Problem smogu, niskiej emisji i złej jakości powietrza, to od wielu lat bolączka większości miast w Polsce, nie tylko na Górnym Śląsku. Aby skutecznie walczyć ze smogiem potrzeba rozwiązań systemowych, obejmujących swym zasięgiem cały kraj, a może nawet i większe obszary. Dlatego trudno spodziewać się natychmiastowej i mocno zauważalnej poprawy w wyniku samych działań samodządu gminnego, na terenie małej gminy jaką jest Radlin.
Mimo to władze samorządowe w Radlinie, niemalże od samego początku istnienia współczesnego Radlina, podejmują działania na rzecz poprawy jakości powietrza, walki z niską emisją i wspierania ekologicznych źródeł ciepła. Co zrobiliśmy do tej pory?

Wymiana starych pieców

Program Ograniczania Niskiej Emisji w Radlinie

Miasto Radlin od wielu lat realizuje program dofinansowań do wymiany starych, nieekologicznych pieców na nowe źródła ogrzewania. 

W latach 2009 – 2013: 

Na wymianę starych kotłów na nowe, ekologiczne źródła ciepła wydano w Radlinie: 5 712 386,84 zł, w tym:
–  2 051 499,02 zł wydali mieszkańcy
3 105 415,46 zł to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
555 472,36 zł to środki miasta Radlin
Wykonano wówczas 408 ekologicznych instalacji w mieście.

W 2015 roku:

Na wymianę starych kotłów na nowe, ekologiczne źródła ciepła wydano w Radlinie 576 082,53 zł, w tym:
314 451,50 zł wydali mieszkańcy
261 631,03 zł to środki miasta Radlin
Wykonano wówczas 54 ekologiczne instalacje w mieście.

W 2016 roku:

Na wymianę starych kotłów na nowe, ekologiczne źródła ciepła wydano w Radlinie: 337 514,36 zł, w tym:
– 204 189,06 zł wydali mieszkańcy
– 133 326,30 zł to środki miasta Radlin 
Wykonano wówczas 27 ekologicznych instalacji w mieście.

W 2017 roku:

Na wymianę starych kotłów na nowe, ekologiczne źródła ciepła wydano w Radlinie: 
1 434 011,40 zł,  w tym:

– 926 656,66 zł wydali mieszkańcy
– 507 354,74 zł to środki miasta Radlin 
Wykonano wówczas 102 ekologiczne instalacje w mieście.

W 2018 roku:

Na wymianę starych kotłów na nowe, ekologiczne źródła ciepła wydano w Radlinie: 
 539 303,53 zł,  w tym:

– 1 108 646,25 zł wydali mieszkańcy
– 566 203 zł to środki miasta Radlin 
Wykonano wówczas 111 ekologiczne instalacje w mieście.

W 2019 roku:

Na wymianę starych kotłów na nowe, ekologiczne źródła ciepła wydano w Radlinie: 
 539 303,53 zł,  w tym:

– 654 594,11 zł wydali mieszkańcy
– 330 048,04 zł to środki miasta Radlin 
Wykonano wówczas 67 ekologiczne instalacje w mieście.

Ogółem, w latach
2009 – 2019 wykonano w mieście 772 ekologicznych instalacji, współfinansowanych ze środków miejskich. Wydano na ten cel 2 354 035,47 zł z puli miejskich środków. Pozyskano również 3 105 415,46 zł środków zewnętrznych (z WFOŚiGW w Katowicach). 

 

Ekologiczne modernizacje na naszych obiektach

Pełną listę naszych miejskich inwestycji ekologicznych, poprawiających efektywność energetyczną (czyli termomodernizacje, ocieplenia budynków, wymiana źródeł ciepła na ekologiczne, zakupy niskoemosyjsyjnych pojazdów…) znajdą Państwo pod linkiem:

https://miasto.radlin.pl/efektywnosc-energetyczna/ 

Kontrole domowych pieców

Od wielu lat Straż Miejska w Radlinie przeprowadza – współnie z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ekologii kontrole domowych palenisk. Pobierane próbki popiołu z domów, gdzie zachodzi podejrzenie o spalanie odpadów bądź inne nieprawidłowości, wysyłane są do specjalistycznego laboratorium, zaś w razie stwierdzenia obecnośći plastiku, odpadów itd., właściciel takiej nieruchomości otrzymuje kary finansowe.
Kontrole odbywają się całorocznie, zarówno wyrywkowo, jak również po zgłoszeniu mieszkańców.

Działalność przemysłowa

Jako górnośląskie miasto górnicze na co dzień obcujemy z przemysłem ciężkim, w postaci działalności kopalni, koskowni czy elektrociepłowni. Ten przemysłowy kompleks położony w Radlinie przez lata definiował Radlin i wyznaczał jego specyfikę, ale również wpływał na środowisko naturalne.
Miasto Radlin, jako samorząd gminny nie ma podstaw prawnych aby kontrolować tego typu działalność. Prawo (i obowiązek) kontrolowania tych zakładów spoczywa na innych instytucjach, m.in. na Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska. Od lat współpracujemy zarówno z samymi zakładami przemysłowymi, jak również z instytucjami kontrolującymi. Uzyskane informacje na temat wpływu przemysłu na środowisko przekazujemy następnie naszym mieszkańcom. I odwrotnie – w odpowiedzi na skargi mieszkańców powiadamiamy instytucje, które mogą zweryfikować czy w istocie dosżło do jakichkolwiek nieprawidłowości.

W listopadzie 2019 roku zorganizowaliśmy spotkanie w sprawie hałdy w Radlinie oraz jej uciążliwości dla mieszkańców.
Przedstawiciele zakładów przemysłowych mieli okazję wytłumaczyć na czym polega ich specyfika pracy, jak wyglądają utrudnienia, oraz kiedy możemy spodziewać się końca tych uciążliwości:

W październiku 2020 roku z inicjatywy Burmistrza Radlina Barbary Magiery oraz radnych miejskich, na Sesję Rady Miejskiej w Radlinie zaproszono przedstawicieli Koksowni „Radlin”, aby opowiedzieli o wpływie ich działalności przemysłowej na środowisko naturalne w Radlinie i okolicy:

Monitoring jakości powietrza

Jakość powietrza w Radlinie i bezpośredniej okolicy mierzona jest w kilku punktach badawczych a wyniki pomiarów podawane są do publicznej wiadomości.

– Na budynku Urzędu Miasta w Radlinie ustawiony jest czujnik programu Airly. Czujnik widoczny jest od strony ul. Rymera – jest umocowany na jednym z okien na II piętrze. W zależności od jakości powietrza czujnik świeci albo na zielono (bardzo dobrze), żółto (umiarkowanie) lub czerwono (bardzo źle). Dokładne wyniki pomiaru w Radlinie można odczytać na stronie Airly.eu (kliknij)Można również zapoznać się z nimi dzięki aplikacji „Airly”.

Czujnik jakości powietrza na budynku Urzędu Miasta

– Na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 (ul. Makuszyńskiego) znajduje się czujnik firmy Beskid Instruments. Rejestruje on jakość powietrza w rejonie hałdy przy kopalni. Wyniki tych pomiarów wyświetlane są na telebimie przy ul. Korfantego (budynek MOSiR) oraz na stronie https://beskidinstruments.com/mapa/. Można również zapoznać się z nimi dzięki aplikacji „Monitoring Powietrza BI”

Wyniki pomiaru jakości powietrza wyświetlają się na telebimie na budynku MOSiR w Radlinie.

– Wyniki badań jakości powietrza  w powiecie wodzisławskim znajdą Państwo na stronie https://www.powiatwodzislawski.pl/polecamy/jakosc-powietrza

– Wyniki badań jakości powietrza na terenie całego województwa śląskiego, znajdą Państwo na stronie: 
http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/

Promowanie sieci ciepłowniczych i gazowych

Tam gdzie to tylko możliwe staramy się promować i zachęcać do przyłączania się do sieci ciepłowniczych, w tym gazowej. Wspólnie z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. prowadziliśmy wiele spotkań poszerzających wiedzę na temat sieci gazowych w naszym mieście. Zainteresowani mogą wypełnić ankietę oraz przesłać ją do siedziby PSG sp. z o.o.  – bez tej informacji, spółka nie wie że na danej ulicy jest zainteresowanie gazem! 

Na terenie miasta sieć gazowa dostępna jest w rejonie ulic: Korfantego, Hallera, Rogozina, Ściegiennego, Wieczorka, Odległa, Stalmacha, Sienkiewicza, Spacerowa (część), Hubalczyków, Hutnicza, Rybnicka, Mariacka. Aktualnie trwają prace projektowe związane z rozbudową sieci gazowej w rejonie ulic: Rymera, Kominka, Wrzosowa, Napierskiego, osiedle domków jednorodzinnych. Szczegółowych informacji na temat możliwości przyłączenia posesji do sieci gazowej uzyskać można w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o.  w Rybniku ul. Chrobrego 39, tel. 32 398 50 00.