Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 24 marca 2021 o 14:15:17. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze dokumenty dotyczące Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Radlin.  

Wnioski do pobrania:

Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości

Wniosek o wypis i wyrys z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Radlin:


Mapa Radlina:

Uchwały:

Uchwała nr XL/394/2001 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 25.10.2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin

Pliki do pobrania:

Uchwała nr XL/396/2001 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 25.10.2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin

UWAGA: Poniższa uchwała zmieniona jest w części określonej w uchwale Rady Miejskiej w Radlinie Nr BRM-0150/XII/80/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 roku, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 192, poz. 3613 z dnia 14 listopada 2007 r.

Pliki do pobrania:

Uchwała nr XL/397/2001 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 25.10.2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin

  • Nr BRM-0150/XII/77/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 roku, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 192, poz. 3610 z dnia 14 listopada 2007 r.
  • Nr BRM-0150/XII/78/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 roku, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 192, poz. 3611 z dnia 14 listopada 2007 r.
  • Nr BRM-0150/XLIX/360/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 89, poz. 2501 z dnia 1 sierpnia 2006 r.

Pliki do pobrania:

Uchwała nr XL/398/2001 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 25.10.2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin

Pliki do pobrania:

Uchwała nr XL/399/2001 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 25.10.2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin UWAGA: Poniższa uchwała zmieniona jest w części określonej w uchwałach Rady Miejskiej w Radlinie:
  • Nr BRM-0150/XII/81/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 roku, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 192, poz. 3614 z dnia 14 listopada 2007 r.
  • Nr BRM-0150/XII/82/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 roku, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 192, poz. 3615 z dnia 14 listopada 2007 r.
Pliki do pobrania:

Uchwała nr XL/400/2001 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 25.10.2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin

Pliki do pobrania:

Uchwała nr XL/401/2001 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 25.10.2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin

UWAGA: Poniższa uchwała zmieniona jest w części określonej w uchwale Rady Miejskiej w Radlinie Nr BRM-0150/XII/79/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 roku, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 192, poz. 3612 z dnia 14 listopada 2007 r.

Pliki do pobrania:

Uchwała nr XLIX/360/2006 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29.06.2006 r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin

Pliki do pobrania:

Uchwała nr XII/77/2007 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 30.08.2007 r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin obejmującego obszar położony na południ

Pliki do pobrania:

Uchwała nr XII/78/2007 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 30.08.2007 r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin obejmującego obszar położony przy ul. M

Pliki do pobrania: 

Wersja utworzona

24 marca 2021 o 14:15:17Aktualna wersja
Treść
Bez zmian: <p><strong>Poniżej przedstawiamy najważniejsze dokumenty dotyczące Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Radlin.  </strong></p>Bez zmian: <p><strong>Poniżej przedstawiamy najważniejsze dokumenty dotyczące Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Radlin.  </strong></p>
Bez zmian: <h3>Wnioski do pobrania:</h3>Bez zmian: <h3>Wnioski do pobrania:</h3>
Skasowano: <p align="justify" ><strong>Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości< /strong></p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/wstępny- projekt-podziału- wniosek1.doc" >wstępny-projekt- podziału-wniosek (plik edytowalny)</ a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/wstępny- projekt-podziału- wniosek1.pdf" >wstępny-projekt- podziału-wniosek (PDF)</a></li> </ul><p><strong>Wniosek o wypis i wyrys z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Radlin:</strong> </p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/wniosek-wypis- i-wyrys-z-planu_ .odt">wniosek- wypis-i-wyrys- z-planu_(plik edytowalny)</ a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/wniosek-wypis- i-wyrys-z-planu_ .pdf">wniosek- wypis-i-wyrys- z-planu_(PDF) </a></li></ul>Dodano: <p align="justify" ><strong>Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości< /strong></p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/wstępny- projekt-podziału- wniosek1.doc" >wstępny-projekt- podziału-wniosek (plik edytowalny)</ a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/wstępny- projekt-podziału- wniosek1.pdf" >wstępny-projekt- podziału-wniosek (PDF)</a></li> </ul><p><strong>Wniosek o wypis i wyrys oraz inne wnioski Referatu Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Radlin:</strong> </p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/geodezja/ ">LINK</a></li></ul>
Skasowano: <h3><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/ pliki-geotiff- do-studium-uwarunkowan-i- zagospodarowania- przestrzennego/">Pliki geoTIFF do Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego [LINK]</a></h3>Dodano: <h3><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/ pliki-geotiff- do-studium-uwarunkowan-i- zagospodarowania- przestrzennego/">Pliki geoTIFF i GML do Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego [LINK]</a></h3>
Bez zmian: <h3><br><strong>Mapa Radlina:</strong></h3>Bez zmian: <h3><br><strong>Mapa Radlina:</strong></h3>
Bez zmian: <p> </p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/MAPA.pdf">Mapa Radlina – Podział PLANU ZAGOSPODAROWANIA wg uchwał Rady Miejskiej</a> </li></ul><ul><li>Urząd Miasta Radlin - System Informacji Przestrzennej: <a href="http:// mradlin.e-mapa.net/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl= "https://www.google.com/url?q= http://mradlin.e-mapa.net/ &amp;source=gmail&amp;ust= 1615457494067000&amp;usg= AFQjCNGcS1fVuCfPtKeQ07_ Xpgljd7UCUw" >http://mradlin.e-mapa.net/ </a></li></ul>Bez zmian: <p> </p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/MAPA.pdf">Mapa Radlina – Podział PLANU ZAGOSPODAROWANIA wg uchwał Rady Miejskiej</a> </li></ul><ul><li>Urząd Miasta Radlin - System Informacji Przestrzennej: <a href="http:// mradlin.e-mapa.net/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl= "https://www.google.com/url?q= http://mradlin.e-mapa.net/ &amp;source=gmail&amp;ust= 1615457494067000&amp;usg= AFQjCNGcS1fVuCfPtKeQ07_ Xpgljd7UCUw" >http://mradlin.e-mapa.net/ </a></li></ul>
Bez zmian: <h3>Uchwały:</h3>Bez zmian: <h3>Uchwały:</h3>
Skasowano: <ul><li><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 09/Uchwała- Nr-S.0007.055.2019.pdf">Uchwała Nr S.0007.055.2019 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 25 czerwca 2019 r. ws. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulic Józefa Rymera i Domeyki (MP7)</a></p> </li><li><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 09/Uchwała- Nr-S.0007.056.2019.pdf">Uchwała Nr S.0007.056.2019 Ray Miejskiej w Radlinie z dnia 25 czerwca 2019 r. ws. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulicy Matejki (MP8)</a></p> </li><li><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 09/Uchwała- Nr-S.0007.057.2019.pdf">Uchwała Nr S.0007.057.2019 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 25 czerwca 2019 r. ws. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulicy Spacerowej (MP9)</a></p> </li><li><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 09/Uchwała- Nr-S.0007.058.2019.pdf">Uchwała Nr S.0007.058.2019 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 25 czerwca 2019 r. ws. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulicy Wrzosowej (MP10</a>)</p> </li><li><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 09/Uchwała- Nr-S.0007.059.2019.pdf">Uchwała Nr S.0007.059.2019 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 25 czerwca 2019 r. ws. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulic Rybnickiej i Mikołajczyka (MP11)</a></p> </li><li><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 09/Uchwała- Nr-S.0007.096.2019.pdf">Uchwała Nr S.0007.096.2019 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 listopada 2019 r. ws. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulicy Matejki (MP13); do uchwały obowiązuje rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.87.2019 Wojewody Śląskiego z dnia 20 grudnia 2019 r.</a></p></li><li><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 09/Uchwała- Nr-S.0007.097.2019.pdf">Uchwała Nr S.0007.097.2019 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 listopada 2019 r. ws. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulicy Rydułtowskiej (MP14); do uchwały obowiązuje rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.88.2019 Wojewody Śląskiego z dnia 20 grudnia 2019 r.</a></p></li><li><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><br /><br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 09/Uchwała- Nr-S.0007.111.2019.pdf">Uchwała Nr S.0007.098.2019 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 listopada 2019 r. ws. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulicy ks. kard. Bolesława Kominka (MP17); do uchwały obowiązuje rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.89.2019 Wojewody Śląskiego z dnia 20 grudnia 2019 r.</a></p></li><li><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 09/Uchwała- Nr-S.0007.098.2019.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Uchwała Nr S.0007.111.2019 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 19 grudnia 2019 r. ws. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulic Józefa Rymera i Głożyńskiej (MP15); do uchwały obowiązuje rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.94.2020 Wojewody Śląskiego z dnia 29 stycznia 2019 r.</a></p></li> </ul><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/013_026_382225.pdf">Uchwała nr BRM.0007.092.2013 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 08/Uchwała- nr-BRM.0007.091.2013.pdf">Uchwała nr BRM.0007.091.2013 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 08/Uchwała- nr-BRM.0007.058.2013-Rady- Miejskiej-z-dnia- 27.08.2013r..pdf">Uchwała nr BRM.0007.058.2013 Rady Miejskiej z dnia 27.08.2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin (nieważna w części dot. zapisu paragrafu 11 ust. 4)</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/013_023_370852.pdf">Uchwała nr BRM.0007.059.2013 Rady Miejskiej z dnia 27.08.2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin</a></li> </ul><p><strong>Uchwała nr XL/394/2001 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 25.10.2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin<br /></strong></ p><p><em>Pliki do pobrania:</em> </p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/013_004_258755.pdf">Plik 01</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/013_004_258756.pdf">Plik 02</a></li></ ul><p><strong>Uchwała nr XL/396/2001 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 25.10.2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin</strong> </p><p>UWAGA: Poniższa uchwała zmieniona jest w części określonej w uchwale Rady Miejskiej w Radlinie Nr BRM-0150/XII/80/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 roku, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 192, poz. 3613 z dnia 14 listopada 2007 r.</p><p><em>Pliki do pobrania:</em><br /></p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/013_006_258759-1.pdf">Plik 01</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/013_006_258760.pdf">Plik 02</a></li></ ul><p><strong>Uchwała nr XL/397/2001 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 25.10.2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin</strong> </p><ul><li>Nr BRM-0150/XII/77/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 roku, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 192, poz. 3610 z dnia 14 listopada 2007 r.</li><li>Nr BRM-0150/XII/78/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 roku, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 192, poz. 3611 z dnia 14 listopada 2007 r.</li><li>Nr BRM-0150/XLIX/360/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 89, poz. 2501 z dnia 1 sierpnia 2006 r.</li></ul><p><em>Pliki do pobrania:</em> </p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/013_007_258761.pdf">Plik 01</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/1.pdf">Plik 02</a></li></ ul><p><strong>Uchwała nr XL/398/2001 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 25.10.2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin</strong> </p><p><em>Pliki do pobrania:</em> </p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/013_008_258763-1.pdf">Plik 01</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/013_008_258764.pdf">Plik 02</a></li></ ul><strong>Uchwała nr XL/399/2001 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 25.10.2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin</strong>Dodano: <ul><li><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 09/Uchwała- Nr-S.0007.055.2019.pdf">Uchwała Nr S.0007.055.2019 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 25 czerwca 2019 r. ws. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulic Józefa Rymera i Domeyki (MP7)</a></p> </li><li><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 09/Uchwała- Nr-S.0007.056.2019.pdf">Uchwała Nr S.0007.056.2019 Ray Miejskiej w Radlinie z dnia 25 czerwca 2019 r. ws. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulicy Matejki (MP8)</a></p> </li><li><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 09/Uchwała- Nr-S.0007.057.2019.pdf">Uchwała Nr S.0007.057.2019 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 25 czerwca 2019 r. ws. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulicy Spacerowej (MP9)</a></p> </li><li><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 09/Uchwała- Nr-S.0007.058.2019.pdf">Uchwała Nr S.0007.058.2019 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 25 czerwca 2019 r. ws. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulicy Wrzosowej (MP10</a>)</p> </li><li><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 09/Uchwała- Nr-S.0007.059.2019.pdf">Uchwała Nr S.0007.059.2019 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 25 czerwca 2019 r. ws. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulic Rybnickiej i Mikołajczyka (MP11)</a></p> </li><li><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 09/Uchwała- Nr-S.0007.096.2019.pdf">Uchwała Nr S.0007.096.2019 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 listopada 2019 r. ws. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulicy Matejki (MP13); do uchwały obowiązuje rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.87.2019 Wojewody Śląskiego z dnia 20 grudnia 2019 r.</a></p></li><li><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 09/Uchwała- Nr-S.0007.097.2019.pdf">Uchwała Nr S.0007.097.2019 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 listopada 2019 r. ws. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulicy Rydułtowskiej (MP14); do uchwały obowiązuje rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.88.2019 Wojewody Śląskiego z dnia 20 grudnia 2019 r.</a></p></li><li><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><br /><br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 09/Uchwała- Nr-S.0007.111.2019.pdf">Uchwała Nr S.0007.098.2019 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 listopada 2019 r. ws. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulicy ks. kard. Bolesława Kominka (MP17); do uchwały obowiązuje rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.89.2019 Wojewody Śląskiego z dnia 20 grudnia 2019 r.</a></p></li><li><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 09/Uchwała- Nr-S.0007.098.2019.pdf" target="_blank" rel="noopener">Uchwała Nr S.0007.111.2019 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 19 grudnia 2019 r. ws. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulic Józefa Rymera i Głożyńskiej (MP15); do uchwały obowiązuje rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.94.2020 Wojewody Śląskiego z dnia 29 stycznia 2019 r.</a></p></li> </ul><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/013_026_382225.pdf">Uchwała nr BRM.0007.092.2013 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 08/Uchwała- nr-BRM.0007.091.2013.pdf">Uchwała nr BRM.0007.091.2013 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 08/Uchwała- nr-BRM.0007.058.2013-Rady- Miejskiej-z-dnia- 27.08.2013r..pdf">Uchwała nr BRM.0007.058.2013 Rady Miejskiej z dnia 27.08.2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin (nieważna w części dot. zapisu paragrafu 11 ust. 4)</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/013_023_370852.pdf">Uchwała nr BRM.0007.059.2013 Rady Miejskiej z dnia 27.08.2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin</a></li> </ul><p><strong>Uchwała nr XL/394/2001 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 25.10.2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin<br /></strong></ p><p><em>Pliki do pobrania:</em> </p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/013_004_258755.pdf">Plik 01</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/013_004_258756.pdf">Plik 02</a></li></ ul><p><strong>Uchwała nr XL/396/2001 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 25.10.2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin</strong> </p><p>UWAGA: Poniższa uchwała zmieniona jest w części określonej w uchwale Rady Miejskiej w Radlinie Nr BRM-0150/XII/80/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 roku, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 192, poz. 3613 z dnia 14 listopada 2007 r.</p><p><em>Pliki do pobrania:</em><br /></p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/013_006_258759-1.pdf">Plik 01</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/013_006_258760.pdf">Plik 02</a></li></ ul><p><strong>Uchwała nr XL/397/2001 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 25.10.2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin</strong> </p><ul><li>Nr BRM-0150/XII/77/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 roku, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 192, poz. 3610 z dnia 14 listopada 2007 r.</li><li>Nr BRM-0150/XII/78/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 roku, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 192, poz. 3611 z dnia 14 listopada 2007 r.</li><li>Nr BRM-0150/XLIX/360/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 89, poz. 2501 z dnia 1 sierpnia 2006 r.</li></ul><p><em>Pliki do pobrania:</em> </p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/013_007_258761.pdf">Plik 01</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/1.pdf">Plik 02</a></li></ ul><p><strong>Uchwała nr XL/398/2001 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 25.10.2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin</strong> </p><p><em>Pliki do pobrania:</em> </p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/013_008_258763-1.pdf">Plik 01</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/013_008_258764.pdf">Plik 02</a></li></ ul><p><strong>Uchwała nr XL/399/2001 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 25.10.2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin</strong> </p><p>UWAGA: Poniższa uchwała zmieniona jest w części określonej w uchwałach Rady Miejskiej w Radlinie:</p><ul><li>Nr BRM-0150/XII/81/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 roku, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 192, poz. 3614 z dnia 14 listopada 2007 r.</li><li>Nr BRM-0150/XII/82/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 roku, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 192, poz. 3615 z dnia 14 listopada 2007 r.</li></ul><p><em>Pliki do pobrania:</em> </p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 01/UCHWALA_Nr_ XL_399_2001.pdf">Plik 01</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/013_009_258766.pdf">Plik 02</a></li></ ul><p><strong>Uchwała nr XL/400/2001 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 25.10.2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin</strong> </p><p><em>Pliki do pobrania:</em> </p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/013_010_258767.pdf">Plik 01</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/013_010_258768.pdf">Plik 02</a></li></ ul><p><strong>Uchwała nr XL/401/2001 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 25.10.2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin</strong> </p><p>UWAGA: Poniższa uchwała zmieniona jest w części określonej w uchwale Rady Miejskiej w Radlinie Nr BRM-0150/XII/79/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 roku, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 192, poz. 3612 z dnia 14 listopada 2007 r.</p><p><em>Pliki do pobrania:</em> </p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/013_011_258769.pdf">Plik 01</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/013_011_258770.pdf">Plik 02</a></li></ ul><p><strong>Uchwała nr XLIX/360/2006 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29.06.2006 r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin</strong> </p><p><em>Pliki do pobrania:</em> </p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/013_014_258776.rtf">Plik 01</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/2.pdf">Plik 02</a></li></ ul><p><strong>Uchwała nr XII/77/2007 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 30.08.2007 r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin obejmującego obszar położony na południ</strong> </p><p><em>Pliki do pobrania:</em> </p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/pdf2.zip">Plik 01</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/3.pdf">Plik 02</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/4.pdf">Plik 03</a></li></ ul><p><strong>Uchwała nr XII/78/2007 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 30.08.2007 r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin obejmującego obszar położony przy ul. M</strong></p> <p><em>Pliki do pobrania: </ em></p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/pdf21.zip">Plik 01</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/5.pdf">Plik 02</a></li></ul>
Skasowano: UWAGA: Poniższa uchwała zmieniona jest w części określonej w uchwałach Rady Miejskiej w Radlinie: 
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li>Nr BRM-0150/XII/81/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 roku, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 192, poz. 3614 z dnia 14 listopada 2007 r.</li> 
Skasowano: <li>Nr BRM-0150/XII/82/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 roku, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 192, poz. 3615 z dnia 14 listopada 2007 r.</li> 
Skasowano: </ul> 
Skasowano: <em>Pliki do pobrania:</em> 
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li>Plik 01</li> 
Skasowano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/013_009_258766.pdf">Plik 02</a></li> 
Skasowano: </ul><p><strong>Uchwała nr XL/400/2001 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 25.10.2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin</strong> </p><p><em>Pliki do pobrania:</em> </p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/013_010_258767.pdf">Plik 01</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/013_010_258768.pdf">Plik 02</a></li></ ul><p><strong>Uchwała nr XL/401/2001 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 25.10.2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin</strong> </p><p>UWAGA: Poniższa uchwała zmieniona jest w części określonej w uchwale Rady Miejskiej w Radlinie Nr BRM-0150/XII/79/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 roku, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 192, poz. 3612 z dnia 14 listopada 2007 r.</p><p><em>Pliki do pobrania:</em> </p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/013_011_258769.pdf">Plik 01</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/013_011_258770.pdf">Plik 02</a></li></ ul><p><strong>Uchwała nr XLIX/360/2006 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29.06.2006 r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin</strong> </p><p><em>Pliki do pobrania:</em> </p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/013_014_258776.rtf">Plik 01</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/2.pdf">Plik 02</a></li></ ul><p><strong>Uchwała nr XII/77/2007 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 30.08.2007 r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin obejmującego obszar położony na południ</strong> </p><p><em>Pliki do pobrania:</em> </p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/pdf2.zip">Plik 01</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/3.pdf">Plik 02</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/4.pdf">Plik 03</a></li></ ul><p><strong>Uchwała nr XII/78/2007 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 30.08.2007 r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin obejmującego obszar położony przy ul. M</strong></p> <p><em>Pliki do pobrania: </ em></p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/pdf21.zip">Plik 01</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/5.pdf">Plik 02</a></li></ul> 
jupiterx_header
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_header_overlap
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_behavior
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_layout
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_content_full_width
Skasowano: Dodano: 0
jupiterx_content_spacing
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_sidebar_primary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_sidebar_secondary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_featured_image
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_social_share
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_comments
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_title
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_breadcrumb
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_footer_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer_behavior
Skasowano: Dodano: global
wp_last_modified_info
Skasowano: Dodano: 18/06/ @ 13:34
wplmi_shortcode
Skasowano: Dodano: [lmt-post-modified-info]
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.