Uchwały budżetowe publikujemy na stronie www.eurzad.radlin.pl/rejestry
Dokumenty za ubiegłe lata na stronie www.archiwum2.radlin.pl

Wykonanie budżetu w 2024 r.

Wykonanie budżetu w 2023 r.

Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2023 r.

Sprawozdanie finansowe UM za 2023 r.

Wykonanie budżetu w 2022 r.

Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2022 r.

Sprawozdanie finansowe UM za 2022 r.

Wykonanie budżetu w 2021 r.

Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2021 r.

Sprawozdanie finansowe UM za 2021 r.

Wykonanie budżetu w 2020 r.

Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2020 r.

Sprawozdanie finansowe UM za 2020 r.

Wykonanie budżetu w 2019 r.

Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2019 r.

Sprawozdanie finansowe UM za 2019 r. 

Wykonanie budżetu w 2018 r.

Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2018 r.

Sprawozdanie finansowe UM za 2018 r.

Wykonanie budżetu w 2017 r.

Wykonanie budżetu w 2016 r

Wykonanie budżetu w 2015r

Opinia Rio – wykonanie budżetu 2015