Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 30 maja 2022 o 09:16:53. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

44-310 Radlin
ul. Rymera 15
32 459 02 32
Dyrektor:

mgr Henryk Brachmański

Do pobrania:
ROCZNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2019:
ROCZNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2018:

Wersja utworzona

30 maja 2022 o 09:16:53Aktualna wersja
Treść
Bez zmian: <h2>Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych</h2>Bez zmian: <h2>Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych</h2>
Bez zmian: <h5>Bez zmian: <h5>
Bez zmian: 44-310 Radlin <br> ul. Rymera 15Bez zmian: 44-310 Radlin <br> ul. Rymera 15
Bez zmian: </h5>Bez zmian: </h5>
Bez zmian: <h5>Bez zmian: <h5>
Bez zmian: 32 459 02 32Bez zmian: 32 459 02 32
Skasowano: </h5> 
Skasowano: <a href="http:// radlin.online/sp1/"> 
Skasowano: <svg xmlns="http:/ /www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink=" http://www.w3.org/1999/xlink" id="Capa_1" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 490.667 490.667" style="enable- background:new 0 0 490.667 490.667;" xml:space="preserve"> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: <path d="M256,44.075V128h66.923C307.307,82.645,283.2,50.773,256,44.075z"></path> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: <path d="M167.744,128h66.923V44.075C207.467,50.773,183.36,82.645,167.744,128z"></path> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: <path d="M396.075,110.208c- 24.747-27.605- 56.341-47.509- 90.965-58.283c16.661,18.517,30.549,44.629,40.512,76.075h42.496 c4.203,0,8.021- 2.475,9.749-6.315C399.595,117.845,398.891,113.344,396.075,110.208z"></path> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: <path d="M94.592,110.208c- 2.816,3.136-3.52,7.637- 1.813,11.477c1.728,3.84,5.525,6.315,9.749,6.315h42.496 c9.963-31.445,23.851- 57.557,40.512- 76.075C150.933,62.699,119.317,82.603,94.592,110.208z"></path> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: <path d="M167.744,362.667c15.616,45.355,39.723,77.227,66.923,83.925v- 83.925H167.744z"></path> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: <path d="M256,362.667v83.925c27.2- 6.699,51.307- 38.571,66.923- 83.925H256z"></path> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: <path d="M397.888,368.981c- 1.728-3.84-5.547- 6.315-9.749- 6.315h-42.496c- 9.963,31.445- 23.851,57.557- 40.512,76.075 c34.624-10.773,66.219- 30.677,90.965- 58.283C398.891,377.323,399.595,372.821,397.888,368.981z"></path> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: <path d="M145.024,362.667h- 42.496c-4.203,0- 8.021,2.475- 9.749,6.315c- 1.707,3.84-1.003,8.341,1.813,11.477 c24.747,27.605,56.341,47.509,90.965,58.283C168.875,420.224,154.987,394.112,145.024,362.667z"></path> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: <path d="M437.333,149.333h- 384C23.915,149.333,0,173.269,0,202.667V288c0,29.397,23.915,53.333,53.333,53.333h384 c29.419,0,53.333- 23.936,53.333- 53.333v-85.333C490.667,173.269,466.752,149.333,437.333,149.333z M170.347,205.248 l-21.333,85.333c- 1.152,4.608-5.205,7.893- 9.941,8.064c- 0.149,0-0.299,0-0.427,0c- 4.587,0-8.661- 2.923-10.133-7.296 l-11.179-33.621l- 11.2,33.643c- 1.493,4.48-4.885,7.509- 10.539,7.275c- 4.736-0.171- 8.789-3.477-9.941- 8.064L64.32,205.248 c-1.429-5.696,2.027- 11.499,7.765- 12.928c5.632- 1.451,11.499,2.027,12.928,7.765l12.437,49.792l9.749-29.248 c2.923-8.704,17.344- 8.704,20.245,0l9.749,29.248l12.437- 49.792c1.451- 5.739,7.147- 9.195,12.949-7.765 C168.32,193.749,171.776,199.552,170.347,205.248z M298.347,205.248l- 21.333,85.333c- 1.152,4.608- 5.205,7.893-9.941,8.064 c-0.149,0-0.299,0- 0.427,0c-4.587,0- 8.661-2.923- 10.133-7.296l- 11.179-33.621l- 11.2,33.643c- 1.493,4.48-4.971,7.509- 10.539,7.275 c-4.736-0.171- 8.789-3.477-9.941-8.064l- 21.333-85.333c- 1.429-5.696,2.027- 11.499,7.765-12.928 c5.632-1.451,11.52,2.027,12.928,7.765l12.437,49.792l9.749- 29.248c2.923- 8.704,17.344- 8.704,20.245,0l9.749,29.248l12.437-49.792 c1.408-5.739,7.125- 9.195,12.928- 7.765C296.32,193.749,299.776,199.552,298.347,205.248z M426.347,205.248l- 21.333,85.333 c-1.152,4.608- 5.205,7.893-9.941,8.064c- 0.149,0-0.299,0-0.427,0c- 4.587,0-8.661- 2.923-10.133- 7.296l-11.179- 33.621l-11.2,33.643 c-1.493,4.48- 5.077,7.509-10.539,7.275c- 4.736-0.171-8.789- 3.477-9.941- 8.064l-21.333-85.333 c-1.408-5.717,2.048- 11.499,7.765- 12.928c5.632- 1.451,11.52,2.027,12.928,7.765l12.437,49.792l9.749-29.248 c2.923-8.704,17.344- 8.704,20.245,0l9.749,29.248l12.437- 49.792c1.408- 5.739,7.104- 9.195,12.928-7.765 C424.32,193.749,427.776,199.552,426.347,205.248z"></path> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: </svg> </a> 
Skasowano: <h5> 
Skasowano: <a href="http:// radlin.online/ sp1/"> www.radlin.online/sp1/</a> 
Bez zmian: </h5>Bez zmian: </h5>
Bez zmian: <svg xmlns="http:/ /www.w3.org/2000/svg" height="512pt" viewBox="-25 0 512 512" width="512pt"><path d="m101.84375 312.390625v-97.808594c0-7.058593 1.011719-13.941406 2.90625-20.511719h- 65.953125c-10.695313 0-20.394531 4.351563-27.417969 11.375-7.023437 7.023438-11.378906 16.726563-11.378906 27.417969v77.828125c0 9.472656 3.457031 18.195313 9.183594 24.980469 2.976562 3.53125 6.578125 6.523437 10.632812 8.8125v113.121094c0 8.269531 6.703125 14.972656 14.96875 14.972656h91.960938v- 104.574219c-15.722656-14.195312- 24.902344-34.417968-24.902344- 55.613281zm0 0"></path><path d="m80.847656 176.363281c32.339844 0 58.648438-26.308593 58.648438-58.648437s- 26.308594-58.648438-58.648438- 58.648438-58.648437 26.308594-58.648437 58.648438 26.308593 58.648437 58.648437 58.648437zm0 0"></path><path d="m282.441406 169.667969h-105.746094c-12.375 0-23.605468 5.042969-31.738281 13.171875-8.132812 8.132812-13.171875 19.363281-13.171875 31.742187v97.808594c0 10.96875 4 21.070313 10.621094 28.917969 3.925781 4.652344 8.785156 8.5 14.28125 11.25v144.46875c0 8.269531 6.703125 14.972656 14.972656 14.972656h115.820313c8.269531 0 14.972656-6.703125 14.972656-14.972656v- 144.46875c5.496094-2.75 10.355469-6.597656 14.277344-11.25 6.625-7.847656 10.625-17.945313 10.625-28.917969v- 97.808594c0-12.378906-5.039063- 23.609375-13.171875-31.738281- 8.132813-8.132812-19.363282- 13.175781-31.742188- 13.175781zm0 0"></path><path d="m229.546875 139.726562c38.523437 0 69.863281-31.339843 69.863281-69.863281 0-38.523437-31.339844- 69.863281-69.863281- 69.863281s-69.863281 31.339844-69.863281 69.863281c0 38.523438 31.339844 69.863281 69.863281 69.863281zm0 0"></path><path d="m449.769531 205.445312c-7.023437- 7.023437-16.722656-11.375- 27.417969-11.375h- 67.960937c1.890625 6.570313 2.90625 13.453126 2.90625 20.511719v97.808594c0 21.191406-9.179687 41.417969-24.902344 55.613281v104.464844c.589844.070312 1.195313.109375 1.808594.109375h92.15625c8.269531 0 14.972656-6.703125 14.972656-14.972656v- 113.121094c4.050781-2.285156 7.652344-5.28125 10.632813-8.8125 5.726562-6.785156 9.183594-15.507813 9.183594-24.980469v- 77.828125c0-10.691406-4.355469- 20.394531-11.378907- 27.417969zm0 0"></path><path d="m380.261719 176.363281c32.339843 0 58.648437-26.308593 58.648437-58.648437s- 26.308594-58.648438-58.648437- 58.648438c-32.335938 0-58.648438 26.308594-58.648438 58.648438s26.3125 58.648437 58.648438 58.648437zm0 0"></path></svg>Bez zmian: <svg xmlns="http:/ /www.w3.org/2000/svg" height="512pt" viewBox="-25 0 512 512" width="512pt"><path d="m101.84375 312.390625v-97.808594c0-7.058593 1.011719-13.941406 2.90625-20.511719h- 65.953125c-10.695313 0-20.394531 4.351563-27.417969 11.375-7.023437 7.023438-11.378906 16.726563-11.378906 27.417969v77.828125c0 9.472656 3.457031 18.195313 9.183594 24.980469 2.976562 3.53125 6.578125 6.523437 10.632812 8.8125v113.121094c0 8.269531 6.703125 14.972656 14.96875 14.972656h91.960938v- 104.574219c-15.722656-14.195312- 24.902344-34.417968-24.902344- 55.613281zm0 0"></path><path d="m80.847656 176.363281c32.339844 0 58.648438-26.308593 58.648438-58.648437s- 26.308594-58.648438-58.648438- 58.648438-58.648437 26.308594-58.648437 58.648438 26.308593 58.648437 58.648437 58.648437zm0 0"></path><path d="m282.441406 169.667969h-105.746094c-12.375 0-23.605468 5.042969-31.738281 13.171875-8.132812 8.132812-13.171875 19.363281-13.171875 31.742187v97.808594c0 10.96875 4 21.070313 10.621094 28.917969 3.925781 4.652344 8.785156 8.5 14.28125 11.25v144.46875c0 8.269531 6.703125 14.972656 14.972656 14.972656h115.820313c8.269531 0 14.972656-6.703125 14.972656-14.972656v- 144.46875c5.496094-2.75 10.355469-6.597656 14.277344-11.25 6.625-7.847656 10.625-17.945313 10.625-28.917969v- 97.808594c0-12.378906-5.039063- 23.609375-13.171875-31.738281- 8.132813-8.132812-19.363282- 13.175781-31.742188- 13.175781zm0 0"></path><path d="m229.546875 139.726562c38.523437 0 69.863281-31.339843 69.863281-69.863281 0-38.523437-31.339844- 69.863281-69.863281- 69.863281s-69.863281 31.339844-69.863281 69.863281c0 38.523438 31.339844 69.863281 69.863281 69.863281zm0 0"></path><path d="m449.769531 205.445312c-7.023437- 7.023437-16.722656-11.375- 27.417969-11.375h- 67.960937c1.890625 6.570313 2.90625 13.453126 2.90625 20.511719v97.808594c0 21.191406-9.179687 41.417969-24.902344 55.613281v104.464844c.589844.070312 1.195313.109375 1.808594.109375h92.15625c8.269531 0 14.972656-6.703125 14.972656-14.972656v- 113.121094c4.050781-2.285156 7.652344-5.28125 10.632813-8.8125 5.726562-6.785156 9.183594-15.507813 9.183594-24.980469v- 77.828125c0-10.691406-4.355469- 20.394531-11.378907- 27.417969zm0 0"></path><path d="m380.261719 176.363281c32.339843 0 58.648437-26.308593 58.648437-58.648437s- 26.308594-58.648438-58.648437- 58.648438c-32.335938 0-58.648438 26.308594-58.648438 58.648438s26.3125 58.648437 58.648438 58.648437zm0 0"></path></svg>
Bez zmian: <h5>Bez zmian: <h5>
Bez zmian: Dyrektor:Bez zmian: Dyrektor:
Bez zmian: </h5>Bez zmian: </h5>
Skasowano: <p>mgr Henryk Brachmański</p>Dodano: <p>mgr Marek Koczy</p>
 Dodano: <iframe frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="https:// maps.google.com/maps?q=44- 310%20Radlin%20%20ul.%20Rymera%2015&amp; t=m&amp;z=16&amp; output=embed&amp;iwloc=near" aria-label="44-310 Radlin ul. Rymera 15"></iframe>
Skasowano: <h5>Do pobrania:</h5>Dodano: <h2>Do pobrania:</h2>
 Dodano: <a href="">Dokumenty do pobrania:</a>
 Dodano: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 02/Uchwala-w- sprawie-pomocy-zdrowotnej- dla-nauczycieli.pdf">Uchwała w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli</ a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 02/Uchwala-z- dnia-23.01.2024-zmiany-do- organizacji-wspolnej-obslugi- placowek.pdf">Uchwała z dnia 23.01.2024 zmiany do organizacji wspólnej obsługi placówek</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 02/Uchwala-z- dnia-25.07.2023-zmiany-do- organizacji-wspolnej-obslugi- placowek.pdf">Uchwała z dnia 25.07.2023 zmiany do organizacji wspólnej obsługi placówek</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 02/Uchwala-z- dnia-25.07.2023-zmiany-do- Statutu-MZOPO.pdf">Uchwała z dnia 25.07.2023 zmiany do Statutu MZOPO </a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 02/Zalacznik- do-zarzadzenia- dot.-pomocy- zdrowotnej-dla- nauczycieli.pdf" >Załącznik do zarządzenia dot. pomocy zdrowotnej dla nauczycieli</ a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 07/Regulamin- organizacyjny- MZOPO-16.06.2023- BIP.pdf">Regulamin organizacyjny MZOPO 16.06.2023 </a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 07/Uchwala-RM- w-sprawie-nadania-Statutu- MZOPO-w-Radlinie.pdf">Uchwała RM w sprawie nadania Statutu MZOPO w Radlinie</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 07/Uchwala-RM- w-Radlinie-w- sprawie-organizacji- wspolnej-obslugi-jednostek- oswiatowych-jednostek- organizacyjnych.pdf">Uchwała RM w Radlinie w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek oświatowych jednostek organizacyjnych< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 07/Zalacznik- nr-1-Struktura- organizacyjna- MZOPO.pdf">Zalącznik nr 1 Struktura organizacyjna MZOPO</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 07/Zmiany-Statutu- MZOPO.pdf">Zmiany Statutu MZOPO</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 07/Zmiany-uchwaly- w-sprawie-organizacji-obslugi- oswiatowych-jednostek.pdf">Zmiany uchwały w sprawie organizacji obsługi oświatowych jednostek</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 03/Uchwala-w- sprawie-pomocy-zdrowotnej- dla-nauczycieli.pdf">Uchwała w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli</ a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 03/Uchwala-z- dnia-23.01.2024-zmiany-do- organizacji-wspolnej-obslugi- placowek.pdf">Uchwała z dnia 23.01.2024 zmiany do organizacji wspólnej obsługi placówek</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 03/Uchwala-z- dnia-25.07.2023-zmiany-do- organizacji-wspolnej-obslugi- placowek.pdf">Uchwała z dnia 25.07.2023 zmiany do organizacji wspólnej obsługi placówek</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 03/Uchwala-z- dnia-25.07.2023-zmiany-do- Statutu-MZOPO.pdf">Uchwała z dnia 25.07.2023 zmiany do Statutu MZOPO</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 03/Zalacznik- do-zarzadzenia- dot.-pomocy- zdrowotnej-dla- nauczycieli.pdf" >Załącznik do zarządzenia dot. pomocy zdrowotnej dla nauczycieli</ a></li></ul>
 Dodano: <h2>Roczne sprawozdania finansowe:</h2>
 Dodano: <a href="">2023</a>
 Dodano: <p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 05/MZOPO-sprawozdania- finansowe-2023.pdf">MZOPO sprawozdania finansowe 2023</a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 05/MZ-sprawozdania- finansowe-2023.pdf">MŻ sprawozdania finansowe 2023</a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 05/OPP-sprawozdania- finansowe-2023.pdf">OPP sprawozdania finansowe 2023</a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 05/PP1-sprawozdania- finansowe-2023.pdf">PP1 sprawozdania finansowe 2023</a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 05/PP2-sprawozdania- dinansowe-2023.pdf">PP2 sprawozdania dinansowe 2023</a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 05/PP3-sprawozdania- finansowe-2023.pdf">PP3 sprawozdania finansowe 2023</a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 05/SP1-sprawozdania- finansowe-2023.pdf">SP1 sprawozdania finansowe 2023</a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 05/SSP2-sprawozdania- finansowe-2023.pdf">SSP2 sprawozdania finansowe 2023</a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 05/SP3-sprawozdania- finansowe-2023.pdf">SP3 sprawozdania finansowe 2023</a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 05/SP4-sprawozdania- finansowe-2023.pdf">SP4 sprawozdania finansowe 2023</a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 05/SS-sprawozdania- finansowe-2023.pdf">ŚŚ sprawozdania finansowe 2023</a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 05/ZSSA-sprawozdania- finansowe-2023.pdf">ZSSA sprawozdania finansowe 2023</a></p>
 Dodano: <a href=""> 2022</a>
Skasowano: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/004_006_258495.pdf" >Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie oplat za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych na terenie Miasta Radlin od dnia 01.10.2002 roku</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/004_006_258494.pdf" >Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie oplat za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych na terenie Miasta Radlin od dnia 01.10.2002 roku</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/004_006_258492.pdf">Uchwała Nr L/474/2002 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 sierpnia 2002r. w sprawie: opłat za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych na terenie Miasta Radlin od dnia 01.10.2002 roku</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/004_006_258491.pdf" >Załącznik do Zarządzenia nr 5/2003/MZOPO dyrektora MZOPO w Radlinie z dn. 26 maja 2003r. Regulamin organizacyjny Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Radlinie – Struktura organizacyjna< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/004_006_258490.pdf" >Załącznik do Zarządzenia nr 5/2003/MZOPO dyrektora MZOPO w Radlinie z dn. 26 maja 2003r. Regulamin organizacyjny Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Radlinie</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/004_006_258489.pdf" >Załącznik do Uchwały Nr BRM-0150/VIII/57/2003 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 24 kwietnia 2003r. statut Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Radlinie</a></li></ul>Dodano: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 05/MZOPO.pdf">Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 05/OPP.pdf">Ognisko Pracy Pozaszkolnej< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 05/PP1.pdf">Przedszkole Publiczne nr 1</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 05/PP2.pdf">Przedszkole Publiczne nr 2</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 05/PP3.pdf">Przedszkole Publiczne nr 3</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 05/SP1.pdf">Szkoła Podstawowa nr 1</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 05/SSP2.pdf">Sportowa Szkoła Podstawowa nr  2</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 05/SP3.pdf">Szkoła Podstawowa nr 3</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 05/SP4.pdf">Szkoła Podstawowa nr 4</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 05/Zlobek.pdf">Miejski Żłobek Serduszko</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 05/SS.pdf">Świetlica Środowiskowa Koliba</a></li> </ul><p> </p>
Skasowano: <h5>ROCZNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2019:</h5> 
 Dodano: <a href="">2021</a>
 Dodano: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/MZOPO-1.pdf" >MZOPO</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/OPP-2.pdf" >OPP</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/PP1-2.pdf" >PP1</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/PP2-2.pdf" >PP2</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/PP3-2.pdf" >PP3</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/SP1-2.pdf" >SP1</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/SP2-2.pdf" >SSP2</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/SP3-2.pdf" >SP3</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/SP4-2.pdf" >SP4</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/SS-1.pdf" >Świetlica</ a></li></ul>
 Dodano: <a href="">2020</a>
Skasowano: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/MZOPO.pdf" >MZOPO</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/OPP.pdf"> OPP</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/PP1.pdf"> PP1</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/PP1-zal..pdf">PP1 - zał.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/PP2.pdf"> PP2</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/PP2-zal..pdf">PP2 - zał. </a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/PP3.pdf"> PP3</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/PP3-zal.pdf">PP3- zał.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/SP1.pdf">SP 1</a></li></ul> <p> </p><p> </p> Dodano: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/MZOPO-1.pdf" >MZOPO</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/OPP-1.pdf" >OPP</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/PP1-1.pdf" >PP1</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/PP2-1.pdf" >PP2</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/PP3-1.pdf" >PP3</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/SP1-1.pdf" >SP1</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/SP2-1.pdf" >SSP2</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/SP3-1.pdf" >SP3</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/SP4-1.pdf" >SP4</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/SS.pdf">Świetlica< /a></li></ul>
Skasowano: <h5>ROCZNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2018:</h5> 
 Dodano: <a href="">2019</a>
 Dodano: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/MZOPO.pdf" >MZOPO</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/OPP.pdf"> OPP</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/PP1.pdf"> PP1</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/PP1-zal..pdf">PP1 &#8211; zał.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/PP2.pdf"> PP2</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/PP2-zal..pdf">PP2 &#8211; zał. </a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/PP3.pdf"> PP3</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/PP3-zal.pdf">PP3- zał.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/SP1.pdf">SP 1</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/SP1-zal.-1.pdf">SP 1 &#8211; zał.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/SP2.pdf">SSP nr 2 </a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/SP3.pdf">SP nr 3</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/SP4.pdf">SP nr 4</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/Swietlica.pdf" >Świetlica</ a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/Swietlica- zal..pdf">Świetlica &#8211; zał.</a></li></ul>
 Dodano: <a href="">2018</a>
Skasowano: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/SPRAWOZDANIA- FINANSOWE-ZA- 2018-ROK-MZOPO.pdf" >SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK MZOPO</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/SPRAWOZDANIA- FINANSOWE-ZA- 2018-ROK-OGNISKO- PRACY-POZASZKOLNEJ-1.pdf" >SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/SPRAWOZDANIA- FINANSOWE-ZA- 2018-ROK-ŚWIETLICA- ŚRODOWISKOWA.pdf" >SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/SPRAWOZDANIA- FINANSOWE-SP4- 1.pdf">SPRAWOZDANIA FINANSOWE SP4</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/SPRAWOZDANIA- FINANSOWE-SP3- 1.pdf">SPRAWOZDANIA FINANSOWE SP3</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/SPRAWOZDANIA- FINANSOWE-SSP2- 1.pdf">SPRAWOZDANIA FINANSOWE SSP2</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/SPRAWOZDANIA- FINANSOWE-SP1- 1.pdf">SPRAWOZDANIA FINANSOWE SP1</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/SPRAWOZDANIA- FINANSOWE-PP3- 1.pdf">SPRAWOZDANIA FINANSOWE PP3</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/SPRAWOZDANIA- FINANSOWE-PP2- 1.pdf">SPRAWOZDANIA FINANSOWE PP2</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/SPRAWOZDANIA- FINANSOWE-PP1- 2.pdf">SPRAWOZDANIA FINANSOWE PP1</a></li></ul> Dodano: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/SPRAWOZDANIA- FINANSOWE-ZA- 2018-ROK-MZOPO.pdf" >MZOPO</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/SPRAWOZDANIA- FINANSOWE-ZA- 2018-ROK-OGNISKO- PRACY-POZASZKOLNEJ-1.pdf" >OPP</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/SPRAWOZDANIA- FINANSOWE-ZA- 2018-ROK-ŚWIETLICA- ŚRODOWISKOWA.pdf" >Świetlica< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/SPRAWOZDANIA- FINANSOWE-SP4- 1.pdf"> SP4< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/SPRAWOZDANIA- FINANSOWE-SP3- 1.pdf"> SP3< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/SPRAWOZDANIA- FINANSOWE-SSP2- 1.pdf">SSP2< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/SPRAWOZDANIA- FINANSOWE-SP1-1.pdf">SP1< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/SPRAWOZDANIA- FINANSOWE-PP3-1.pdf">PP3< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/SPRAWOZDANIA- FINANSOWE-PP2- 1.pdf"> PP2< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/SPRAWOZDANIA- FINANSOWE-PP1-2.pdf">PP1< /a></li></ul>
Skasowano: <iframe frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="https:// maps.google.com/maps?q=44- 310%20Radlin%20%20ul.%20K.%20Makuszy%C5%84skiego%2017&amp; t=m&amp;z=17&amp; output=embed&amp;iwloc=near" aria-label="44-310 Radlin ul. K. Makuszyńskiego 17"></iframe> 
jupiterx_header
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_header_overlap
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_behavior
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_layout
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_content_full_width
Skasowano: Dodano: 0
jupiterx_content_spacing
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_sidebar_primary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_sidebar_secondary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_featured_image
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_social_share
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_comments
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_title
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_breadcrumb
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_footer_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer_behavior
Skasowano: Dodano: global
wp_last_modified_info
Skasowano: Dodano: 18/06/ @ 13:32
wplmi_shortcode
Skasowano: Dodano: [lmt-post-modified-info]
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.