Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 9 listopada 2020 o 11:28:24. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Problem smogu, niskiej emisji i złej jakości powietrza, to od wielu lat bolączka większości miast w Polsce, nie tylko na Górnym Śląsku. Aby skutecznie walczyć ze smogiem potrzeba rozwiązań systemowych, obejmujących swym zasięgiem cały kraj, a może nawet i większe obszary. Dlatego trudno spodziewać się natychmiastowej i mocno zauważalnej poprawy w wyniku samych działań samodządu gminnego, na terenie małej gminy jaką jest Radlin.
Mimo to władze samorządowe w Radlinie, niemalże od samego początku istnienia współczesnego Radlina, podejmują działania na rzecz poprawy jakości powietrza, walki z niską emisją i wspierania ekologicznych źródeł ciepła. Co zrobiliśmy do tej pory?

 

Dofinansowania do ekologicznych źródeł ciepła

Program Ograniczania Niskiej Emisji w Radlinie (od 2009 r do 2011 r)

– modernizacja źródeł ciepła: w 110 budynkach

– montaż instalacji kolektorów słonecznych: 134 szt.

Koszt realizacji zadania:
środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: 1 967 894,66 zł
środki mieszkańców: 1 012 212,08 zł
środki gminy: 327 982,36 zł

= razem: 3 308 089,10 zł

W 2011 r. wykonano:
– modernizacja źródeł ciepła : w 34 budynkach
– montaż instalacji kolektorów słonecznych: 50 szt.

Koszt realizacji zadania:
środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: 691 640,40 zł
środki mieszkańców: 359 426,20 zł
środki gminy: 115 273,40 zł

  = razem: 1 166 340,00 zł

Ekologiczne modernizacje w naszych obiektach

2011

 • Przebudowa budynku „Sokolnia” przy ul. Sokolskiej w Radlinie (ocieplenie budynku, wymiana centralnego ogrzewania, wymiana kotła węglowego na gazowy, wymiana okien i dachu) – kontynuacja inwestycji.
 • Termomodernizacja budynków należących do zasobów mieszkaniowych na osiedlu Mikołajczyka – kontynuacja inwestycji.
 • Termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej na ul. Orkana.
 • Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Radlinie w ciągu ulic Zapolskiej, Młyńskiej, Rymera, Wrzosowej, Głożyńskiej, Pocztowej i Polnej.
 • Wymiana kotła centralnego ogrzewania z zasypowego na kocioł z automatycznym dozowaniem paliwa w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Reymonta w Radlinie.
 • Montaż instalacji centralnego ogrzewania (ciepłociąg) w budynku przy ul. Korfantego 79
 • Termomodernizacja oraz montaż instalacji centralnego ogrzewania z kotłami gazowymi w budynku przy ul. Mikołajczyka 13
 • Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz kotów węglowych na gazowe w budynku przy ul. Hallera 13.

2012

 • Przebudowa Przedszkola nr 3 (termomodernizacja starego budynku, budowa nowego budynku).
 • Organizowanie wspólnego zakupu energii elektrycznej dla wszystkich jednostek miejskich.
 • Zakup reduktorów mocy dla oświetlenia ulicznego.
 • Rozbudowa kompleksu szkolnego SP 3 o przedszkole, zaplecze kuchenne i salę gimnastyczną.
 • Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją w budynku przy ul. Korfantego 93.
 • Zakup fabrycznie nowego samochodu ciężarowego oraz samochodu osobowego.
 • Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz kotów węglowych na gazowe w budynkach przy ul. Mikołajczyka 6, 9, 7, 5, 15, 11, 9, ul. Hallera 13- ciąg dalszy, .

2013

 • Rozbudowa kompleksu szkolnego SP 3 o przedszkole, zaplecze kuchenne i sale gimnastyczną – kontynuacja inwestycji.
 • Przebudowa przedszkola nr 3 (termomodernizacja starego budynku, budowa nowego budynku) – kontynuacja inwestycji.
 • Wymiana centralnego ogrzewania w budynku wielofunkcyjnym ul. Mariacka 93.
 • Projekty oświetlenia i realizacja , oświetlenie ulic, dróg i placów – modernizacje – kontynuacja zadania z lat poprzednich.
 • Termomodernizacja oraz montaż instalacji centralnego ogrzewania z kotłami gazowymi w budynku przy ul. Mikołajczyka 17.
 • Docieplenie stropodachu w budynku przy ul. Rymera 15.
 • Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego.
 • Zakup nowej koparko ładowarki.
 • Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz kotów węglowych na gazowe w budynkach przy ul. Hallera 13- ciąg dalszy, ul. Mikołajczyka 15, 5, 6, 9 – ciąg dalszy, ul. Mielęckiego 13, ul. Korfantego 61.

2014

 • Termomodernizacja budynków należących do zasobów mieszkaniowych na osiedlu Mikołajczyka, ocieplenie części ścian, wymiana kotła węglowego na gazowy – kontynuacja inwestycji.
 • Rozbudowa kompleksu szkolnego SP 3 o przedszkole, zaplecze kuchenne i sale gimnastyczną – kontynuacja inwestycji.
 • Przebudowa przedszkola nr 3 (termomodernizacja starego budynku, budowa nowego budynku) – kontynuacja inwestycji.
 • Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Mariackiej 93 – kontynuacja inwestycji.
 • Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz kotów węglowych na gazowe w budynkach przy ul. Mikołajczyka 18, 7, 6, ul. Hallera 13 – ciąg dalszy, ul. Korfantego 61 – ciąg dalszy, ul. Mielęckiego 13 – ciąg dalszy.

2015-2016

 • Docieplenie budynku ul. Rymera 15.
 • Docieplenie budynku ul. Hallera 13.
 • Wymiana istniejących źródeł ciepła ( kotły węglowe, piece kaflowe ) na kotły gazowe dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania m.in. przy ul. Mikołajczyka, Hallera.
 • Przeprowadzono pomiar i rejestrację parametrów zasilania, określono minimalną moc bierną indukcyjną pobieraną przez obiekt MOSiR przy ul. Korfantego ( basen ) – zabudowano i uruchomiono kompensację mocy biernej – kondensator i dławik ochronny ( rezonansowy ) w celu zmniejszwenia kosztów z tytułu opłat za moc bierną.
 • Remont pomieszczeń kawiarni, wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia na oświetlenie LED.
 • Zakup nowego pulpitu sterowniczego do świateł scenicznych i wymiana reflektorów halogenowych na reflektory LED.
 • Wymiana na scenie i sali widowiskowej oświetlenia teatralnego na nowe zestawy oświetleniowe LED.
 • Zakup samochodu dostawczego euro 6.
 • Wymiana istniejących źródeł ciepła ( kotły węglowe, piece kaflowe ) na kotły gazowe dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania m.in. przy ul. Mikołajczyka, Mielęckiego.

2017

(Wkrótce)

Warto sprawdzić również Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Radlin

 

Kontrole domowych pieców

Od wielu lat Straż Miejska w Radlinie przeprowadza – współnie z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ekologii kontrole domowych palenisk. Pobierane próbki popiołu z domów, gdzie zachodzi podejrzenie o spalanie odpadów bądź inne nieprawidłowości, wysyłane są do specjalistycznego laboratorium, zaś w razie stwierdzenia obecnośći plastiku, odpadów itd., właściciel takiej nieruchomości otrzymuje kary finansowe.
Kontrole odbywają się całorocznie, zarówno wyrywkowo, jak również po zgłoszeniu mieszkańców.

Działalność przemysłowa

Jako górnośląskie miasto górnicze na co dzień obcujemy z przemysłem ciężkim, w postaci działalności kopalni, koskowni czy elektrociepłowni. Ten przemysłowy kompleks położony w Radlinie przez lata definiował Radlin i wyznaczał jego specyfikę, ale również wpływał na środowisko naturalne.
Miasto Radlin, jako samorząd gminny nie ma podstaw prawnych aby kontrolować tego typu działalność. Prawo (i obowiązek) kontrolowania tych zakładów spoczywa na innych instytucjach, m.in. na Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska. Od lat współpracujemy zarówno z samymi zakładami przemysłowymi, jak również z instytucjami kontrolującymi. Uzyskane informacje na temat wpływu przemysłu na środowisko przekazujemy następnie naszym mieszkańcom. I odwrotnie – w odpowiedzi na skargi mieszkańców powiadamiamy instytucje, które mogą zweryfikować czy w istocie dosżło do jakichkolwiek nieprawidłowości.

W listopadzie 2019 roku zorganizowaliśmy spotkanie w sprawie hałdy w Radlinie oraz jej uciążliwości dla mieszkańców.
Przedstawiciele zakładów przemysłowych mieli okazję wytłumaczyć na czym polega ich specyfika pracy, jak wyglądają utrudnienia, oraz kiedy możemy spodziewać się końca tych uciążliwości:

W paźzierniku 2020 roku z inicjatywy Burmistrza Radlina Barbary Magiery oraz radnych miejskich, na Sesję Rady Miejskiej w Radlinie zaproszono przedstawicieli Koksowni „Radlin”, aby opowiedzieli o wpływie ich działalności przemysłowej na środowisko naturalne w Radlinie i okolicy:

Promowanie ekologicznych źródeł ciepła w tym sieci

Tam gdzie to tylko możliwe staramy się promować i zachęcać do przyłączania się do sieci ciepłowniczych, w tym gazowej. Wspólnie z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. prowadziliśmy wiele spotkań poszerzających wiedzę na temat sieci gazowych w naszym mieście. Zainteresowani mogą wypełnić ankietę oraz przesłać ją do siedziby PSG sp. z o.o.  – bez tej informacji, spółka nie wie że na danej ulicy jest zaintersowanie gazem! 

Wersja utworzona

9 listopada 2020 o 11:28:24Aktualna wersja
Treść
Bez zmian: <p><!-- wp:paragraph --></p>Bez zmian: <p><!-- wp:paragraph --></p>
Skasowano: <p>Problem smogu, niskiej emisji i złej jakości powietrza, to od wielu lat bolączka większości miast w Polsce, nie tylko na Górnym Śląsku. Aby skutecznie walczyć ze smogiem potrzeba rozwiązań systemowych, obejmujących swym zasięgiem cały kraj, a może nawet i większe obszary. Dlatego trudno spodziewać się natychmiastowej i mocno zauważalnej poprawy w wyniku samych działań samodządu gminnego, na terenie małej gminy jaką jest Radlin.<br />Mimo to władze samorządowe w Radlinie, niemalże od samego początku istnienia współczesnego Radlina, podejmują działania na rzecz poprawy jakości powietrza, walki z niską emisją i wspierania ekologicznych źródeł ciepła. Co zrobiliśmy do tej pory?</p>Dodano: <p><strong>Problem smogu, niskiej emisji i złej jakości powietrza, to od wielu lat bolączka większości miast w Polsce, nie tylko na Górnym Śląsku. Aby skutecznie walczyć ze smogiem potrzeba rozwiązań systemowych, obejmujących swym zasięgiem cały kraj, a może nawet i większe obszary. Dlatego trudno spodziewać się natychmiastowej i mocno zauważalnej poprawy w wyniku samych działań samodządu gminnego, na terenie małej gminy jaką jest Radlin.</strong><br /><strong>Mimo to władze samorządowe w Radlinie, niemalże od samego początku istnienia współczesnego Radlina, podejmują działania na rzecz poprawy jakości powietrza, walki z niską emisją i wspierania ekologicznych źródeł ciepła. Co zrobiliśmy do tej pory?</strong></p>
Skasowano: <p> </p> 
Bez zmian: <p><!-- /wp:paragraph --></p>Bez zmian: <p><!-- /wp:paragraph --></p>
Skasowano: <h2>Dofinansowania do ekologicznych źródeł ciepła</h2> 
 Dodano: <h2>Wymiana starych pieców</h2>
Skasowano: <p><b>Program Ograniczania Niskiej Emisji w Radlinie (od 2009 r do 2011 r)</b></p>Dodano: <p><b>Program Ograniczania Niskiej Emisji w Radlinie </b></p>
Skasowano: <p></p> 
Skasowano: <p>- modernizacja źródeł ciepła: w 110 budynkach</p> 
Skasowano: <p></p> 
Skasowano: <p>- montaż instalacji kolektorów słonecznych: 134 szt.</p> 
Skasowano: <p></p> 
Skasowano: <p>Koszt realizacji zadania:<br>środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: 1 967 894,66 zł<br>środki mieszkańców: 1 012 212,08 zł<br>środki gminy: 327 982,36 zł</p> 
Skasowano: <p></p> 
Skasowano: <p>= razem: 3 308 089,10 zł<br><br><b>W 2011 r. wykonano:</b><br>- modernizacja źródeł ciepła : w 34 budynkach<br>- montaż instalacji kolektorów słonecznych: 50 szt.</p> 
 Dodano: <p>Miasto Radlin od wielu lat realizuje program dofinansowań do wymiany starych, nieekologicznych pieców na nowe źródła ogrzewania. </p>
 Dodano: <p><b>W latach 2009 - 2013: <br /></b><br />Na wymianę starych kotłów na nowe, ekologiczne źródła ciepła wydano w Radlinie: <b>5 712 386,84 zł</b>, w tym:<br /><b>-  2 051 499,02 zł</b> wydali mieszkańcy<br />- <b>3 105 415,46 zł</b> to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej <br />- <b>555 472,36 zł</b> to środki miasta Radlin<br />Wykonano wówczas <b>408 </b>ekologicznych instalacji w mieście.</p>
 Dodano: <p><b>W 2015 roku:<br /></b><br />Na wymianę starych kotłów na nowe, ekologiczne źródła ciepła wydano w Radlinie<b> 576 082,53 zł</b>, w tym:<br />- <b>314 451,50 zł</b> wydali mieszkańcy<br />- <b>261 631,03 zł</b> to środki miasta Radlin<br />Wykonano wówczas <b>54 </b>ekologiczne instalacje w mieście.</p>
 Dodano: <p><b>W 2016 roku:<br /></b><br />Na wymianę starych kotłów na nowe, ekologiczne źródła ciepła wydano w Radlinie: <b>337 514,36 zł</b>, w tym:<br />- <b>204 189,06</b><b>  zł</b> wydali mieszkańcy<br />- <b>133 326,30 zł</b> to środki miasta Radlin <br />Wykonano wówczas <b style="font-size: 1rem;">27 </ b>ekologicznych instalacji w mieście.<br /><br /><b>W 2017 roku:<br /></b><b><br /></b>Na wymianę starych kotłów na nowe, ekologiczne źródła ciepła wydano w Radlinie: 1 434 011,40 zł,  w tym:</p>
 Dodano: <p>- <b style="font-size: 1rem;">926 656,66</b><b>  zł</b> wydali mieszkańcy<br />- <b style="font-size: 1rem;">507 354,74 zł</b> to środki miasta Radlin <br />Wykonano wówczas 102 ekologiczne instalacje w mieście.<br /><br /><b>W 2018 roku:<br /></b><b><br /></b>Na wymianę starych kotłów na nowe, ekologiczne źródła ciepła wydano w Radlinie:  <b>539 303,53</b><b>  zł,</b>  w tym:</p>
 Dodano: <p>- <b>1 108 646,25</b><b style="font-size: 1rem;"> zł</b> wydali mieszkańcy<br /><b>- 566 203 zł</b><b> </b>to środki miasta Radlin <br />Wykonano wówczas 111 ekologiczne instalacje w mieście.<br /><br /><b>W 2019 roku:<br /></b><b><br /></b>Na wymianę starych kotłów na nowe, ekologiczne źródła ciepła wydano w Radlinie:  539 303,53 zł,  w tym:</p>
 Dodano: <p>- <b>654 594,11</b><b>  zł</b> wydali mieszkańcy<br />- <b>330 048,04 zł</b><b> </b>to środki miasta Radlin <br />Wykonano wówczas 67 ekologiczne instalacje w mieście.<br /><br />Ogółem, w latach <b style="font-size: 1rem;">2009 - 2019</b> wykonano w mieście <b style="font-size: 1rem;">772 < /b>ekologicznych instalacji, współfinansowanych ze środków miejskich. Wydano na ten cel <b style="font-size: 1rem;">2 354 035,47 zł </b>z puli miejskich środków. Pozyskano również 3 105 415,46 zł środków zewnętrznych (z WFOŚiGW w Katowicach). <br /></p>
 Dodano: <p> </p>
 Dodano: <h2>Ekologiczne modernizacje na naszych obiektach </h2>
 Dodano: <img width="768" height="512" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/solary-sp4- 768x512.jpg" alt="" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/solary-sp4-768x512.jpg 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/11/ solary-sp4-300x200.jpg 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/11/ solary-sp4.jpg 960w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" />
 Dodano: <p>Pełną listę naszych miejskich inwestycji ekologicznych, poprawiających efektywność energetyczną (czyli termomodernizacje, ocieplenia budynków, wymiana źródeł ciepła na ekologiczne, zakupy niskoemosyjsyjnych pojazdów…) znajdą Państwo pod linkiem:<br /><br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/ efektywnosc- energetyczna/ ">https://miasto.radlin.pl/ efektywnosc-energetyczna/ </a><br /><br /></p>
 Dodano: <h2>Kontrole domowych pieców</h2>
 Dodano: <p>Od wielu lat Straż Miejska w Radlinie przeprowadza - współnie z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ekologii kontrole domowych palenisk. Pobierane próbki popiołu z domów, gdzie zachodzi podejrzenie o spalanie odpadów bądź inne nieprawidłowości, wysyłane są do specjalistycznego laboratorium, zaś w razie stwierdzenia obecnośći plastiku, odpadów itd., właściciel takiej nieruchomości otrzymuje kary finansowe.<br />Kontrole odbywają się całorocznie, zarówno wyrywkowo, jak również po zgłoszeniu mieszkańców.</p>
 Dodano: <h2>Działalność przemysłowa</h2>
 Dodano: <p>Jako górnośląskie miasto górnicze na co dzień obcujemy z przemysłem ciężkim, w postaci działalności kopalni, koskowni czy elektrociepłowni. Ten przemysłowy kompleks położony w Radlinie przez lata definiował Radlin i wyznaczał jego specyfikę, ale również wpływał na środowisko naturalne.<br />Miasto Radlin, jako samorząd gminny nie ma podstaw prawnych aby kontrolować tego typu działalność. Prawo (i obowiązek) kontrolowania tych zakładów spoczywa na innych instytucjach, m.in. na Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska. Od lat współpracujemy zarówno z samymi zakładami przemysłowymi, jak również z instytucjami kontrolującymi. Uzyskane informacje na temat wpływu przemysłu na środowisko przekazujemy następnie naszym mieszkańcom. I odwrotnie - w odpowiedzi na skargi mieszkańców powiadamiamy instytucje, które mogą zweryfikować czy w istocie dosżło do jakichkolwiek nieprawidłowości.</p>
 Dodano: <p>W listopadzie 2019 roku zorganizowaliśmy spotkanie w sprawie hałdy w Radlinie oraz jej uciążliwości dla mieszkańców.<br />Przedstawiciele zakładów przemysłowych mieli okazję wytłumaczyć na czym polega ich specyfika pracy, jak wyglądają utrudnienia, oraz kiedy możemy spodziewać się końca tych uciążliwości: </p>https://www.youtube.com/ watch?v=3fNDGBgfliU<p>W październiku 2020 roku z inicjatywy Burmistrza Radlina Barbary Magiery oraz radnych miejskich, na Sesję Rady Miejskiej w Radlinie zaproszono przedstawicieli Koksowni "Radlin", aby opowiedzieli o wpływie ich działalności przemysłowej na środowisko naturalne w Radlinie i okolicy:</p>https: //youtu.be/v54cPUrGP0E?t=507
 Dodano: <h2>Monitoring jakości powietrza</h2>
Skasowano: <p>Koszt realizacji zadania:<br>środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: 691 640,40 zł<br>środki mieszkańców: 359 426,20 zł<br>środki gminy: 115 273,40 zł</p>Dodano: <p>Jakość powietrza w Radlinie i bezpośredniej okolicy mierzona jest w kilku punktach badawczych a wyniki pomiarów podawane są do publicznej wiadomości.</p>
Skasowano: <p></p> 
Skasowano: <p>&nbsp; = razem: 1 166 340,00 zł</p> 
Skasowano: <p></p> 
Skasowano: <h2>Ekologiczne modernizacje w naszych obiektach</h2> 
 Dodano: <p>- Na budynku Urzędu Miasta w Radlinie ustawiony jest czujnik programu Airly. Czujnik widoczny jest od strony ul. Rymera - jest umocowany na jednym z okien na II piętrze. W zależności od jakości powietrza czujnik świeci albo na zielono (bardzo dobrze), żółto (umiarkowanie) lub czerwono (bardzo źle). Dokładne wyniki pomiaru w Radlinie można odczytać na stronie <a href="https:/ /airly.eu/map/ pl/#50.047604611,18.4732532501,i7819">Airly.eu (kliknij)</a>. Można również zapoznać się z nimi dzięki aplikacji "Airly".</p>
 Dodano: <figure>
 Dodano: <img width="125" height="125" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/jakość1.png" alt="" /> <figcaption>Czujnik jakości powietrza na budynku Urzędu Miasta</figcaption>
 Dodano: </figure>
 Dodano: <p>- Na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 (ul. Makuszyńskiego) znajduje się czujnik firmy Beskid Instruments. Rejestruje on jakość powietrza w rejonie hałdy przy kopalni. Wyniki tych pomiarów wyświetlane są na telebimie przy ul. Korfantego (budynek MOSiR) oraz na stronie <a style="background-color: #ffffff; font-size: 1rem;" href="https:/ /beskidinstruments.com/mapa/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https: //beskidinstruments.com/mapa/</a>. Można również zapoznać się z nimi dzięki aplikacji "Monitoring Powietrza BI"</p>
 Dodano: <figure>
 Dodano: <img width="121" height="121" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/jakość-2.png" alt="" /> <figcaption>Wyniki pomiaru jakości powietrza wyświetlają się na telebimie na budynku MOSiR w Radlinie.</figcaption>
 Dodano: </figure>
 Dodano: <p>- Wyniki badań jakości powietrza  w powiecie wodzisławskim znajdą Państwo na stronie <a style="background-color: #ffffff; font-size: 1rem;" href="https:/ /www.powiatwodzislawski.pl/ polecamy/jakosc-powietrza" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https: //www.powiatwodzislawski.pl/ polecamy/jakosc- powietrza</a></p><p>- Wyniki badań jakości powietrza na terenie całego województwa śląskiego, znajdą Państwo na stronie: <br /><a href="http:// powietrze.katowice.wios.gov.pl/ ">http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/</a></p>
 Dodano: <h2>Promowanie sieci ciepłowniczych i gazowych</h2>
 Dodano: <p>Tam gdzie to tylko możliwe staramy się promować i zachęcać do przyłączania się do sieci ciepłowniczych, w tym gazowej. Wspólnie z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. prowadziliśmy wiele spotkań poszerzających wiedzę na temat sieci gazowych w naszym mieście. Zainteresowani mogą wypełnić ankietę oraz przesłać ją do siedziby PSG sp. z o.o.  - <b>bez tej informacji, spółka nie wie że na danej ulicy jest zainteresowanie gazem! </b></p>
Skasowano: <section style="width: 795px; font-family: aller;" data-id="75b3f23" data-element_ type="section">Dodano: <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Ankieta-PSG.pdf" role="button">
Skasowano: <h3 style="color: #456b14;">2011</h3> 
 Dodano: Kliknij tutaj aby pobrać ankietę dla PSG sp. z o.o.
 Dodano: </a>
 Dodano: <p>Na terenie miasta sieć gazowa dostępna jest w rejonie ulic: Korfantego, Hallera, Rogozina, Ściegiennego, Wieczorka, Odległa, Stalmacha, Sienkiewicza, Spacerowa (część), Hubalczyków, Hutnicza, Rybnicka, Mariacka. Aktualnie trwają prace projektowe związane z rozbudową sieci gazowej w rejonie ulic: Rymera, Kominka, Wrzosowa, Napierskiego, osiedle domków jednorodzinnych. Szczegółowych informacji na temat możliwości przyłączenia posesji do sieci gazowej uzyskać można w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o.  w Rybniku ul. Chrobrego 39, tel. 32 398 50 00.</p><p><strong><b>Pobierz wniosek</b>: </strong></p>
Bez zmian: <ul>Bez zmian: <ul>
Skasowano: <li>Przebudowa budynku „Sokolnia” przy ul. Sokolskiej w Radlinie (ocieplenie budynku, wymiana centralnego ogrzewania, wymiana kotła węglowego na gazowy, wymiana okien i dachu) – kontynuacja inwestycji.</li>Dodano: <li><a title="pobierz wniosek w PDF" href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 06/Wniosek-o- określenie-warunków- przyłączenia- dla-grupy-przyłączeniowej- B-podgrupy-I.pdf">Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla grupy przyłączeniowej B podgrupy I</a></li>
Skasowano: <li>Termomodernizacja budynków należących do zasobów mieszkaniowych na osiedlu Mikołajczyka – kontynuacja inwestycji.</li> 
Skasowano: <li>Termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej na ul. Orkana.</li> 
Skasowano: <li>Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Radlinie w ciągu ulic Zapolskiej, Młyńskiej, Rymera, Wrzosowej, Głożyńskiej, Pocztowej i Polnej.</li> 
Skasowano: <li>Wymiana kotła centralnego ogrzewania z zasypowego na kocioł z automatycznym dozowaniem paliwa w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Reymonta w Radlinie.</li> 
Skasowano: <li>Montaż instalacji centralnego ogrzewania (ciepłociąg) w budynku przy ul. Korfantego 79</li> 
Skasowano: <li>Termomodernizacja oraz montaż instalacji centralnego ogrzewania z kotłami gazowymi w budynku przy ul. Mikołajczyka 13</li> 
Skasowano: <li>Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz kotów węglowych na gazowe w budynku przy ul. Hallera 13.</li> 
Bez zmian: </ul>Bez zmian: </ul>
Skasowano: </section> 
Skasowano: <section style="width: 795px; transition: background 0.3s ease 0s, border 0.3s ease 0s, border-radius 0.3s ease 0s, box-shadow 0.3s ease 0s; background-color: #f3f4f8; font-family: aller;" data-id="cdf6011" data-element_ type="section" data-settings= "{&quot;background_ background&quot; :&quot;classic&quot;}">Dodano: <p><strong><b>Pobierz mapę:</b></strong></p>
Skasowano: <h3 style="color: #456b14;">2012</h3> 
Bez zmian: <ul>Bez zmian: <ul>
Skasowano: <li>Przebudowa Przedszkola nr 3 (termomodernizacja starego budynku, budowa nowego budynku).</li> 
Skasowano: <li>Organizowanie wspólnego zakupu energii elektrycznej dla wszystkich jednostek miejskich.</li> 
Skasowano: <li>Zakup reduktorów mocy dla oświetlenia ulicznego.</li> 
Skasowano: <li>Rozbudowa kompleksu szkolnego SP 3 o przedszkole, zaplecze kuchenne i salę gimnastyczną.</li> 
Skasowano: <li>Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją w budynku przy ul. Korfantego 93.</li> 
Skasowano: <li>Zakup fabrycznie nowego samochodu ciężarowego oraz samochodu osobowego.</li> 
Skasowano: <li>Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz kotów węglowych na gazowe w budynkach przy ul. Mikołajczyka 6, 9, 7, 5, 15, 11, 9, ul. Hallera 13- ciąg dalszy, .</li>Dodano: <li><a title="pobierz mapę w PDF" href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 06/Radlin-gazyfikacja- 1.pdf">Radlin gazyfikacja </a></li>
Bez zmian: </ul>Bez zmian: </ul>
Skasowano: </section> 
Skasowano: <section style="width: 795px; margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: aller;" data-id="18992cb" data-element_ type="section"> 
Skasowano: <h3 style="color: #456b14;">2013</h3> 
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li>Rozbudowa kompleksu szkolnego SP 3 o przedszkole, zaplecze kuchenne i sale gimnastyczną – kontynuacja inwestycji.</li> 
Skasowano: <li>Przebudowa przedszkola nr 3 (termomodernizacja starego budynku, budowa nowego budynku) – kontynuacja inwestycji.</li> 
Skasowano: <li>Wymiana centralnego ogrzewania w budynku wielofunkcyjnym ul. Mariacka 93.</li> 
Skasowano: <li>Projekty oświetlenia i realizacja , oświetlenie ulic, dróg i placów – modernizacje – kontynuacja zadania z lat poprzednich.</li> 
Skasowano: <li>Termomodernizacja oraz montaż instalacji centralnego ogrzewania z kotłami gazowymi w budynku przy ul. Mikołajczyka 17.</li> 
Skasowano: <li>Docieplenie stropodachu w budynku przy ul. Rymera 15.</li> 
Skasowano: <li>Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego.</li> 
Skasowano: <li>Zakup nowej koparko ładowarki.</li> 
Skasowano: <li>Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz kotów węglowych na gazowe w budynkach przy ul. Hallera 13- ciąg dalszy, ul. Mikołajczyka 15, 5, 6, 9 – ciąg dalszy, ul. Mielęckiego 13, ul. Korfantego 61.</li> 
Skasowano: </ul> 
Skasowano: </section> 
Skasowano: <section style="width: 795px; transition: background 0.3s ease 0s, border 0.3s ease 0s, border-radius 0.3s ease 0s, box-shadow 0.3s ease 0s; margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; background-color: #f3f4f8; font-family: aller;" data-id="87164b1" data-element_ type="section" data-settings= "{&quot;background_ background&quot; :&quot;classic&quot;}"> 
Skasowano: <h3 style="color: #456b14;">2014</h3> 
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li>Termomodernizacja budynków należących do zasobów mieszkaniowych na osiedlu Mikołajczyka, ocieplenie części ścian, wymiana kotła węglowego na gazowy – kontynuacja inwestycji.</li> 
Skasowano: <li>Rozbudowa kompleksu szkolnego SP 3 o przedszkole, zaplecze kuchenne i sale gimnastyczną – kontynuacja inwestycji.</li> 
Skasowano: <li>Przebudowa przedszkola nr 3 (termomodernizacja starego budynku, budowa nowego budynku) – kontynuacja inwestycji.</li> 
Skasowano: <li>Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Mariackiej 93 – kontynuacja inwestycji.</li> 
Skasowano: <li>Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz kotów węglowych na gazowe w budynkach przy ul. Mikołajczyka 18, 7, 6, ul. Hallera 13 – ciąg dalszy, ul. Korfantego 61 – ciąg dalszy, ul. Mielęckiego 13 – ciąg dalszy.</li> 
Skasowano: </ul> 
Skasowano: </section> 
Skasowano: <section style="width: 795px; margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: aller;" data-id="9c931dd" data-element_ type="section"> 
Skasowano: <h3 style="color: #456b14;">2015-2016</h3> 
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li>Docieplenie budynku ul. Rymera 15.</li> 
Skasowano: <li>Docieplenie budynku ul. Hallera 13.</li> 
Skasowano: <li>Wymiana istniejących źródeł ciepła ( kotły węglowe, piece kaflowe ) na kotły gazowe dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania m.in. przy ul. Mikołajczyka, Hallera.</li> 
Skasowano: <li>Przeprowadzono pomiar i rejestrację parametrów zasilania, określono minimalną moc bierną indukcyjną pobieraną przez obiekt MOSiR przy ul. Korfantego ( basen ) – zabudowano i uruchomiono kompensację mocy biernej – kondensator i dławik ochronny ( rezonansowy ) w celu zmniejszwenia kosztów z tytułu opłat za moc bierną.</li> 
Skasowano: <li>Remont pomieszczeń kawiarni, wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia na oświetlenie LED.</li> 
Skasowano: <li>Zakup nowego pulpitu sterowniczego do świateł scenicznych i wymiana reflektorów halogenowych na reflektory LED.</li> 
Skasowano: <li>Wymiana na scenie i sali widowiskowej oświetlenia teatralnego na nowe zestawy oświetleniowe LED.</li> 
Skasowano: <li>Zakup samochodu dostawczego euro 6.</li> 
Skasowano: <li>Wymiana istniejących źródeł ciepła ( kotły węglowe, piece kaflowe ) na kotły gazowe dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania m.in. przy ul. Mikołajczyka, Mielęckiego.</li> 
Skasowano: </ul> 
Skasowano: </section> 
Skasowano: <section style="width: 795px; margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: aller;" data-id="19512d1" data-element_ type="section"> 
Skasowano: <h3 style="color: #456b14;">2017</h3> 
Skasowano: <p>(Wkrótce)</p> 
Skasowano: <p>Warto sprawdzić również <a style="background-color: #ffffff; font-size: 1rem;" role="link" href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Plan-Gospodarki- Niskoemisyjnej-dla-Miasta- Radlin.pdf">Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Radlin</a></p> 
Skasowano: <p> </p> 
Skasowano: </section> 
Skasowano: <h2>Kontrole domowych pieców</h2> 
Skasowano: <p>Od wielu lat Straż Miejska w Radlinie przeprowadza - współnie z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ekologii kontrole domowych palenisk. Pobierane próbki popiołu z domów, gdzie zachodzi podejrzenie o spalanie odpadów bądź inne nieprawidłowości, wysyłane są do specjalistycznego laboratorium, zaś w razie stwierdzenia obecnośći plastiku, odpadów itd., właściciel takiej nieruchomości otrzymuje kary finansowe.<br />Kontrole odbywają się całorocznie, zarówno wyrywkowo, jak również po zgłoszeniu mieszkańców.</p> 
Skasowano: <h2>Działalność przemysłowa</h2> 
Skasowano: <p>Jako górnośląskie miasto górnicze na co dzień obcujemy z przemysłem ciężkim, w postaci działalności kopalni, koskowni czy elektrociepłowni. Ten przemysłowy kompleks położony w Radlinie przez lata definiował Radlin i wyznaczał jego specyfikę, ale również wpływał na środowisko naturalne.<br />Miasto Radlin, jako samorząd gminny nie ma podstaw prawnych aby kontrolować tego typu działalność. Prawo (i obowiązek) kontrolowania tych zakładów spoczywa na innych instytucjach, m.in. na Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska. Od lat współpracujemy zarówno z samymi zakładami przemysłowymi, jak również z instytucjami kontrolującymi. Uzyskane informacje na temat wpływu przemysłu na środowisko przekazujemy następnie naszym mieszkańcom. I odwrotnie - w odpowiedzi na skargi mieszkańców powiadamiamy instytucje, które mogą zweryfikować czy w istocie dosżło do jakichkolwiek nieprawidłowości.</p> 
Skasowano: <p>W listopadzie 2019 roku zorganizowaliśmy spotkanie w sprawie hałdy w Radlinie oraz jej uciążliwości dla mieszkańców.<br />Przedstawiciele zakładów przemysłowych mieli okazję wytłumaczyć na czym polega ich specyfika pracy, jak wyglądają utrudnienia, oraz kiedy możemy spodziewać się końca tych uciążliwości: </p>https://www.youtube.com/ watch?v=3fNDGBgfliU<p>W paźzierniku 2020 roku z inicjatywy Burmistrza Radlina Barbary Magiery oraz radnych miejskich, na Sesję Rady Miejskiej w Radlinie zaproszono przedstawicieli Koksowni "Radlin", aby opowiedzieli o wpływie ich działalności przemysłowej na środowisko naturalne w Radlinie i okolicy:</p>https: //youtu.be/v54cPUrGP0E?t=507 
Skasowano: <h2>Promowanie ekologicznych źródeł ciepła w tym sieci</h2> 
Skasowano: <p>Tam gdzie to tylko możliwe staramy się promować i zachęcać do przyłączania się do sieci ciepłowniczych, w tym gazowej. Wspólnie z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. prowadziliśmy wiele spotkań poszerzających wiedzę na temat sieci gazowych w naszym mieście. Zainteresowani mogą wypełnić ankietę oraz przesłać ją do siedziby PSG sp. z o.o.&nbsp; - <b>bez tej informacji, spółka nie wie że na danej ulicy jest zaintersowanie gazem!&nbsp;</b></p> 
jupiterx_header
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_header_overlap
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_behavior
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_layout
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_content_full_width
Skasowano: Dodano: 0
jupiterx_content_spacing
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_sidebar_primary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_sidebar_secondary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_featured_image
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_social_share
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_comments
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_title
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_breadcrumb
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_footer_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer_behavior
Skasowano: Dodano: global
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.