Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 25 stycznia 2023 o 09:15:44. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Wersja utworzona

25 stycznia 2023 o 09:15:44Aktualna wersja
Treść
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> 
 Dodano: <!-- wp:paragraph --><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p><strong>Poniżej treści wniosków do Referatu Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Radlin:</strong></p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p> </p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph --><!-- wp:list -->
 Dodano: <ul>
 Dodano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 01/Wniosek-o- wydanie-decyzji- w-spr.-podzialu.doc">Wniosek o wydanie decyzji w sprawie podziału nieruchomości (plik edytowalny) <strong>POBIERZ< /strong></a></li>
 Dodano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 01/Wniosek-o- wydanie-decyzji- w-spr.-podzialu.pdf">Wniosek o wydanie decyzji w sprawie podziału nieruchomości (PDF) <strong>POBIERZ< /strong></a></li>
 Dodano: </ul>
 Dodano: <p> </p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <p> </p>
 Dodano: <ul>
 Dodano: <li><a role="link" href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 01/Wniosek-o- ustalenie-numeru- porzadkowego.odt">Wniosek o ustalenie numeru porządkowego (plik edytowalny) <strong>POBIERZ< /strong></a></li>
 Dodano: <li><a role="link" href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 01/Wniosek-o- ustalenie-numeru- porzadkowego.pdf">Wniosek o ustalenie numeru porządkowego (PDF) <strong> POBIERZ</strong></a></li>
 Dodano: </ul>
 Dodano: <p> </p>
 Dodano: <p> </p>
 Dodano: <ul>
 Dodano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 01/Wniosek-o- dzierzawe.odt">Wniosek o dzierżawę (plik edytowalny) <strong>POBIERZ< /strong></a></li>
 Dodano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 01/Wniosek-o- dzierzawe.pdf">Wniosek o dzierżawę (PDF) <strong>POBIERZ< /strong></a></li>
 Dodano: </ul>
 Dodano: <p> </p>
 Dodano: <p> </p>
 Dodano: <ul>
 Dodano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 01/wniosek-o- udostepnienie- terenu.odt">Wniosek o udostępnienie terenu (plik edytowalny) <strong>POBIERZ< /strong></a></li>
 Dodano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 01/wniosek-o- udostepnienie- terenu.pdf">Wniosek o udostępnienie terenu (PDF) <strong>POBIERZ< /strong></a></li>
 Dodano: </ul>
Skasowano: <p></p>Dodano: <p> </p>
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> 
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> 
Skasowano: <p>Poniżej treści wniosków do Referatu Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Radlin:</p> 
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> 
Skasowano: <!-- wp:list --> 
Skasowano: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 01/Wniosek-o- wydanie-decyzji- w-spr.-podzialu.doc">Wniosek o wydanie decyzji w sprawie podziału nieruchomości (DOC) <strong>POBIERZ< /strong></a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 01/Wniosek-o- wydanie-decyzji- w-spr.-podzialu.pdf">Wniosek o wydanie decyzji w sprawie podziału nieruchomości (PDF) <strong>POBIERZ< /strong></a>< br></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 01/Wniosek-o- ustalenie-numeru- porzadkowego.odt">Wniosek o ustalenie numeru porządkowego (DOC) <strong>POBIERZ< /strong></a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 01/Wniosek-o- ustalenie-numeru- porzadkowego.pdf">Wniosek o ustalenie numeru porządkowego (PDF) <strong>POBIERZ< /strong></a>< br></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 01/Wniosek-o- dzierzawe.odt">Wniosek o dzierżawę (DOC) <strong>POBIERZ< /strong></a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 01/Wniosek-o- dzierzawe.pdf">Wniosek o dzierżawę (PDF) <strong>POBIERZ< /strong></a>< br></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 01/wniosek-o- udostepnienie- terenu.odt">Wniosek o udostępnienie terenu (DOC) <strong>POBIERZ< /strong></a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 01/wniosek-o- udostepnienie- terenu.pdf">Wniosek o udostępnienie terenu (PDF) <strong>POBIERZ< /strong></a></li></ul> 
Skasowano: <!-- /wp:list --> 
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> 
Skasowano: <p></p> 
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> 
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> 
Skasowano: <p></p> 
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> 
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> 
Skasowano: <p></p> 
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> 
 Dodano: <p> </p>
 Dodano: <p><!-- /wp:list --><!-- wp:paragraph --><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --></p>
 Dodano: <p> </p>
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.