Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 24 stycznia 2023 o 12:20:15. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Wersja utworzona

24 stycznia 2023 o 12:20:15Aktualna wersja
Tytuł
Skasowano: Wioski Referatu Gospodarki NieruchomościamiDodano: Wioski Referatu Gospodarki Nieruchomościami (do pobrania)
Treść
 Dodano: <!-- wp:paragraph --><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p><strong>Poniżej treści wniosków do Referatu Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Radlin:</strong></p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p> </p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph --><!-- wp:list -->
Skasowano: Dodano: <ul>
 Dodano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 01/Wniosek-o- wydanie-decyzji- w-spr.-podzialu.doc">Wniosek o wydanie decyzji w sprawie podziału nieruchomości (plik edytowalny) <strong>POBIERZ< /strong></a></li>
 Dodano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 01/Wniosek-o- wydanie-decyzji- w-spr.-podzialu.pdf">Wniosek o wydanie decyzji w sprawie podziału nieruchomości (PDF) <strong>POBIERZ< /strong></a></li>
 Dodano: </ul>
 Dodano: <p> </p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <p> </p>
 Dodano: <ul>
 Dodano: <li><a role="link" href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 01/Wniosek-o- ustalenie-numeru- porzadkowego.odt">Wniosek o ustalenie numeru porządkowego (plik edytowalny) <strong>POBIERZ< /strong></a></li>
 Dodano: <li><a role="link" href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 01/Wniosek-o- ustalenie-numeru- porzadkowego.pdf">Wniosek o ustalenie numeru porządkowego (PDF) <strong> POBIERZ</strong></a></li>
 Dodano: </ul>
 Dodano: <p> </p>
 Dodano: <p> </p>
 Dodano: <ul>
 Dodano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 01/Wniosek-o- dzierzawe.odt">Wniosek o dzierżawę (plik edytowalny) <strong>POBIERZ< /strong></a></li>
 Dodano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 01/Wniosek-o- dzierzawe.pdf">Wniosek o dzierżawę (PDF) <strong>POBIERZ< /strong></a></li>
 Dodano: </ul>
 Dodano: <p> </p>
 Dodano: <p> </p>
 Dodano: <ul>
 Dodano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 01/wniosek-o- udostepnienie- terenu.odt">Wniosek o udostępnienie terenu (plik edytowalny) <strong>POBIERZ< /strong></a></li>
 Dodano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 01/wniosek-o- udostepnienie- terenu.pdf">Wniosek o udostępnienie terenu (PDF) <strong>POBIERZ< /strong></a></li>
 Dodano: </ul>
 Dodano: <p> </p>
 Dodano: <p> </p>
 Dodano: <p><!-- /wp:list --><!-- wp:paragraph --><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --></p>
 Dodano: <p> </p>
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.