Petycje w 2019 roku 

1. Petycja o próbę dokonania analizy – możliwości wdrożenia w Jednostce procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów – dot. płatności bezgotówkowych – wg. powyżej zawartego szerokiego opisu.

Data złożenia: 15.10.2019 r.

Nazwa podmiotu wnoszącego: Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

Pobierz:

Sposób załatwienia: rozpatrzona

2. Petycja o zainicjowanie i przeprowadzenie bez zbędnej zwłoki akcji edukacyjnej w zakresie właściwego użytkowania kotłów na paliwa stałe

Data złożenia: 15 .11.2019 r.

Nazwa podmiotu wnoszącego: Tomasz Miłowski

Pobierz:

Sposób załatwienia: rozpatrzona

Petycje w 2018 roku 

1. Petycja mieszkańców w sprawie wstrzymania budowy wybiegu dla psów na ul. Irysowej Pobierz: Sposób załatwienia sprawy: 2. Petycja mieszkańców w sprawie ścieżki między ul. Hubalczyków i Rybnicką Pobierz: Sposób załatwienia sprawy:

Petycje w 2017 roku 

Petycja mieszkańców w sprawie pozostawienie dotychczasowej nazwy ulicy Józefa Wieczorka w Radlinie

Pobierz:

Sposób załatwienia sprawy:

Petycje w 2016 roku 

Zmiana regulaminu przyznawania Nagród i Wyróżnień Burmistrza Radlina za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej

Pobierz:

Petycje w 2015 roku 

Burmistrz Radlina informuje, że w roku 2015 do Urzędu Miasta Radlin nie wpłynęła żadna petycja.

Pobierz: