Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 19 lipca 2021 o 08:57:05. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Problem smogu, niskiej emisji i złej jakości powietrza, to od wielu lat bolączka większości miast w Polsce, nie tylko na Górnym Śląsku. Aby skutecznie walczyć ze smogiem potrzeba rozwiązań systemowych, obejmujących swym zasięgiem cały kraj, a może nawet i większe obszary. Dlatego trudno spodziewać się natychmiastowej i mocno zauważalnej poprawy w wyniku samych działań samodządu gminnego, na terenie małej gminy jaką jest Radlin.
Mimo to władze samorządowe w Radlinie, niemalże od samego początku istnienia współczesnego Radlina, podejmują działania na rzecz poprawy jakości powietrza, walki z niską emisją i wspierania ekologicznych źródeł ciepła. Co zrobiliśmy do tej pory?

Wymiana starych pieców

Program Ograniczania Niskiej Emisji w Radlinie

Miasto Radlin od wielu lat realizuje program dofinansowań do wymiany starych, nieekologicznych pieców na nowe źródła ogrzewania. 

W latach 2009 – 2013: 

Na wymianę starych kotłów na nowe, ekologiczne źródła ciepła wydano w Radlinie: 5 712 386,84 zł, w tym:
–  2 051 499,02 zł wydali mieszkańcy
3 105 415,46 zł to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
555 472,36 zł to środki miasta Radlin
Wykonano wówczas 408 ekologicznych instalacji w mieście.

W 2015 roku:

Na wymianę starych kotłów na nowe, ekologiczne źródła ciepła wydano w Radlinie 576 082,53 zł, w tym:
314 451,50 zł wydali mieszkańcy
261 631,03 zł to środki miasta Radlin
Wykonano wówczas 54 ekologiczne instalacje w mieście.

W 2016 roku:

Na wymianę starych kotłów na nowe, ekologiczne źródła ciepła wydano w Radlinie: 337 514,36 zł, w tym:
– 204 189,06 zł wydali mieszkańcy
– 133 326,30 zł to środki miasta Radlin 
Wykonano wówczas 27 ekologicznych instalacji w mieście.

W 2017 roku:

Na wymianę starych kotłów na nowe, ekologiczne źródła ciepła wydano w Radlinie: 
1 434 011,40 zł,  w tym:

– 926 656,66 zł wydali mieszkańcy
– 507 354,74 zł to środki miasta Radlin 
Wykonano wówczas 102 ekologiczne instalacje w mieście.

W 2018 roku:

Na wymianę starych kotłów na nowe, ekologiczne źródła ciepła wydano w Radlinie: 
 539 303,53 zł,  w tym:

– 1 108 646,25 zł wydali mieszkańcy
– 566 203 zł to środki miasta Radlin 
Wykonano wówczas 111 ekologiczne instalacje w mieście.

W 2019 roku:

Na wymianę starych kotłów na nowe, ekologiczne źródła ciepła wydano w Radlinie: 
 539 303,53 zł,  w tym:

– 654 594,11 zł wydali mieszkańcy
– 330 048,04 zł to środki miasta Radlin 
Wykonano wówczas 67 ekologiczne instalacje w mieście.

Ogółem, w latach
2009 – 2019 wykonano w mieście 772 ekologicznych instalacji, współfinansowanych ze środków miejskich. Wydano na ten cel 2 354 035,47 zł z puli miejskich środków. Pozyskano również 3 105 415,46 zł środków zewnętrznych (z WFOŚiGW w Katowicach). 

 

Ekologiczne modernizacje na naszych obiektach

2011

 • Przebudowa budynku „Sokolnia” przy ul. Sokolskiej w Radlinie (ocieplenie budynku, wymiana centralnego ogrzewania, wymiana kotła węglowego na gazowy, wymiana okien i dachu) – kontynuacja inwestycji.
 • Termomodernizacja budynków należących do zasobów mieszkaniowych na osiedlu Mikołajczyka – kontynuacja inwestycji.
 • Termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej na ul. Orkana.
 • Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Radlinie w ciągu ulic Zapolskiej, Młyńskiej, Rymera, Wrzosowej, Głożyńskiej, Pocztowej i Polnej.
 • Wymiana kotła centralnego ogrzewania z zasypowego na kocioł z automatycznym dozowaniem paliwa w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Reymonta w Radlinie.
 • Montaż instalacji centralnego ogrzewania (ciepłociąg) w budynku przy ul. Korfantego 79
 • Termomodernizacja oraz montaż instalacji centralnego ogrzewania z kotłami gazowymi w budynku przy ul. Mikołajczyka 13
 • Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz kotów węglowych na gazowe w budynku przy ul. Hallera 13.

2012

 • Przebudowa Przedszkola nr 3 (termomodernizacja starego budynku, budowa nowego budynku).
 • Organizowanie wspólnego zakupu energii elektrycznej dla wszystkich jednostek miejskich.
 • Zakup reduktorów mocy dla oświetlenia ulicznego.
 • Rozbudowa kompleksu szkolnego SP 3 o przedszkole, zaplecze kuchenne i salę gimnastyczną.
 • Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją w budynku przy ul. Korfantego 93.
 • Zakup fabrycznie nowego samochodu ciężarowego oraz samochodu osobowego.
 • Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz kotów węglowych na gazowe w budynkach przy ul. Mikołajczyka 6, 9, 7, 5, 15, 11, 9, ul. Hallera 13- ciąg dalszy, .

2013

 • Rozbudowa kompleksu szkolnego SP 3 o przedszkole, zaplecze kuchenne i sale gimnastyczną – kontynuacja inwestycji.
 • Przebudowa przedszkola nr 3 (termomodernizacja starego budynku, budowa nowego budynku) – kontynuacja inwestycji.
 • Wymiana centralnego ogrzewania w budynku wielofunkcyjnym ul. Mariacka 93.
 • Projekty oświetlenia i realizacja , oświetlenie ulic, dróg i placów – modernizacje – kontynuacja zadania z lat poprzednich.
 • Termomodernizacja oraz montaż instalacji centralnego ogrzewania z kotłami gazowymi w budynku przy ul. Mikołajczyka 17.
 • Docieplenie stropodachu w budynku przy ul. Rymera 15.
 • Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego.
 • Zakup nowej koparko ładowarki.
 • Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz kotów węglowych na gazowe w budynkach przy ul. Hallera 13- ciąg dalszy, ul. Mikołajczyka 15, 5, 6, 9 – ciąg dalszy, ul. Mielęckiego 13, ul. Korfantego 61.

2014

 • Termomodernizacja budynków należących do zasobów mieszkaniowych na osiedlu Mikołajczyka, ocieplenie części ścian, wymiana kotła węglowego na gazowy – kontynuacja inwestycji.
 • Rozbudowa kompleksu szkolnego SP 3 o przedszkole, zaplecze kuchenne i sale gimnastyczną – kontynuacja inwestycji.
 • Przebudowa przedszkola nr 3 (termomodernizacja starego budynku, budowa nowego budynku) – kontynuacja inwestycji.
 • Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Mariackiej 93 – kontynuacja inwestycji.
 • Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz kotów węglowych na gazowe w budynkach przy ul. Mikołajczyka 18, 7, 6, ul. Hallera 13 – ciąg dalszy, ul. Korfantego 61 – ciąg dalszy, ul. Mielęckiego 13 – ciąg dalszy.

2015-2016

 • Docieplenie budynku ul. Rymera 15.
 • Docieplenie budynku ul. Hallera 13.
 • Wymiana istniejących źródeł ciepła ( kotły węglowe, piece kaflowe ) na kotły gazowe dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania m.in. przy ul. Mikołajczyka, Hallera.
 • Przeprowadzono pomiar i rejestrację parametrów zasilania, określono minimalną moc bierną indukcyjną pobieraną przez obiekt MOSiR przy ul. Korfantego ( basen ) – zabudowano i uruchomiono kompensację mocy biernej – kondensator i dławik ochronny ( rezonansowy ) w celu zmniejszwenia kosztów z tytułu opłat za moc bierną.
 • Remont pomieszczeń kawiarni, wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia na oświetlenie LED.
 • Zakup nowego pulpitu sterowniczego do świateł scenicznych i wymiana reflektorów halogenowych na reflektory LED.
 • Wymiana na scenie i sali widowiskowej oświetlenia teatralnego na nowe zestawy oświetleniowe LED.
 • Zakup samochodu dostawczego euro 6.
 • Wymiana istniejących źródeł ciepła ( kotły węglowe, piece kaflowe ) na kotły gazowe dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania m.in. przy ul. Mikołajczyka, Mielęckiego.

2017

1. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. G. Morcinka
Termomodernizacja obejmowała:
– Ocieplenie ścian zewnętrznych elewacji
– Ocieplenie stropodachu – segment G
– Wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej
– Ocieplenie ścian zewnętrznych cokołu
– Ocieplenie fundamentowe (poniżej poziomu terenu).
– fotowoltaika, instalacja elektryczna led,

2. Zespół Szkół Sportowych im. Komisji Edukacji Narodowej
Termomodernizacja obejmowała:
– ulepszenie instalacji c.o. (system grzewczy),
– montaż instalacji wentylacji mechanicznej (wentylacja mechaniczna)

3. Szkoła Podstawowa nr 2 
– Wymiana instalacji elektrycznej i wykonanie pionów do centralnego ogrzewania

4. Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie:
– Pokrycie dachu papą termozgrzewalną
– 
Wymiana oświetlenia na scenie, sali widowiskowej oraz pozostałej części budynku, zakup monitorów odsłuchowych, zakup nowych projektorów

5. Ograniczenie niskiej emisji w Mieście Radlin poprzez dotacje do modernizacji źródeł ciepła.
W 2017 r. Zmontowano:
– 61 kotłów węlowych 5 klasy
– 26 kotłów na biomasę 5 klasy
– 10 kotłów gazowych
– 1 instalację solarną
– 4 pompy ciepła

6. Termomodernizacja budynku przy ul. Mikołajczyka 5

7. Zakup nowego ciągnika rolniczego.

8. Modernizacja oświetlenia w mieście Radlin -Zakup reduktorów mocy i 
opraw led w ramach modernizacji
oświetlenia

 

2018

1. Mikołajczyka 11  
Wykonano termomodernizację budynku, zamontowano tam też 9 kotłów gazowych kondensacyjnych, dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania do ogrzewania etażowego mieszkań,

 


2. Mielęckiego 7
Wykonano instalację CO wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej (10 mieszkań), wykonano docieplenie ścian od wewnątrz bloczkami Ytong multipor w trzech mieszkaniach, docieplono wełną mineralną strop pomiędzy I piętrem a poddaszem nieużytkowym

3. Rydułtowska 42 termomodernizacja budynku (docieplenie ścian zewnętrznych),

4. Korfantego 61/3 montaż kotła CO gazowego kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania do etażowego ogrzewania mieszkania,

5. Zakupiono nowy sprzęt charakteryzujący się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji:
– Samochód dostawczy 3 osobowy – Nissan Cabstar 
– Samochód Dostawczy 6 osobowy Renault Master.

6. Ograniczenie niskiej emisji w Mieście Radlin poprzez dotacje do modernizacji źródeł ciepła.
W 2018 r. Zmontowano:
– 67 kotłów węglowych 5 klasy
– 28 kotłów na biomasę 5 klasy
– 16 kotłów gazowych
– 1 instalację solarną
– 2 pompy ciepła

 

 

2019
1. zakup pojazdu elektrycznego melex (ZGK)

2. zmiana sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne wraz z wymianą pokrycia dachowego 
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Korfantego 79 – ocieplenie dachu.

3. wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z podłączeniem do ciepłociągu miejskiego oraz 
instalacji gazu Korfantego 93

4. modernizacja mieszkań przy ulicy Mielęckiego 7 w Radlinie w tym ocieplenie mieszkań w 
technologii multipor oraz docieplenie poddasza 

5. Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła na ogrzewanie gazowe budynki Mikołajczyka 6 oraz 
Mikołajczyka 9 – (remont przeprowadzały inwestycje) 

6. Ograniczenie niskiej emisji w Mieście Radlin poprzez dotacje do modernizacji źródeł ciepła.
W 2019 r. zmontowano:
– 46 kotłów węglowych 5 klasy
– 9 kotłów na biomasę 5 klasy
– 7 kotłów gazowych
– 1 instalację solarną
– 4 pompy ciepła 

Warto sprawdzić również Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Radlin

Kontrole domowych pieców

Od wielu lat Straż Miejska w Radlinie przeprowadza – współnie z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ekologii kontrole domowych palenisk. Pobierane próbki popiołu z domów, gdzie zachodzi podejrzenie o spalanie odpadów bądź inne nieprawidłowości, wysyłane są do specjalistycznego laboratorium, zaś w razie stwierdzenia obecnośći plastiku, odpadów itd., właściciel takiej nieruchomości otrzymuje kary finansowe.
Kontrole odbywają się całorocznie, zarówno wyrywkowo, jak również po zgłoszeniu mieszkańców.

Działalność przemysłowa

Jako górnośląskie miasto górnicze na co dzień obcujemy z przemysłem ciężkim, w postaci działalności kopalni, koskowni czy elektrociepłowni. Ten przemysłowy kompleks położony w Radlinie przez lata definiował Radlin i wyznaczał jego specyfikę, ale również wpływał na środowisko naturalne.
Miasto Radlin, jako samorząd gminny nie ma podstaw prawnych aby kontrolować tego typu działalność. Prawo (i obowiązek) kontrolowania tych zakładów spoczywa na innych instytucjach, m.in. na Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska. Od lat współpracujemy zarówno z samymi zakładami przemysłowymi, jak również z instytucjami kontrolującymi. Uzyskane informacje na temat wpływu przemysłu na środowisko przekazujemy następnie naszym mieszkańcom. I odwrotnie – w odpowiedzi na skargi mieszkańców powiadamiamy instytucje, które mogą zweryfikować czy w istocie dosżło do jakichkolwiek nieprawidłowości.

W listopadzie 2019 roku zorganizowaliśmy spotkanie w sprawie hałdy w Radlinie oraz jej uciążliwości dla mieszkańców.
Przedstawiciele zakładów przemysłowych mieli okazję wytłumaczyć na czym polega ich specyfika pracy, jak wyglądają utrudnienia, oraz kiedy możemy spodziewać się końca tych uciążliwości:

W październiku 2020 roku z inicjatywy Burmistrza Radlina Barbary Magiery oraz radnych miejskich, na Sesję Rady Miejskiej w Radlinie zaproszono przedstawicieli Koksowni „Radlin”, aby opowiedzieli o wpływie ich działalności przemysłowej na środowisko naturalne w Radlinie i okolicy:

Monitoring jakości powietrza

Jakość powietrza w Radlinie i bezpośredniej okolicy mierzona jest w kilku punktach badawczych a wyniki pomiarów podawane są do publicznej wiadomości.

– Na budynku Urzędu Miasta w Radlinie ustawiony jest czujnik programu Airly. Czujnik widoczny jest od strony ul. Rymera – jest umocowany na jednym z okien na II piętrze. W zależności od jakości powietrza czujnik świeci albo na zielono (bardzo dobrze), żółto (umiarkowanie) lub czerwono (bardzo źle). Dokładne wyniki pomiaru w Radlinie można odczytać na stronie Airly.eu (kliknij)Można również zapoznać się z nimi dzięki aplikacji „Airly”.

Czujnik jakości powietrza na budynku Urzędu Miasta

– Na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 (ul. Makuszyńskiego) znajduje się czujnik firmy Beskid Instruments. Rejestruje on jakość powietrza w rejonie hałdy przy kopalni. Wyniki tych pomiarów wyświetlane są na telebimie przy ul. Korfantego (budynek MOSiR) oraz na stronie https://beskidinstruments.com/mapa/. Można również zapoznać się z nimi dzięki aplikacji „Monitoring Powietrza BI”

Wyniki pomiaru jakości powietrza wyświetlają się na telebimie na budynku MOSiR w Radlinie.

– Wyniki badań jakości powietrza  w powiecie wodzisławskim znajdą Państwo na stronie https://www.powiatwodzislawski.pl/polecamy/jakosc-powietrza

– Wyniki badań jakości powietrza na terenie całego województwa śląskiego, znajdą Państwo na stronie: 
http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/

Promowanie sieci ciepłowniczych i gazowych

Tam gdzie to tylko możliwe staramy się promować i zachęcać do przyłączania się do sieci ciepłowniczych, w tym gazowej. Wspólnie z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. prowadziliśmy wiele spotkań poszerzających wiedzę na temat sieci gazowych w naszym mieście. Zainteresowani mogą wypełnić ankietę oraz przesłać ją do siedziby PSG sp. z o.o.  – bez tej informacji, spółka nie wie że na danej ulicy jest zainteresowanie gazem! 

Na terenie miasta sieć gazowa dostępna jest w rejonie ulic: Korfantego, Hallera, Rogozina, Ściegiennego, Wieczorka, Odległa, Stalmacha, Sienkiewicza, Spacerowa (część), Hubalczyków, Hutnicza, Rybnicka, Mariacka. Aktualnie trwają prace projektowe związane z rozbudową sieci gazowej w rejonie ulic: Rymera, Kominka, Wrzosowa, Napierskiego, osiedle domków jednorodzinnych. Szczegółowych informacji na temat możliwości przyłączenia posesji do sieci gazowej uzyskać można w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o.  w Rybniku ul. Chrobrego 39, tel. 32 398 50 00.

Wersja utworzona

19 lipca 2021 o 08:57:05Aktualna wersja
Treść
Skasowano: <!-- wp:html --> 
 Dodano: <p><!-- wp:paragraph --></p>
Skasowano: Problem smogu, niskiej emisji i złej jakości powietrza, to od wielu lat bolączka większości miast w Polsce, nie tylko na Górnym Śląsku. Aby skutecznie walczyć ze smogiem potrzeba rozwiązań systemowych, obejmujących swym zasięgiem cały kraj, a może nawet i większe obszary. Dlatego trudno spodziewać się natychmiastowej i mocno zauważalnej poprawy w wyniku samych działań samodządu gminnego, na terenie małej gminy jaką jest Radlin.</strong><br /><strong>Mimo to władze samorządowe w Radlinie, niemalże od samego początku istnienia współczesnego Radlina, podejmują działania na rzecz poprawy jakości powietrza, walki z niską emisją i wspierania ekologicznych źródeł ciepła. Co zrobiliśmy do tej pory?Dodano: <p><strong>Problem smogu, niskiej emisji i złej jakości powietrza, to od wielu lat bolączka większości miast w Polsce, nie tylko na Górnym Śląsku. Aby skutecznie walczyć ze smogiem potrzeba rozwiązań systemowych, obejmujących swym zasięgiem cały kraj, a może nawet i większe obszary. Dlatego trudno spodziewać się natychmiastowej i mocno zauważalnej poprawy w wyniku samych działań samodządu gminnego, na terenie małej gminy jaką jest Radlin.</strong><br /><strong>Mimo to władze samorządowe w Radlinie, niemalże od samego początku istnienia współczesnego Radlina, podejmują działania na rzecz poprawy jakości powietrza, walki z niską emisją i wspierania ekologicznych źródeł ciepła. Co zrobiliśmy do tej pory?</strong></p>
Skasowano: <!-- /wp:html --> 
Skasowano: <p></p> 
 Dodano: <p><!-- /wp:paragraph --></p>
Skasowano: <h2>Wymiana starych pieców</h2>Dodano: <h2>Wymiana starych pieców</h2>
Skasowano: <p><b>Program Ograniczania Niskiej Emisji w Radlinie </b></p>Dodano: <p><b>Program Ograniczania Niskiej Emisji w Radlinie </b></p>
Skasowano: <p>Miasto Radlin od wielu lat realizuje program dofinansowań do wymiany starych, nieekologicznych pieców na nowe źródła ogrzewania.&nbsp;</p>Dodano: <p>Miasto Radlin od wielu lat realizuje program dofinansowań do wymiany starych, nieekologicznych pieców na nowe źródła ogrzewania. </p>
Skasowano: <p><b>W latach 2009 - 2013:&nbsp;<br></b><br>Na wymianę starych kotłów na nowe, ekologiczne źródła ciepła wydano w Radlinie: <b>5 712 386,84 zł</b>, w tym:<br><b>-&nbsp; 2 051 499,02 zł</b> wydali mieszkańcy<br>- <b>3 105 415,46 zł</b> to środki z&nbsp;Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej&nbsp;<br>- <b>555 472,36 zł</b> to środki miasta Radlin<br>Wykonano wówczas <b>408 </b>ekologicznych instalacji w mieście.</p>Dodano: <p><b>W latach 2009 - 2013: <br /></b><br />Na wymianę starych kotłów na nowe, ekologiczne źródła ciepła wydano w Radlinie: <b>5 712 386,84 zł</b>, w tym:<br /><b>-  2 051 499,02 zł</b> wydali mieszkańcy<br />- <b>3 105 415,46 zł</b> to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej <br />- <b>555 472,36 zł</b> to środki miasta Radlin<br />Wykonano wówczas <b>408 </b>ekologicznych instalacji w mieście.</p>
Skasowano: <p><b>W 2015 roku:<br></b><br>Na wymianę starych kotłów na nowe, ekologiczne źródła ciepła wydano w Radlinie<b> 576 082,53 zł</b>, w tym:<br>- <b>314 451,50 zł</b> wydali mieszkańcy<br>- <b>261 631,03 zł</b> to środki miasta Radlin<br>Wykonano wówczas <b>54&nbsp;</ b>ekologiczne instalacje w mieście.</p>Dodano: <p><b>W 2015 roku:<br /></b><br />Na wymianę starych kotłów na nowe, ekologiczne źródła ciepła wydano w Radlinie<b> 576 082,53 zł</b>, w tym:<br />- <b>314 451,50 zł</b> wydali mieszkańcy<br />- <b>261 631,03 zł</b> to środki miasta Radlin<br />Wykonano wówczas <b>54 </b>ekologiczne instalacje w mieście.</p>
Skasowano: <p><b>W 2016 roku:<br></b><br>Na wymianę starych kotłów na nowe, ekologiczne źródła ciepła wydano w Radlinie: <b>337 514,36&nbsp;zł</b>, w tym:<br>-&nbsp;<b>204 189,06</b><b> &nbsp;zł</b> &nbsp;wydali mieszkańcy<br> -&nbsp;<b>133 326,30 zł</b>&nbsp;to środki miasta Radlin&nbsp;<br>Wykonano wówczas <b style="font-size: 1rem;">27&nbsp; </b>ekologicznych instalacji w mieście.</p> 
Skasowano: <p><b>W 2017 roku:<br></b> <b><br></b>Na wymianę starych kotłów na nowe, ekologiczne źródła ciepła wydano w Radlinie:&nbsp;1 434 011,40 zł,&nbsp;&nbsp;w tym:</p> 
Skasowano: <p>-&nbsp;<b style="font-size: 1rem;">926 656,66</b><b> &nbsp;zł</b> &nbsp;wydali mieszkańcy<br>-&nbsp;<b style="font-size: 1rem;">507 354,74&nbsp;zł</b>&nbsp;to środki miasta Radlin&nbsp;<br>Wykonano wówczas&nbsp; 102&nbsp;ekologiczne instalacje w mieście.</p> 
Skasowano: <p><b>W 2018 roku:<br></b> <b><br></b>Na wymianę starych kotłów na nowe, ekologiczne źródła ciepła wydano w Radlinie:&nbsp;<strong> 1 669 849,25 zł</strong> &nbsp;w tym:</p> 
Skasowano: <p>-&nbsp;<b>1 108 646,25</b><b style="font-size: 1rem;">&nbsp; zł</b>&nbsp;wydali mieszkańcy<br> <b>-&nbsp;566 203&nbsp;zł< /b><b>&nbsp;</b>to środki miasta Radlin&nbsp;<br>Wykonano wówczas&nbsp; 111&nbsp;ekologiczne instalacje w mieście.</p> 
Skasowano: <p><b>W 2019 roku:<br></b> <b><br></b>Na wymianę starych kotłów na nowe, ekologiczne źródła ciepła wydano w Radlinie:&nbsp;&nbsp;539 303,53&nbsp;zł,&nbsp;&nbsp;w tym:</p> 
Skasowano: <p>-&nbsp;<b>654 594,11</b><b> &nbsp;zł</b> &nbsp;wydali mieszkańcy<br> -&nbsp;<b>330 048,04 zł</b><b>&nbsp;</b>to środki miasta Radlin&nbsp;<br>Wykonano wówczas&nbsp; 67&nbsp;ekologiczne instalacje w mieście.</p> 
Skasowano: <p>Ogółem, w latach <b style="font-size: 1rem;">2009 - 2019</b> wykonano w mieście&nbsp;<b style="font-size: 1rem;">772&nbsp; </b>ekologicznych instalacji, współfinansowanych ze środków miejskich. Wydano na ten cel <b style="font-size: 1rem;">2 354 035,47 zł </b>z puli miejskich środków. Pozyskano również&nbsp;3 105 415,46 zł środków zewnętrznych (z WFOŚiGW w Katowicach).&nbsp;</p> 
 Dodano: <p><b>W 2016 roku:<br /></b><br />Na wymianę starych kotłów na nowe, ekologiczne źródła ciepła wydano w Radlinie: <b>337 514,36 zł</b>, w tym:<br />- <b>204 189,06</b><b>  zł</b> wydali mieszkańcy<br />- <b>133 326,30 zł</b> to środki miasta Radlin <br />Wykonano wówczas <b style="font-size: 1rem;">27 </ b>ekologicznych instalacji w mieście.<br /><br /><b>W 2017 roku:<br /></b><b><br /></b>Na wymianę starych kotłów na nowe, ekologiczne źródła ciepła wydano w Radlinie: 1 434 011,40 zł,  w tym:</p>
 Dodano: <p>- <b style="font-size: 1rem;">926 656,66</b><b>  zł</b> wydali mieszkańcy<br />- <b style="font-size: 1rem;">507 354,74 zł</b> to środki miasta Radlin <br />Wykonano wówczas 102 ekologiczne instalacje w mieście.<br /><br /><b>W 2018 roku:<br /></b><b><br /></b>Na wymianę starych kotłów na nowe, ekologiczne źródła ciepła wydano w Radlinie:  <b>539 303,53</b><b>  zł,</b>  w tym:</p>
 Dodano: <p>- <b>1 108 646,25</b><b style="font-size: 1rem;"> zł</b> wydali mieszkańcy<br /><b>- 566 203 zł</b><b> </b>to środki miasta Radlin <br />Wykonano wówczas 111 ekologiczne instalacje w mieście.<br /><br /><b>W 2019 roku:<br /></b><b><br /></b>Na wymianę starych kotłów na nowe, ekologiczne źródła ciepła wydano w Radlinie:  539 303,53 zł,  w tym:</p>
 Dodano: <p>- <b>654 594,11</b><b>  zł</b> wydali mieszkańcy<br />- <b>330 048,04 zł</b><b> </b>to środki miasta Radlin <br />Wykonano wówczas 67 ekologiczne instalacje w mieście.<br /><br />Ogółem, w latach <b style="font-size: 1rem;">2009 - 2019</b> wykonano w mieście <b style="font-size: 1rem;">772 < /b>ekologicznych instalacji, współfinansowanych ze środków miejskich. Wydano na ten cel <b style="font-size: 1rem;">2 354 035,47 zł </b>z puli miejskich środków. Pozyskano również 3 105 415,46 zł środków zewnętrznych (z WFOŚiGW w Katowicach). <br /></p>
Skasowano: <p></p>Dodano: <p> </p>
Skasowano: <h2>Ekologiczne modernizacje na naszych obiektach</h2>Dodano: <h2>Ekologiczne modernizacje na naszych obiektach </h2>
Skasowano: <p align="left">Miasto Radlin, zgodnie z przepisami ustawy o efektywności energetycznej, stosuje środki poprawy efektywności energetycznej.<br>Poniżej przedstawiamy zestawienie naszych ekologicznych modernizacji w poszczególnych latach</p> 
Skasowano: <p><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/solary-sp4- 768x512.jpg" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/solary-sp4-768x512.jpg 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/11/ solary-sp4-300x200.jpg 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/11/ solary-sp4.jpg 960w" alt="" width="768" height="512"></p>Dodano: <img width="768" height="512" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/solary-sp4- 768x512.jpg" alt="" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/solary-sp4-768x512.jpg 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/11/ solary-sp4-300x200.jpg 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/11/ solary-sp4.jpg 960w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" />
Skasowano: <section style="width: 795px; font-family: aller;" data-id="75b3f23" data-element_ type="section"> 
Skasowano: <h3 style="color: #456b14;"><strong> 2011</strong></h3> 
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li>Przebudowa budynku „Sokolnia” przy ul. Sokolskiej w Radlinie (ocieplenie budynku, wymiana centralnego ogrzewania, wymiana kotła węglowego na gazowy, wymiana okien i dachu) – kontynuacja inwestycji.</li> 
Skasowano: <li>Termomodernizacja budynków należących do zasobów mieszkaniowych na osiedlu Mikołajczyka – kontynuacja inwestycji.</li> 
Skasowano: <li>Termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej na ul. Orkana.</li> 
Skasowano: <li>Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Radlinie w ciągu ulic Zapolskiej, Młyńskiej, Rymera, Wrzosowej, Głożyńskiej, Pocztowej i Polnej.</li> 
Skasowano: <li>Wymiana kotła centralnego ogrzewania z zasypowego na kocioł z automatycznym dozowaniem paliwa w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Reymonta w Radlinie.</li> 
Skasowano: <li>Montaż instalacji centralnego ogrzewania (ciepłociąg) w budynku przy ul. Korfantego 79</li> 
Skasowano: <li>Termomodernizacja oraz montaż instalacji centralnego ogrzewania z kotłami gazowymi w budynku przy ul. Mikołajczyka 13</li> 
Skasowano: <li>Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz kotów węglowych na gazowe w budynku przy ul. Hallera 13.</li> 
Skasowano: </ul> 
Skasowano: </section> 
Skasowano: <section style="width: 795px; transition: background 0.3s ease 0s, border 0.3s ease 0s, border-radius 0.3s ease 0s, box-shadow 0.3s ease 0s; background-color: #f3f4f8; font-family: aller;" data-id="cdf6011" data-element_ type="section" data-settings="{"> 
Skasowano: <h3 style="color: #456b14;"><strong> 2012</strong></h3> 
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li>Przebudowa Przedszkola nr 3 (termomodernizacja starego budynku, budowa nowego budynku).</li> 
Skasowano: <li>Organizowanie wspólnego zakupu energii elektrycznej dla wszystkich jednostek miejskich.</li> 
Skasowano: <li>Zakup reduktorów mocy dla oświetlenia ulicznego.</li> 
Skasowano: <li>Rozbudowa kompleksu szkolnego SP 3 o przedszkole, zaplecze kuchenne i salę gimnastyczną.</li> 
 Dodano: <p>Pełną listę naszych miejskich inwestycji ekologicznych, poprawiających efektywność energetyczną (czyli termomodernizacje, ocieplenia budynków, wymiana źródeł ciepła na ekologiczne, zakupy niskoemosyjsyjnych pojazdów…) znajdą Państwo pod linkiem:<br /><br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/ efektywnosc- energetyczna/ ">https://miasto.radlin.pl/ efektywnosc-energetyczna/ </a><br /><br /></p>
 Dodano: <h2>Kontrole domowych pieców</h2>
 Dodano: <p>Od wielu lat Straż Miejska w Radlinie przeprowadza - współnie z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ekologii kontrole domowych palenisk. Pobierane próbki popiołu z domów, gdzie zachodzi podejrzenie o spalanie odpadów bądź inne nieprawidłowości, wysyłane są do specjalistycznego laboratorium, zaś w razie stwierdzenia obecnośći plastiku, odpadów itd., właściciel takiej nieruchomości otrzymuje kary finansowe.<br />Kontrole odbywają się całorocznie, zarówno wyrywkowo, jak również po zgłoszeniu mieszkańców.</p>
 Dodano: <h2>Działalność przemysłowa</h2>
 Dodano: <p>Jako górnośląskie miasto górnicze na co dzień obcujemy z przemysłem ciężkim, w postaci działalności kopalni, koskowni czy elektrociepłowni. Ten przemysłowy kompleks położony w Radlinie przez lata definiował Radlin i wyznaczał jego specyfikę, ale również wpływał na środowisko naturalne.<br />Miasto Radlin, jako samorząd gminny nie ma podstaw prawnych aby kontrolować tego typu działalność. Prawo (i obowiązek) kontrolowania tych zakładów spoczywa na innych instytucjach, m.in. na Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska. Od lat współpracujemy zarówno z samymi zakładami przemysłowymi, jak również z instytucjami kontrolującymi. Uzyskane informacje na temat wpływu przemysłu na środowisko przekazujemy następnie naszym mieszkańcom. I odwrotnie - w odpowiedzi na skargi mieszkańców powiadamiamy instytucje, które mogą zweryfikować czy w istocie dosżło do jakichkolwiek nieprawidłowości.</p>
 Dodano: <p>W listopadzie 2019 roku zorganizowaliśmy spotkanie w sprawie hałdy w Radlinie oraz jej uciążliwości dla mieszkańców.<br />Przedstawiciele zakładów przemysłowych mieli okazję wytłumaczyć na czym polega ich specyfika pracy, jak wyglądają utrudnienia, oraz kiedy możemy spodziewać się końca tych uciążliwości: </p>https://www.youtube.com/ watch?v=3fNDGBgfliU<p>W październiku 2020 roku z inicjatywy Burmistrza Radlina Barbary Magiery oraz radnych miejskich, na Sesję Rady Miejskiej w Radlinie zaproszono przedstawicieli Koksowni "Radlin", aby opowiedzieli o wpływie ich działalności przemysłowej na środowisko naturalne w Radlinie i okolicy:</p>https: //youtu.be/v54cPUrGP0E?t=507
 Dodano: <h2>Monitoring jakości powietrza</h2>
 Dodano: <p>Jakość powietrza w Radlinie i bezpośredniej okolicy mierzona jest w kilku punktach badawczych a wyniki pomiarów podawane są do publicznej wiadomości.</p>
 Dodano: <p>- Na budynku Urzędu Miasta w Radlinie ustawiony jest czujnik programu Airly. Czujnik widoczny jest od strony ul. Rymera - jest umocowany na jednym z okien na II piętrze. W zależności od jakości powietrza czujnik świeci albo na zielono (bardzo dobrze), żółto (umiarkowanie) lub czerwono (bardzo źle). Dokładne wyniki pomiaru w Radlinie można odczytać na stronie <a href="https:/ /airly.eu/map/ pl/#50.047604611,18.4732532501,i7819">Airly.eu (kliknij)</a>. Można również zapoznać się z nimi dzięki aplikacji "Airly".</p>
 Dodano: <figure>
 Dodano: <img width="125" height="125" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/jakość1.png" alt="" /> <figcaption>Czujnik jakości powietrza na budynku Urzędu Miasta</figcaption>
 Dodano: </figure>
 Dodano: <p>- Na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 (ul. Makuszyńskiego) znajduje się czujnik firmy Beskid Instruments. Rejestruje on jakość powietrza w rejonie hałdy przy kopalni. Wyniki tych pomiarów wyświetlane są na telebimie przy ul. Korfantego (budynek MOSiR) oraz na stronie <a style="background-color: #ffffff; font-size: 1rem;" href="https:/ /beskidinstruments.com/mapa/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https: //beskidinstruments.com/mapa/</a>. Można również zapoznać się z nimi dzięki aplikacji "Monitoring Powietrza BI"</p>
 Dodano: <figure>
 Dodano: <img width="121" height="121" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/jakość-2.png" alt="" /> <figcaption>Wyniki pomiaru jakości powietrza wyświetlają się na telebimie na budynku MOSiR w Radlinie.</figcaption>
 Dodano: </figure>
 Dodano: <p>- Wyniki badań jakości powietrza  w powiecie wodzisławskim znajdą Państwo na stronie <a style="background-color: #ffffff; font-size: 1rem;" href="https:/ /www.powiatwodzislawski.pl/ polecamy/jakosc-powietrza" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https: //www.powiatwodzislawski.pl/ polecamy/jakosc- powietrza</a></p><p>- Wyniki badań jakości powietrza na terenie całego województwa śląskiego, znajdą Państwo na stronie: <br /><a href="http:// powietrze.katowice.wios.gov.pl/ ">http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/</a></p>
 Dodano: <h2>Promowanie sieci ciepłowniczych i gazowych</h2>
 Dodano: <p>Tam gdzie to tylko możliwe staramy się promować i zachęcać do przyłączania się do sieci ciepłowniczych, w tym gazowej. Wspólnie z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. prowadziliśmy wiele spotkań poszerzających wiedzę na temat sieci gazowych w naszym mieście. Zainteresowani mogą wypełnić ankietę oraz przesłać ją do siedziby PSG sp. z o.o.  - <b>bez tej informacji, spółka nie wie że na danej ulicy jest zainteresowanie gazem! </b></p>
 Dodano: <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Ankieta-PSG.pdf" role="button">
Skasowano: <li>Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją w budynku przy ul. Korfantego 93.</li>Dodano: Kliknij tutaj aby pobrać ankietę dla PSG sp. z o.o.
Skasowano: <li>Zakup fabrycznie nowego samochodu ciężarowego oraz samochodu osobowego.</li> 
Skasowano: <li>Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz kotów węglowych na gazowe w budynkach przy ul. Mikołajczyka 6, 9, 7, 5, 15, 11, 9, ul. Hallera 13- ciąg dalszy, .</li> 
Skasowano: </ul> 
Skasowano: </section> 
Skasowano: <section style="width: 795px; margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: aller;" data-id="18992cb" data-element_ type="section"> 
Skasowano: <h3 style="color: #456b14;"><strong> 2013</strong></h3> 
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li>Rozbudowa kompleksu szkolnego SP 3 o przedszkole, zaplecze kuchenne i sale gimnastyczną – kontynuacja inwestycji.</li> 
Skasowano: <li>Przebudowa przedszkola nr 3 (termomodernizacja starego budynku, budowa nowego budynku) – kontynuacja inwestycji.</li> 
Skasowano: <li>Wymiana centralnego ogrzewania w budynku wielofunkcyjnym ul. Mariacka 93.</li> 
Skasowano: <li>Projekty oświetlenia i realizacja , oświetlenie ulic, dróg i placów – modernizacje – kontynuacja zadania z lat poprzednich.</li> 
Skasowano: <li>Termomodernizacja oraz montaż instalacji centralnego ogrzewania z kotłami gazowymi w budynku przy ul. Mikołajczyka 17.</li> 
Skasowano: <li>Docieplenie stropodachu w budynku przy ul. Rymera 15.</li> 
Skasowano: <li>Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego.</li> 
Skasowano: <li>Zakup nowej koparko ładowarki.</li> 
Skasowano: <li>Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz kotów węglowych na gazowe w budynkach przy ul. Hallera 13- ciąg dalszy, ul. Mikołajczyka 15, 5, 6, 9 – ciąg dalszy, ul. Mielęckiego 13, ul. Korfantego 61.</li> 
Skasowano: </ul>Dodano: </a>
Skasowano: </section> 
Skasowano: <section style="width: 795px; transition: background 0.3s ease 0s, border 0.3s ease 0s, border-radius 0.3s ease 0s, box-shadow 0.3s ease 0s; margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; background-color: #f3f4f8; font-family: aller;" data-id="87164b1" data-element_ type="section" data-settings="{"> 
Skasowano: <h3 style="color: #456b14;"><strong> 2014</strong></h3> 
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li>Termomodernizacja budynków należących do zasobów mieszkaniowych na osiedlu Mikołajczyka, ocieplenie części ścian, wymiana kotła węglowego na gazowy – kontynuacja inwestycji.</li> 
Skasowano: <li>Rozbudowa kompleksu szkolnego SP 3 o przedszkole, zaplecze kuchenne i sale gimnastyczną – kontynuacja inwestycji.</li> 
Skasowano: <li>Przebudowa przedszkola nr 3 (termomodernizacja starego budynku, budowa nowego budynku) – kontynuacja inwestycji.</li> 
Skasowano: <li>Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Mariackiej 93 – kontynuacja inwestycji.</li> 
Skasowano: <li>Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz kotów węglowych na gazowe w budynkach przy ul. Mikołajczyka 18, 7, 6, ul. Hallera 13 – ciąg dalszy, ul. Korfantego 61 – ciąg dalszy, ul. Mielęckiego 13 – ciąg dalszy.</li> 
Skasowano: </ul> 
Skasowano: </section> 
Skasowano: <section style="width: 795px; margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: aller;" data-id="9c931dd" data-element_ type="section"> 
Skasowano: <h3 style="color: #456b14;"><strong> 2015-2016</strong></h3> 
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li>Docieplenie budynku ul. Rymera 15.</li> 
Skasowano: <li>Docieplenie budynku ul. Hallera 13.</li> 
Skasowano: <li>Wymiana istniejących źródeł ciepła ( kotły węglowe, piece kaflowe ) na kotły gazowe dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania m.in. przy ul. Mikołajczyka, Hallera.</li> 
Skasowano: <li>Przeprowadzono pomiar i rejestrację parametrów zasilania, określono minimalną moc bierną indukcyjną pobieraną przez obiekt MOSiR przy ul. Korfantego ( basen ) – zabudowano i uruchomiono kompensację mocy biernej – kondensator i dławik ochronny ( rezonansowy ) w celu zmniejszwenia kosztów z tytułu opłat za moc bierną.</li> 
Skasowano: <li>Remont pomieszczeń kawiarni, wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia na oświetlenie LED.</li> 
Skasowano: <li>Zakup nowego pulpitu sterowniczego do świateł scenicznych i wymiana reflektorów halogenowych na reflektory LED.</li> 
Skasowano: <li>Wymiana na scenie i sali widowiskowej oświetlenia teatralnego na nowe zestawy oświetleniowe LED.</li> 
Skasowano: <li>Zakup samochodu dostawczego euro 6.</li> 
Skasowano: <li>Wymiana istniejących źródeł ciepła ( kotły węglowe, piece kaflowe ) na kotły gazowe dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania m.in. przy ul. Mikołajczyka, Mielęckiego.</li> 
Skasowano: </ul> 
Skasowano: </section> 
Skasowano: <section style="width: 795px; margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;" data-id="19512d1" data-element_ type="section"> 
Skasowano: <h3 style="color: #456b14;"><strong> 2017</strong></h3> 
Skasowano: <p style="font-family: aller; margin-bottom: 0.35cm; line-height: 150%;">1. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. G. Morcinka<br>Termomodernizacja&nbsp; obejmowała:<br>- Ocieplenie ścian zewnętrznych elewacji<br>- Ocieplenie stropodachu - segment G<br>- Wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej<br>- Ocieplenie ścian zewnętrznych cokołu<br>- Ocieplenie fundamentowe (poniżej poziomu terenu).<br>- fotowoltaika, instalacja elektryczna led,</p> 
Skasowano: <p>2. Zespół Szkół Sportowych im. Komisji Edukacji Narodowej<br> Termomodernizacja&nbsp; obejmowała:<br>- ulepszenie instalacji c.o. (system grzewczy),<br>- montaż instalacji wentylacji mechanicznej (wentylacja mechaniczna)</p> 
Skasowano: <p>3. Szkoła Podstawowa nr 2&nbsp;<br>- Wymiana instalacji elektrycznej i wykonanie pionów do centralnego ogrzewania</p> 
Skasowano: <p>4. Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie:<br>- Pokrycie dachu papą termozgrzewalną< br>-&nbsp;Wymiana oświetlenia na scenie, sali widowiskowej oraz pozostałej części budynku, zakup monitorów odsłuchowych, zakup nowych projektorów</p> 
Skasowano: <p>5. Ograniczenie niskiej emisji w Mieście Radlin poprzez dotacje do modernizacji źródeł ciepła.<br>W 2017 r. Zmontowano:<br>- 61 kotłów węlowych 5 klasy<br>- 26 kotłów na biomasę 5 klasy<br>- 10 kotłów gazowych<br>- 1 instalację solarną<br>- 4 pompy ciepła</p> 
Skasowano: <p>6. Termomodernizacja budynku przy ul. Mikołajczyka 5</p> 
Skasowano: <p>7. Zakup nowego ciągnika rolniczego.</p> 
Skasowano: <p>8. Modernizacja oświetlenia w mieście Radlin -Zakup reduktorów mocy i&nbsp;opraw led w ramach modernizacji< br>oświetlenia</p> 
Skasowano: <p style="font-family: aller;"><strong><span style="font-size: 24pt;">2018</ span></strong></p> 
Skasowano: <p style="font-family: aller; margin-bottom: 0cm;">1. Mikołajczyka 11 &nbsp;<br>Wykonano termomodernizację budynku, zamontowano tam też 9 kotłów gazowych kondensacyjnych, dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania do ogrzewania etażowego mieszkań</p> 
Skasowano: <p style="font-family: aller; margin-bottom: 0.35cm; line-height: 150%;">2. Mielęckiego 7 <br>Wykonano instalację CO wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej (10 mieszkań), wykonano docieplenie ścian od wewnątrz bloczkami Ytong multipor w trzech mieszkaniach, docieplono wełną mineralną strop pomiędzy I piętrem a poddaszem nieużytkowym</p> 
Skasowano: <p>3. Rydułtowska 42 termomodernizacja budynku (docieplenie ścian zewnętrznych),</p> 
Skasowano: <p>4. Korfantego 61/3 montaż kotła CO gazowego kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania do etażowego ogrzewania mieszkania,</p> 
Skasowano: <p>5. Zakupiono nowy sprzęt charakteryzujący się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji:<br>- Samochód dostawczy 3 osobowy - Nissan Cabstar&nbsp;<br>- Samochód Dostawczy 6 osobowy Renault Master.</p> 
Skasowano: <p>6. Ograniczenie niskiej emisji w Mieście Radlin poprzez dotacje do modernizacji źródeł ciepła.<br>W 2018 r. Zmontowano:<br>- 67 kotłów węglowych 5 klasy<br>- 28 kotłów na biomasę 5 klasy<br>- 16 kotłów gazowych<br>- 1 instalację solarną<br>- 2 pompy ciepła</p> 
Skasowano: <p style="font-family: aller;"><span style="font-size: 24pt;">2019</span><br>1. zakup pojazdu elektrycznego melex (ZGK)</p> 
Skasowano: <p>2. zmiana sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne wraz z wymianą pokrycia dachowego&nbsp;w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Korfantego 79 – ocieplenie dachu.</p> 
Skasowano: <p>3. wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z podłączeniem do ciepłociągu miejskiego oraz&nbsp;instalacji gazu Korfantego 93</p> 
Skasowano: <p>4. modernizacja mieszkań przy ulicy Mielęckiego 7 w Radlinie w tym ocieplenie mieszkań w&nbsp;technologii multipor oraz docieplenie poddasza&nbsp;</p> 
Skasowano: <p>5. Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła na ogrzewanie gazowe budynki Mikołajczyka 6 oraz&nbsp;Mikołajczyka 9 – (remont przeprowadzały inwestycje)&nbsp;</p> 
Skasowano: <p>6. Ograniczenie niskiej emisji w Mieście Radlin poprzez dotacje do modernizacji źródeł ciepła.<br>W 2019 r. zmontowano:<br>- 46 kotłów węglowych 5 klasy<br>- 9 kotłów na biomasę 5 klasy<br>- 7 kotłów gazowych<br>- 1 instalację solarną<br>- 4 pompy ciepła&nbsp;</p> 
Skasowano: </section> 
Skasowano: <p><strong><span style="font-size: 24pt;">2020</ span></strong></p> 
Skasowano: <p>Budynek przy ul. Pocztowej 2 – przyłączenie do sieci ciepłowniczej oraz ocieplenie od wewnątrz<br> Ograniczenie niskiej emisji w Mieście Radlin poprzez dotacje do modernizacji źródeł ciepła:<br>- 49 kotłów węglowych 5 klasy<br>- 19 kotłów na biomasę 5 klasy<br>- 3 kotłów gazowych<br>- 7 pomp ciepła</p> 
Skasowano: <section style="width: 795px; margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;" data-id="19512d1" data-element_ type="section"> 
Skasowano: <p style="font-family: aller;">Warto sprawdzić również <a style="background-color: #ffffff; font-size: 1rem;" role="link" href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Plan-Gospodarki- Niskoemisyjnej-dla-Miasta- Radlin.pdf">Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Radlin</a></p> 
Skasowano: </section> 
Skasowano: <h2>Kontrole domowych pieców</h2> 
Skasowano: <p>Od wielu lat Straż Miejska w Radlinie przeprowadza - współnie z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ekologii kontrole domowych palenisk. Pobierane próbki popiołu z domów, gdzie zachodzi podejrzenie o spalanie odpadów bądź inne nieprawidłowości, wysyłane są do specjalistycznego laboratorium, zaś w razie stwierdzenia obecnośći plastiku, odpadów itd., właściciel takiej nieruchomości otrzymuje kary finansowe.<br>Kontrole odbywają się całorocznie, zarówno wyrywkowo, jak również po zgłoszeniu mieszkańców.</p> 
Skasowano: <h2>Działalność przemysłowa</h2> 
Skasowano: <p>Jako górnośląskie miasto górnicze na co dzień obcujemy z przemysłem ciężkim, w postaci działalności kopalni, koskowni czy elektrociepłowni. Ten przemysłowy kompleks położony w Radlinie przez lata definiował Radlin i wyznaczał jego specyfikę, ale również wpływał na środowisko naturalne.<br>Miasto Radlin, jako samorząd gminny nie ma podstaw prawnych aby kontrolować tego typu działalność. Prawo (i obowiązek) kontrolowania tych zakładów spoczywa na innych instytucjach, m.in. na Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska. Od lat współpracujemy zarówno z samymi zakładami przemysłowymi, jak również z instytucjami kontrolującymi. Uzyskane informacje na temat wpływu przemysłu na środowisko przekazujemy następnie naszym mieszkańcom. I odwrotnie - w odpowiedzi na skargi mieszkańców powiadamiamy instytucje, które mogą zweryfikować czy w istocie dosżło do jakichkolwiek nieprawidłowości.</p> 
Skasowano: <p>W listopadzie 2019 roku zorganizowaliśmy spotkanie w sprawie hałdy w Radlinie oraz jej uciążliwości dla mieszkańców.< br>Przedstawiciele zakładów przemysłowych mieli okazję wytłumaczyć na czym polega ich specyfika pracy, jak wyglądają utrudnienia, oraz kiedy możemy spodziewać się końca tych uciążliwości:</p> 
Skasowano: <p>https://www.youtube.com/ watch?v=3fNDGBgfliU</p> 
Skasowano: <p>W październiku 2020 roku z inicjatywy Burmistrza Radlina Barbary Magiery oraz radnych miejskich, na Sesję Rady Miejskiej w Radlinie zaproszono przedstawicieli Koksowni "Radlin", aby opowiedzieli o wpływie ich działalności przemysłowej na środowisko naturalne w Radlinie i okolicy:</p> 
Skasowano: <p>https://youtu.be/ v54cPUrGP0E?t=507</p> 
Skasowano: <h2>Monitoring jakości powietrza</h2> 
Skasowano: <p>Jakość powietrza w Radlinie i bezpośredniej okolicy mierzona jest w kilku punktach badawczych a wyniki pomiarów podawane są do publicznej wiadomości.</p> 
Skasowano: <p>- Na budynku Urzędu Miasta w Radlinie ustawiony jest czujnik programu Airly. Czujnik widoczny jest od strony ul. Rymera - jest umocowany na jednym z okien na II piętrze. W zależności od jakości powietrza czujnik świeci albo na zielono (bardzo dobrze), żółto (umiarkowanie) lub czerwono (bardzo źle). Dokładne wyniki pomiaru w Radlinie można odczytać na stronie <a href="https:/ /airly.eu/map/ pl/#50.047604611,18.4732532501,i7819">Airly.eu (kliknij)</a> .&nbsp;Można również zapoznać się z nimi dzięki aplikacji "Airly".</p> 
Skasowano: <figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/jakość1.png" alt="" width="125" height="125"> <figcaption>Czujnik jakości powietrza na budynku Urzędu Miasta</figcaption></figure> 
Skasowano: <p>- Na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 (ul. Makuszyńskiego) znajduje się czujnik firmy Beskid Instruments. Rejestruje on jakość powietrza w rejonie hałdy przy kopalni. Wyniki tych pomiarów wyświetlane są na telebimie przy ul. Korfantego (budynek MOSiR) oraz na stronie&nbsp;<a style="background-color: #ffffff; font-size: 1rem;" href="https:/ /beskidinstruments.com/mapa/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https: //beskidinstruments.com/mapa/</a>. Można również zapoznać się z nimi dzięki aplikacji "Monitoring Powietrza BI"</p> 
Skasowano: <figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/jakość-2.png" alt="" width="121" height="121"><p></p> 
Skasowano: <figcaption>Wyniki pomiaru jakości powietrza wyświetlają się na telebimie na budynku MOSiR w Radlinie.</figcaption> 
Skasowano: </figure> 
Skasowano: <p>- Wyniki badań jakości powietrza&nbsp; w powiecie wodzisławskim znajdą Państwo na stronie&nbsp;<a style="background-color: #ffffff; font-size: 1rem;" href="https:/ /www.powiatwodzislawski.pl/ polecamy/jakosc-powietrza" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https: //www.powiatwodzislawski.pl/ polecamy/jakosc- powietrza</a></p> 
Skasowano: <p>- Wyniki badań jakości powietrza na terenie całego województwa śląskiego, znajdą Państwo na stronie:&nbsp;<br><a href="http:// powietrze.katowice.wios.gov.pl/ ">http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/</a></p> 
Skasowano: <h2>Promowanie sieci ciepłowniczych i gazowych</h2> 
Skasowano: <p>Tam gdzie to tylko możliwe staramy się promować i zachęcać do przyłączania się do sieci ciepłowniczych, w tym gazowej. Wspólnie z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. prowadziliśmy wiele spotkań poszerzających wiedzę na temat sieci gazowych w naszym mieście. Zainteresowani mogą wypełnić ankietę oraz przesłać ją do siedziby PSG sp. z o.o.&nbsp; - <b>bez tej informacji, spółka nie wie że na danej ulicy jest zainteresowanie gazem!&nbsp;</b></p> 
Skasowano: <p><a role="button" href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Ankieta-PSG.pdf" ><br>Kliknij tutaj aby pobrać ankietę dla PSG sp. z o.o.<br></a></p> 
Skasowano: <p>Na terenie miasta sieć gazowa dostępna jest w rejonie ulic: Korfantego, Hallera, Rogozina, Ściegiennego, Wieczorka, Odległa, Stalmacha, Sienkiewicza, Spacerowa (część), Hubalczyków, Hutnicza, Rybnicka, Mariacka. Aktualnie trwają prace projektowe związane z rozbudową sieci gazowej w rejonie ulic: Rymera, Kominka, Wrzosowa, Napierskiego, osiedle domków jednorodzinnych. Szczegółowych informacji na temat możliwości przyłączenia posesji do sieci gazowej uzyskać można w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o.&nbsp; w Rybniku ul. Chrobrego 39, tel. 32 398 50 00.</p>Dodano: <p>Na terenie miasta sieć gazowa dostępna jest w rejonie ulic: Korfantego, Hallera, Rogozina, Ściegiennego, Wieczorka, Odległa, Stalmacha, Sienkiewicza, Spacerowa (część), Hubalczyków, Hutnicza, Rybnicka, Mariacka. Aktualnie trwają prace projektowe związane z rozbudową sieci gazowej w rejonie ulic: Rymera, Kominka, Wrzosowa, Napierskiego, osiedle domków jednorodzinnych. Szczegółowych informacji na temat możliwości przyłączenia posesji do sieci gazowej uzyskać można w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o.  w Rybniku ul. Chrobrego 39, tel. 32 398 50 00.</p><p><strong><b>Pobierz wniosek</b>: </strong></p>
Skasowano: <p><strong><b>Pobierz wniosek</b>: </strong></p> 
Bez zmian: <ul>Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a title="pobierz wniosek w PDF" href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 06/Wniosek-o- określenie-warunków- przyłączenia- dla-grupy-przyłączeniowej- B-podgrupy-I.pdf">Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla grupy przyłączeniowej B podgrupy I</a></li>Bez zmian: <li><a title="pobierz wniosek w PDF" href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 06/Wniosek-o- określenie-warunków- przyłączenia- dla-grupy-przyłączeniowej- B-podgrupy-I.pdf">Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla grupy przyłączeniowej B podgrupy I</a></li>
Bez zmian: </ul>Bez zmian: </ul>
Bez zmian: <p><strong><b>Pobierz mapę:</b></strong></p>Bez zmian: <p><strong><b>Pobierz mapę:</b></strong></p>
Bez zmian: <ul>Bez zmian: <ul>
Skasowano: <li><a title="pobierz mapę w PDF" href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 06/Radlin-gazyfikacja- 1.pdf">Radlin gazyfikacja&nbsp;</a></li>Dodano: <li><a title="pobierz mapę w PDF" href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 06/Radlin-gazyfikacja- 1.pdf">Radlin gazyfikacja </a></li>
Bez zmian: </ul>Bez zmian: </ul>
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.