.269531 6.703125 14.972656 14.972656 14.972656h115.820313c8.269531 0 14.972656-6.703125 14.972656-14.972656v- 144.46875c5.496094-2.75 10.355469-6.597656 14.277344-11.25 6.625-7.847656 10.625-17.945313 10.625-28.917969v- 97.808594c0-12.378906-5.039063- 23.609375-13.171875-31.738281- 8.132813-8.132812-19.363282- 13.175781-31.742188- 13.175781zm0 0"></path><path d="m229.546875 139.726562c38.523437 0 69.863281-31.339843 69.863281-69.863281 0-38.523437-31.339844- 69.863281-69.863281- 69.863281s-69.863281 31.339844-69.863281 69.863281c0 38.523438 31.339844 69.863281 69.863281 69.863281zm0 0"></path><path d="m449.769531 205.445312c-7.023437- 7.023437-16.722656-11.375- 27.417969-11.375h- 67.960937c1.890625 6.570313 2.90625 13.453126 2.90625 20.511719v97.808594c0 21.191406-9.179687 41.417969-24.902344 55.613281v104.464844c.589844.070312 1.195313.109375 1.808594.109375h92.15625c8.269531 0 14.972656-6.703125 14.972656-14.972656v- 113.121094c4.050781-2.285156 7.652344-5.28125 10.632813-8.8125 5.726562-6.785156 9.183594-15.507813 9.183594-24.980469v- 77.828125c0-10.691406-4.355469- 20.394531-11.378907- 27.417969zm0 0"></path><path d="m380.261719 176.363281c32.339843 0 58.648437-26.308593 58.648437-58.648437s- 26.308594-58.648438-58.648437- 58.648438c-32.335938 0-58.648438 26.308594-58.648438 58.648438s26.3125 58.648437 58.648438 58.648437zm0 0"></path></svg>
Bez zmian: <h5>Bez zmian: <h5>
Bez zmian: Dyrektor:Bez zmian: Dyrektor:
Bez zmian: </h5>Bez zmian: </h5>
Bez zmian: <p>mgr Marek Koczy</p>Bez zmian: <p>mgr Marek Koczy</p>
 Dodano: <iframe frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="https:// maps.google.com/maps?q=44- 310%20Radlin%20%20ul.%20Rymera%2015&amp; t=m&amp;z=16&amp; output=embed&amp;iwloc=near" aria-label="44-310 Radlin ul. Rymera 15"></iframe>
Skasowano: <h5>Do pobrania:</h5>Dodano: <h2>Do pobrania:</h2>
Skasowano: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/004_006_258495.pdf" >Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie oplat za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych na terenie Miasta Radlin od dnia 01.10.2002 roku</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/004_006_258494.pdf" >Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie oplat za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych na terenie Miasta Radlin od dnia 01.10.2002 roku</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/004_006_258492.pdf">Uchwała Nr L/474/2002 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 sierpnia 2002r. w sprawie: opłat za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych na terenie Miasta Radlin od dnia 01.10.2002 roku</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/004_006_258491.pdf" >Załącznik do Zarządzenia nr 5/2003/MZOPO dyrektora MZOPO w Radlinie z dn. 26 maja 2003r. Regulamin organizacyjny Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Radlinie – Struktura organizacyjna< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/004_006_258490.pdf" >Załącznik do Zarządzenia nr 5/2003/MZOPO dyrektora MZOPO w Radlinie z dn. 26 maja 2003r. Regulamin organizacyjny Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Radlinie</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/004_006_258489.pdf" >Załącznik do Uchwały Nr BRM-0150/VIII/57/2003 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 24 kwietnia 2003r. statut Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Radlinie</a></li></ul> 
Skasowano: <h5>ROCZNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2021:</h5> 
 Dodano: <a href="">Dokumenty do pobrania:</a>
 Dodano: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 02/Uchwala-w- sprawie-pomocy-zdrowotnej- dla-nauczycieli.pdf">Uchwała w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli</ a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 02/Uchwala-z- dnia-23.01.2024-zmiany-do- organizacji-wspolnej-obslugi- placowek.pdf">Uchwała z dnia 23.01.2024 zmiany do organizacji wspólnej obsługi placówek</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 02/Uchwala-z- dnia-25.07.2023-zmiany-do- organizacji-wspolnej-obslugi- placowek.pdf">Uchwała z dnia 25.07.2023 zmiany do organizacji wspólnej obsługi placówek</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 02/Uchwala-z- dnia-25.07.2023-zmiany-do- Statutu-MZOPO.pdf">Uchwała z dnia 25.07.2023 zmiany do Statutu MZOPO </a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 02/Zalacznik- do-zarzadzenia- dot.-pomocy- zdrowotnej-dla- nauczycieli.pdf" >Załącznik do zarządzenia dot. pomocy zdrowotnej dla nauczycieli</ a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 07/Regulamin- organizacyjny- MZOPO-16.06.2023- BIP.pdf">Regulamin organizacyjny MZOPO 16.06.2023 </a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 07/Uchwala-RM- w-sprawie-nadania-Statutu- MZOPO-w-Radlinie.pdf">Uchwała RM w sprawie nadania Statutu MZOPO w Radlinie</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 07/Uchwala-RM- w-Radlinie-w- sprawie-organizacji- wspolnej-obslugi-jednostek- oswiatowych-jednostek- organizacyjnych.pdf">Uchwała RM w Radlinie w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek oświatowych jednostek organizacyjnych< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 07/Zalacznik- nr-1-Struktura- organizacyjna- MZOPO.pdf">Zalącznik nr 1 Struktura organizacyjna MZOPO</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 07/Zmiany-Statutu- MZOPO.pdf">Zmiany Statutu MZOPO</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 07/Zmiany-uchwaly- w-sprawie-organizacji-obslugi- oswiatowych-jednostek.pdf">Zmiany uchwały w sprawie organizacji obsługi oświatowych jednostek</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 03/Uchwala-w- sprawie-pomocy-zdrowotnej- dla-nauczycieli.pdf">Uchwała w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli</ a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 03/Uchwala-z- dnia-23.01.2024-zmiany-do- organizacji-wspolnej-obslugi- placowek.pdf">Uchwała z dnia 23.01.2024 zmiany do organizacji wspólnej obsługi placówek</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 03/Uchwala-z- dnia-25.07.2023-zmiany-do- organizacji-wspolnej-obslugi- placowek.pdf">Uchwała z dnia 25.07.2023 zmiany do organizacji wspólnej obsługi placówek</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 03/Uchwala-z- dnia-25.07.2023-zmiany-do- Statutu-MZOPO.pdf">Uchwała z dnia 25.07.2023 zmiany do Statutu MZOPO</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 03/Zalacznik- do-zarzadzenia- dot.-pomocy- zdrowotnej-dla- nauczycieli.pdf" >Załącznik do zarządzenia dot. pomocy zdrowotnej dla nauczycieli</ a></li></ul>
 Dodano: <h2>Roczne sprawozdania finansowe:</h2>
 Dodano: <a href="">2023</a>
 Dodano: <p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 05/MZOPO-sprawozdania- finansowe-2023.pdf">MZOPO sprawozdania finansowe 2023</a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 05/MZ-sprawozdania- finansowe-2023.pdf">MŻ sprawozdania finansowe 2023</a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 05/OPP-sprawozdania- finansowe-2023.pdf">OPP sprawozdania finansowe 2023</a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 05/PP1-sprawozdania- finansowe-2023.pdf">PP1 sprawozdania finansowe 2023</a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 05/PP2-sprawozdania- dinansowe-2023.pdf">PP2 sprawozdania dinansowe 2023</a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 05/PP3-sprawozdania- finansowe-2023.pdf">PP3 sprawozdania finansowe 2023</a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 05/SP1-sprawozdania- finansowe-2023.pdf">SP1 sprawozdania finansowe 2023</a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 05/SSP2-sprawozdania- finansowe-2023.pdf">SSP2 sprawozdania finansowe 2023</a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 05/SP3-sprawozdania- finansowe-2023.pdf">SP3 sprawozdania finansowe 2023</a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 05/SP4-sprawozdania- finansowe-2023.pdf">SP4 sprawozdania finansowe 2023</a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 05/SS-sprawozdania- finansowe-2023.pdf">ŚŚ sprawozdania finansowe 2023</a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 05/ZSSA-sprawozdania- finansowe-2023.pdf">ZSSA sprawozdania finansowe 2023</a></p>
 Dodano: <a href=""> 2022</a>
 Dodano: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 05/MZOPO.pdf">Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 05/OPP.pdf">Ognisko Pracy Pozaszkolnej< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 05/PP1.pdf">Przedszkole Publiczne nr 1</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 05/PP2.pdf">Przedszkole Publiczne nr 2</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 05/PP3.pdf">Przedszkole Publiczne nr 3</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 05/SP1.pdf">Szkoła Podstawowa nr 1</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 05/SSP2.pdf">Sportowa Szkoła Podstawowa nr  2</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 05/SP3.pdf">Szkoła Podstawowa nr 3</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 05/SP4.pdf">Szkoła Podstawowa nr 4</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 05/Zlobek.pdf">Miejski Żłobek Serduszko</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 05/SS.pdf">Świetlica Środowiskowa Koliba</a></li> </ul><p> </p>
 Dodano: <a href="">2021</a>
Skasowano: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/MZOPO-1.pdf" >MZOPO</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/OPP-2.pdf" >OPP</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/PP1-2.pdf" >PP1</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/PP2-2.pdf" >PP2</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/PP3-2.pdf" >PP3</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/SP1-2.pdf" >SP1</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/SP2-2.pdf" >SSP2</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/SP3-2.pdf" >SP3</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/SP4-2.pdf" >SP4</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/SS-1.pdf" >Świetlica</ a></li></ul> Dodano: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/MZOPO-1.pdf" >MZOPO</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/OPP-2.pdf" >OPP</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/PP1-2.pdf" >PP1</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/PP2-2.pdf" >PP2</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/PP3-2.pdf" >PP3</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/SP1-2.pdf" >SP1</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/SP2-2.pdf" >SSP2</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/SP3-2.pdf" >SP3</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/SP4-2.pdf" >SP4</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/SS-1.pdf" >Świetlica</ a></li></ul>
Skasowano: <h5>ROCZNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2020:</h5> 
 Dodano: <a href="">2020</a>
Skasowano: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/MZOPO-1.pdf" >MZOPO</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/OPP-1.pdf" >OPP</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/PP1-1.pdf" >PP1</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/PP2-1.pdf" >PP2</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/PP3-1.pdf" >PP3</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/SP1-1.pdf" >SP1</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/SP2-1.pdf" >SSP2</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/SP3-1.pdf" >SP3</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/SP4-1.pdf" >SP4</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/SS.pdf">Świetlica< /a></li></ul> Dodano: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/MZOPO-1.pdf" >MZOPO</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/OPP-1.pdf" >OPP</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/PP1-1.pdf" >PP1</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/PP2-1.pdf" >PP2</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/PP3-1.pdf" >PP3</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/SP1-1.pdf" >SP1</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/SP2-1.pdf" >SSP2</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/SP3-1.pdf" >SP3</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/SP4-1.pdf" >SP4</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/SS.pdf">Świetlica< /a></li></ul>
Skasowano: <h5>ROCZNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2019:</h5>Dodano: <a href="">2019</a>
Skasowano: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/MZOPO.pdf" >MZOPO</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/OPP.pdf"> OPP</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/PP1.pdf"> PP1</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/PP1-zal..pdf">PP1 - zał.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/PP2.pdf"> PP2</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/PP2-zal..pdf">PP2 - zał. </a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/PP3.pdf"> PP3</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/PP3-zal.pdf">PP3- zał.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/SP1.pdf">SP 1</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/SP1-zal.-1.pdf">SP 1 - zał.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/SP2.pdf">SSP nr 2 </a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/SP3.pdf">SP nr 3</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/SP4.pdf">SP nr 4</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/Swietlica.pdf" >Świetlica</ a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/Swietlica- zal..pdf">Świetlica - zał.</a></li></ul> Dodano: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/MZOPO.pdf" >MZOPO</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/OPP.pdf"> OPP</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/PP1.pdf"> PP1</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/PP1-zal..pdf">PP1 &#8211; zał.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/PP2.pdf"> PP2</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/PP2-zal..pdf">PP2 &#8211; zał. </a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/PP3.pdf"> PP3</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/PP3-zal.pdf">PP3- zał.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/SP1.pdf">SP 1</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/SP1-zal.-1.pdf">SP 1 &#8211; zał.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/SP2.pdf">SSP nr 2 </a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/SP3.pdf">SP nr 3</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/SP4.pdf">SP nr 4</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/Swietlica.pdf" >Świetlica</ a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/Swietlica- zal..pdf">Świetlica &#8211; zał.</a></li></ul>
Skasowano: <h5>ROCZNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2018:</h5>Dodano: <a href="">2018</a>
Skasowano: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/SPRAWOZDANIA- FINANSOWE-ZA- 2018-ROK-MZOPO.pdf" >MZOPO</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/SPRAWOZDANIA- FINANSOWE-ZA- 2018-ROK-OGNISKO- PRACY-POZASZKOLNEJ-1.pdf" >OPP</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/SPRAWOZDANIA- FINANSOWE-ZA- 2018-ROK-ŚWIETLICA- ŚRODOWISKOWA.pdf" >Świetlica< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/SPRAWOZDANIA- FINANSOWE-SP4- 1.pdf"> SP4< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/SPRAWOZDANIA- FINANSOWE-SP3- 1.pdf"> SP3< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/SPRAWOZDANIA- FINANSOWE-SSP2- 1.pdf">SSP2< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/SPRAWOZDANIA- FINANSOWE-SP1-1.pdf">SP1< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/SPRAWOZDANIA- FINANSOWE-PP3-1.pdf">PP3< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/SPRAWOZDANIA- FINANSOWE-PP2- 1.pdf"> PP2< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/SPRAWOZDANIA- FINANSOWE-PP1-2.pdf">PP1< /a></li></ul> Dodano: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/SPRAWOZDANIA- FINANSOWE-ZA- 2018-ROK-MZOPO.pdf" >MZOPO</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/SPRAWOZDANIA- FINANSOWE-ZA- 2018-ROK-OGNISKO- PRACY-POZASZKOLNEJ-1.pdf" >OPP</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/SPRAWOZDANIA- FINANSOWE-ZA- 2018-ROK-ŚWIETLICA- ŚRODOWISKOWA.pdf" >Świetlica< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/SPRAWOZDANIA- FINANSOWE-SP4- 1.pdf"> SP4< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/SPRAWOZDANIA- FINANSOWE-SP3- 1.pdf"> SP3< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/SPRAWOZDANIA- FINANSOWE-SSP2- 1.pdf">SSP2< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/SPRAWOZDANIA- FINANSOWE-SP1-1.pdf">SP1< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/SPRAWOZDANIA- FINANSOWE-PP3-1.pdf">PP3< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/SPRAWOZDANIA- FINANSOWE-PP2- 1.pdf"> PP2< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/SPRAWOZDANIA- FINANSOWE-PP1-2.pdf">PP1< /a></li></ul>
Skasowano: <iframe frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="https:// maps.google.com/maps?q=44- 310%20Radlin%20%20ul.%20Rymera%2015&amp; t=m&amp;z=16&amp; output=embed&amp;iwloc=near" aria-label="44-310 Radlin ul. Rymera 15"></iframe> 
jupiterx_header
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_header_overlap
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_behavior
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_layout
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_content_full_width
Skasowano: Dodano: 0
jupiterx_content_spacing
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_sidebar_primary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_sidebar_secondary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_featured_image
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_social_share
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_comments
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_title
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_breadcrumb
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_footer_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer_behavior
Skasowano: Dodano: global
wp_last_modified_info
Skasowano: Dodano: 18/06/ @ 13:32
wplmi_shortcode
Skasowano: Dodano: [lmt-post-modified-info]
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.