Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 24 stycznia 2023 o 12:29:44. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Wersja utworzona

24 stycznia 2023 o 12:29:44Aktualna wersja
Tytuł
Skasowano: Wioski Referatu Gospodarki Nieruchomościami (do pobrania)Dodano: Wnioski Referatu Gospodarki Nieruchomościami (do pobrania)
Treść
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> 
Skasowano: <p></p> 
 Dodano: <!-- wp:paragraph --><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p><strong>Poniżej treści wniosków do Referatu Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Radlin:</strong></p>
Skasowano: <!-- /wp:paragraph -->Dodano: <!-- /wp:paragraph --><ul>
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> 
Skasowano: <p>Poniżej treści wniosków do Referatu Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Radlin:</p> 
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> 
 Dodano: <li><a role="link" href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 01/Wniosek-o- ustalenie-numeru- porzadkowego.pdf">Wniosek o ustalenie numeru porządkowego (PDF) <strong> POBIERZ</strong></a></li>
 Dodano: </ul>
 Dodano: <ul>
 Dodano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 01/Wniosek-o- dzierzawe.pdf">Wniosek o dzierżawę (PDF) <strong>POBIERZ< /strong></a></li>
 Dodano: </ul>
Skasowano: <!-- wp:list -->Dodano: <ul>
 Dodano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 01/wniosek-o- udostepnienie- terenu.pdf">Wniosek o udostępnienie terenu (PDF) <strong>POBIERZ< /strong></a></li>
 Dodano: </ul>
 Dodano: <p><!-- /wp:list --><!-- wp:paragraph --><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --></p>
 Dodano: <ul>
 Dodano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 05/wniosek-obszar- rewitalizacji.pdf">Wniosek - obszar rewitalizacji (PDF) <strong>POBIERZ < /strong></a></li>
 Dodano: </ul>
 Dodano: <ul>
 Dodano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 12/wniosek-wypis- i-wyrys-z-planu.pdf">Wniosek -wypis i wyrys z planu (PDF) <strong>POBIERZ< /strong></a></li>
 Dodano: </ul>
 Dodano: <ul>
 Dodano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 12/wniosek-wstepny- projekt-podzialu- nieruchomosci.pdf">Wniosek - wstępny projekt podziału nieruchomości (PDF) <strong>POBIERZ< /strong></a></li>
 Dodano: </ul>
 Dodano: <ul>
 Dodano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 12/wniosek-projekt- podzialu-nieruchomosci.pdf">Wniosek - wydanie decyzji w sprawie podziału nieruchomości (PDF) <strong>POBIERZ< /strong></a></li>
 Dodano: </ul>
 Dodano: <ul>
Skasowano: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 01/Wniosek-o- wydanie-decyzji- w-spr.-podzialu.doc">Wniosek o wydanie decyzji w sprawie podziału nieruchomości (DOC) <strong>POBIERZ< /strong></a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 01/Wniosek-o- wydanie-decyzji- w-spr.-podzialu.pdf">Wniosek o wydanie decyzji w sprawie podziału nieruchomości (PDF) <strong>POBIERZ< /strong></a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 01/Wniosek-o- ustalenie-numeru- porzadkowego.odt">Wniosek o ustalenie numeru porządkowego (DOC) <strong>POBIERZ< /strong></a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 01/Wniosek-o- ustalenie-numeru- porzadkowego.pdf">Wniosek o ustalenie numeru porządkowego (PDF) <strong>POBIERZ< /strong></a></li></ul>Dodano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 12/wniosek-wydanie- zaswiadczenia- o-zgodnosci- zamierzonego- sposobu-uzytkowania- obiektu-budowlanego- z-ustaleniami- miejscowego-planu- zagospodarowania- przestrzennego.pdf">Wniosek  - wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (PDF) <strong>POBIERZ< /strong></a></li>
 Dodano: </ul>
 Dodano: <ul>
 Dodano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 12/wniosek-zmiana- planu-miejscowego.pdf">Wniosek - zmiana planu miejscowego (PDF) <strong>POBIERZ< /strong></a></li>
Skasowano: <!-- /wp:list -->Dodano: </ul>
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> 
Skasowano: <p></p> 
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> 
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> 
Skasowano: <p></p> 
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> 
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> 
Skasowano: <p></p> 
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> 
 Dodano: <ul>
 Dodano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 12/wniosek-zrzeczenie- sie-prawa-do- odwolania.pdf">Wniosek - zrzeczenie się prawa do odwołania (PDF) <strong>POBIERZ < /strong></a></li>
 Dodano: </ul>
 Dodano: <ul>
 Dodano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 12/wniosek-zwrot- oplaty-skarbowej.pdf">Wniosek - zwrot opłaty skarbowej (PDF) <strong>POBIERZ < /strong></a></li>
 Dodano: </ul>
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.