1. Petycja w sprawie ul. Głożyńskiej
Treść petycji (pobierz)

Sposób Załatwienia sprawy – uchwała [link]

2. Petycja w sprawie budowy kanalizacji
Treść petycji (pobierz)

Sposób załatwienia sprawy
– wkrótce

 

1. Petycja w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji
wśród lokalnej społeczności

Treść petycji (pobierz)

Sposób załatwienia sprawy:
Uchwała (pobierz)

Aktualizacja:
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego (pobierz) 

Uchwała S.0007.044.2023 (pobierz)

Pismo (pobierz) 

2. Petycja w sprawie hałdy w Radlinie 

Treść petycji (pobierz)

Sposób załatwienia sprawy
Pismo (pobierz)

 

1.  Petycja mieszkańców sprzeciwiających się planom przebudowy ul. Głożyńskiej w Radlinie

Pobierz:
Treść petycji (pobierz)

Sposób załatwienia sprawy:
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji (pobierz) 

 
2. Petycja o niepodwyższanie podatków na rok 2023.
 
 

3. Petycja w sprawie dofinansowania miejsc dla dzieci zamieszkujących w Radlinie w placówce Pingu – Dwujęzyczny Żłobek Sportowy
Treść Petycji (pobierz)
Treść wniosku (pobierz) 

Sposób załatwienia sprawy:
w toku

Odpowiedź
Uchwała S.0007.007.2023
Uchwała S.0007.009.2023

1.  Petycja Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO w sprawie szczepionek na SARS-Cov-2,

Pobierz:
Treść petycji (pobierz) – cz.1
Treść petycji (pobierz) – cz.2 

Sposób załatwienia sprawy:
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji (pobierz) 

2.  Petycja w sprawie przeprowadzenia bezpośredniego referendum ludowego w celu dokonania przez obywateli akceptacji jako Aktów Woli Narodu: Nowego Kodeksu Wyborczego, oraz Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego dla Polski

Pobierz:
Treść petycji (pobierz)

Sposób załatwienia:
Uchwała (pobierz)

3.  Petycja o poparcie Rządu Tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

Pobierz:
Treść petycji (pobierz)

Sposób załatwienia sprawy:
Uchwała (pobierz)

4. Petycja w sprawie podjęcia zmiany w Uchwale nr S.0007.043.2015 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji oraz Uchwale nr S.0007.023.2017 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu konsultacji społecznych

Pobierz:
Treść petycji (pobierz)

Sposób załatwienia sprawy:
Uchwała (pobierz)

5. Petycja mieszkańców ul. Damrota i ul. Ściegiennego w sprawie wymalowania dróg przeciwpożarowych na utwardzonych placach przy blokach oraz rozpoczęcia projektowania drogi Rogozina – Rymera w Radlinie

Pobierz:
Treść petycji (pobierz) 

Sposób załatwienia sprawy:
LINK

6. Petycja mieszkańców ul. Głożyńskiej sprzeciwiająca się planom przebudowy ul. Głożyńskiej w Radlinie

Pobierz:
Treść petycji (pobierz) 

Sposób załatwienia sprawy:
Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwałą
nr S.0007.059.2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przekazania petycji mieszkańców ul.
Głożyńskiej w Radlinie przedmiotowa petycja została przekazana według właściwości Zarządowi
Powiatu Wodzisławskiego.

7. Petycja mieszkańców ul. Głożyńskiej – przekazana od Starosty Wodzisławskiego – w części dotyczącej zmiany kwalifikacji ul. Głożyńskiej z drogi powiatowej na miejską.

Pobierz:
Treść petycji (pobierz) 
Sposób załatwienia sprawy:
Uchwała (pobierz)

8. Petycja Fundacji Nowe Spektrum w temacie Narodowego Programu Szczepień

Pobierz:
Treść petycji (pobierz) 
Sposób załatwienia sprawy:
Uchwała (pobierz) 

9. Petycja Towarzystwa Entuzjastów Kolei w sprawie optymalizacji linii komunikacji miejskiej MZK na terenie powiatu wodzisławskiego.
Pobierz:
Treść petycji (pobierz)
Sposób załatwienia sprawy:
Zawiadomienie o przekazaniu petycji wg właściwości (pobierz)

10. Petycja Fundacji im. Nikoli Tesli w sprawie szczepień przeciw covid

Treść petycji (pobierz)
Sposób załatwienia sprawy:
Uchwała S.0007.009.2022 (pobierz)

 

INFORMACJA ZBIORCZA O PETYCJACH ZA 2021

1.  Petycja zawierająca uchwałę w sprawie działań wykluczających społecznie mieszkańców Miasta Radlin w związku ze szczepieniami przeciwko SARS-COV-2

Pobierz:

Treść petycji (pobierz)

Sposób załatwienia sprawy:

Odp na petycję – uchwała S.0007.015.2021

2. Petycja mieszkańców w sprawie planów wybudowania budynku socjalnego na ul. Sokolskiej

Pobierz:

Treść petycji (pobierz)

Sposób załatwienia sprawy:

Uchwała (pobierz)

3. Petycja w sprawie planów wybudowania budynku socjalnego na ul. Mikołajczyka

Pobierz:

petycja w sprawie lokali socjalnych na ul. Mikołajczyka

Sposób załatwienia sprawy:

Uchwała (pobierz) 

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ZA ROK 2020

 1. Petycja o próbę dokonania analizy – możliwości wdrożenia w Jednostce procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów – dot. płatności bezgotówkowych – wg. powyżej zawartego szerokiego opisu.

Data złożenia: 15.10.2019 r.

Nazwa podmiotu wnoszącego: Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

Pobierz:

Sposób załatwienia: rozpatrzona

2. Petycja o zainicjowanie i przeprowadzenie bez zbędnej zwłoki akcji edukacyjnej w zakresie właściwego użytkowania kotłów na paliwa stałe

Data złożenia: 15 .11.2019 r.

Nazwa podmiotu wnoszącego: Tomasz Miłowski

Pobierz:

Sposób załatwienia: rozpatrzona

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ZA ROK 2019

1. Petycja mieszkańców w sprawie wstrzymania budowy wybiegu dla psów na ul. Irysowej

Pobierz:

Sposób załatwienia sprawy:

2. Petycja mieszkańców w sprawie ścieżki między ul. Hubalczyków i Rybnicką

Pobierz:

Sposób załatwienia sprawy:

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ZA 2018

Petycja mieszkańców w sprawie pozostawienie dotychczasowej nazwy ulicy Józefa Wieczorka w Radlinie

Pobierz:

Sposób załatwienia sprawy:

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH z 2017

Zmiana regulaminu przyznawania Nagród i Wyróżnień Burmistrza Radlina za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej

Pobierz:

Burmistrz Radlina informuje, że w roku 2015 do Urzędu Miasta Radlin nie wpłynęła żadna petycja.

Pobierz: